Đài tiếng nói nhân dân TPHCM
The Voice of Ho Chi Minh City People
 • XSKH 16/10 - Kết quả xổ số Khánh Hòa hôm nay Thứ 4 16/10/2019

  13:00 - 16/10/2019

  XSKH – Kết quả xổ số kiến thiết Khánh Hòa được bắt đầu quay thưởng vào lúc 17 giờ 15 phút ngày 16/10/2019

  XSKH 13/10 - Kết quả xổ số Khánh Hòa hôm nay Chủ nhật 13/10/2019

  13:00 - 13/10/2019

  XSKH – Kết quả xổ số kiến thiết Khánh Hòa được bắt đầu quay thưởng vào lúc 17 giờ 15 phút ngày 13/10/2019

  XSKH 9/10 - Kết quả xổ số Khánh Hòa hôm nay Thứ 4 9/10/2019

  13:00 - 09/10/2019

  XSKH – Kết quả xổ số kiến thiết Khánh Hòa được bắt đầu quay thưởng vào lúc 17 giờ 15 phút ngày 9/10/2019

  XSKH 6/10 - Kết quả xổ số Khánh Hòa hôm nay Chủ nhật 6/10/2019

  13:00 - 06/10/2019

  XSKH – Kết quả xổ số kiến thiết Khánh Hòa được bắt đầu quay thưởng vào lúc 17 giờ 15 phút ngày 6/10/2019

  XSKH 2/10 - Kết quả xổ số Khánh Hòa hôm nay Thứ 4 2/10/2019

  13:00 - 02/10/2019

  XSKH – Kết quả xổ số kiến thiết Khánh Hòa được bắt đầu quay thưởng vào lúc 17 giờ 15 phút ngày 2/10/2019

  XSKH 29/9 - Kết quả xổ số Khánh Hòa hôm nay Chủ nhật 29/9/2019

  13:00 - 29/09/2019

  XSKH – Kết quả xổ số kiến thiết Khánh Hòa được bắt đầu quay thưởng vào lúc 17 giờ 15 phút ngày 29/9/2019

  XSKH 25/9 - Kết quả xổ số Khánh Hòa hôm nay Thứ 4 25/9/2019

  13:00 - 25/09/2019

  XSKH – Kết quả xổ số kiến thiết Khánh Hòa được bắt đầu quay thưởng vào lúc 17 giờ 15 phút ngày 25/9/2019

  XSKH 22/9 - Kết quả xổ số Khánh Hòa hôm nay Chủ nhật 22/9/2019

  13:00 - 22/09/2019

  XSKH – Kết quả xổ số kiến thiết Khánh Hòa được bắt đầu quay thưởng vào lúc 17 giờ 15 phút ngày 22/9/2019

  XSKH 18/9 - Kết quả xổ số Khánh Hòa hôm nay Thứ 4 18/9/2019

  13:00 - 18/09/2019

  XSKH – Kết quả xổ số kiến thiết Khánh Hòa được bắt đầu quay thưởng vào lúc 17 giờ 15 phút ngày 18/9/2019

  XSKH 15/9 - Kết quả xổ số Khánh Hòa hôm nay Chủ nhật 15/9/2019

  13:00 - 15/09/2019

  XSKH – Kết quả xổ số kiến thiết Khánh Hòa được bắt đầu quay thưởng vào lúc 17 giờ 15 phút ngày 15/9/2019