Đài tiếng nói nhân dân TPHCM
The Voice of Ho Chi Minh City People
 • XSDLK 11/6 - Kết quả xổ số Đắk Lắk hôm nay Thứ 3 11/6/2019

  13:00 - 11/06/2019

  XSDLK – Kết quả xổ số kiến thiết Đắk Lắk được bắt đầu quay thưởng vào lúc 17 giờ 15 phút ngày 11/6/2019

  XSDLK 23/4 - Kết quả xổ số Đắk Lắk hôm nay Thứ 3 23/4/2019

  12:59 - 23/04/2019

  XSDLK – Kết quả xổ số kiến thiết Đắk Lắk được bắt đầu quay thưởng vào lúc 17 giờ 15 phút ngày 23/4/2019

  XSDLK 14/5 - Kết quả xổ số Đắk Lắk hôm nay Thứ 3 14/5/2019

  13:00 - 14/05/2019

  XSDLK – Kết quả xổ số kiến thiết Đắk Lắk được bắt đầu quay thưởng vào lúc 17 giờ 15 phút ngày 14/5/2019

  XSDLK 16/4 - Kết quả xổ số Đắk Lắk hôm nay Thứ 3 16/4/2019

  12:59 - 16/04/2019

  XSDLK – Kết quả xổ số kiến thiết Đắk Lắk được bắt đầu quay thưởng vào lúc 17 giờ 15 phút ngày 16/4/2019

  XSDLK 4/6 - Kết quả xổ số Đắk Lắk hôm nay Thứ 3 4/6/2019

  13:00 - 04/06/2019

  XSDLK – Kết quả xổ số kiến thiết Đắk Lắk được bắt đầu quay thưởng vào lúc 17 giờ 15 phút ngày 4/6/2019.

  XSDLK 21/5 - Kết quả xổ số Đắk Lắk hôm nay Thứ 3 21/5/2019

  13:00 - 21/05/2019

  XSDLK – Kết quả xổ số kiến thiết Đắk Lắk được bắt đầu quay thưởng vào lúc 17 giờ 15 phút ngày 21/5/2019

  XSDLK 7/5 - Kết quả xổ số Đắk Lắk hôm nay Thứ 3 7/5/2019

  13:00 - 07/05/2019

  XSDLK – Kết quả xổ số kiến thiết Đắk Lắk được bắt đầu quay thưởng vào lúc 17 giờ 15 phút ngày 7/5/2019.

  XSDLK 30/4 - Kết quả xổ số Đắk Lắk hôm nay Thứ 3 30/4/2019

  13:00 - 30/04/2019

  XSDLK – Kết quả xổ số kiến thiết Đắk Lắk được bắt đầu quay thưởng vào lúc 17 giờ 15 phút ngày 30/4/2019

  XSDLK 18/6 - Kết quả xổ số Đắk Lắk hôm nay Thứ 3 18/6/2019

  13:00 - 18/06/2019

  XSDLK – Kết quả xổ số kiến thiết Đắk Lắk được bắt đầu quay thưởng vào lúc 17 giờ 15 phút ngày 18/6/2019.

  XSDLK 28/5 - Kết quả xổ số Đắk Lắk hôm nay Thứ 3 28/5/2019

  12:59 - 28/05/2019

  XSDLK – Kết quả xổ số kiến thiết Đắk Lắk được bắt đầu quay thưởng vào lúc 17 giờ 15 phút ngày 28/5/2019