Đài tiếng nói nhân dân TPHCM
The Voice of Ho Chi Minh City People
 • XSDLK 13/8 - Kết quả xổ số Đắk Lắk hôm nay Thứ 3 13/8/2019

  13:00 - 13/08/2019

  XSDLK – Kết quả xổ số kiến thiết Đắk Lắk được bắt đầu quay thưởng vào lúc 17 giờ 15 phút ngày 13/8/2019

  XSDLK 3/9 - Kết quả xổ số Đắk Lắk hôm nay Thứ 3 3/9/2019

  13:00 - 03/09/2019

  XSDLK – Kết quả xổ số kiến thiết Đắk Lắk được bắt đầu quay thưởng vào lúc 17 giờ 15 phút ngày 3/9/2019

  XSDLK 20/8 - Kết quả xổ số Đắk Lắk hôm nay Thứ 3 20/8/2019

  13:00 - 20/08/2019

  XSDLK – Kết quả xổ số kiến thiết Đắk Lắk được bắt đầu quay thưởng vào lúc 17 giờ 15 phút ngày 20/8/2019

  XSDLK 8/10 - Kết quả xổ số Đắk Lắk hôm nay Thứ 3 8/10/2019

  13:00 - 08/10/2019

  XSDLK – Kết quả xổ số kiến thiết Đắk Lắk được bắt đầu quay thưởng vào lúc 17 giờ 15 phút ngày 8/10/2019

  XSDLK 1/10 - Kết quả xổ số Đắk Lắk hôm nay Thứ 3 1/10/2019

  13:00 - 01/10/2019

  XSDLK – Kết quả xổ số kiến thiết Đắk Lắk được bắt đầu quay thưởng vào lúc 17 giờ 15 phút ngày 1/10/2019

  XSDLK 27/8 - Kết quả xổ số Đắk Lắk hôm nay Thứ 3 27/8/2019

  13:00 - 27/08/2019

  XSDLK – Kết quả xổ số kiến thiết Đắk Lắk được bắt đầu quay thưởng vào lúc 17 giờ 15 phút ngày 27/8/2019

  XSDLK 6/8 - Kết quả xổ số Đắk Lắk thứ 3 hôm nay ngày 6/8/2019

  13:00 - 06/08/2019

  XSDLK – Kết quả xổ số kiến thiết Đắk Lắk được bắt đầu quay thưởng vào lúc 17 giờ 15 phút ngày 6/8/2019

  XSDLK 24/9 - Kết quả xổ số Đắk Lắk hôm nay Thứ 3 24/9/2019

  13:00 - 24/09/2019

  XSDLK – Kết quả xổ số kiến thiết Đắk Lắk được bắt đầu quay thưởng vào lúc 17 giờ 15 phút ngày 24/9/2019

  XSDLK 10/9 - Kết quả xổ số Đắk Lắk hôm nay Thứ 3 10/9/2019

  13:00 - 10/09/2019

  XSDLK – Kết quả xổ số kiến thiết Đắk Lắk được bắt đầu quay thưởng vào lúc 17 giờ 15 phút ngày 10/9/2019.

  XSDLK 17/9 - Kết quả xổ số Đắk Lắk hôm nay Thứ 3 17/9/2019

  13:00 - 17/09/2019

  XSDLK – Kết quả xổ số kiến thiết Đắk Lắk được bắt đầu quay thưởng vào lúc 17 giờ 15 phút ngày 17/9/2019