Đài tiếng nói nhân dân TPHCM
The Voice of Ho Chi Minh City People
 • XSKH 19/2 - Kết quả xổ số Khánh Hòa hôm nay Thứ 4 19/2/2020

  12:59 - 19/02/2020

  XSKH – Kết quả xổ số kiến thiết Khánh Hòa được bắt đầu quay thưởng vào lúc 17 giờ 15 phút ngày 19/2/2020

  XSKH 16/2 - Kết quả xổ số Khánh Hòa hôm nay Chủ nhật 16/2/2020

  12:59 - 16/02/2020

  XSKH – Kết quả xổ số kiến thiết Khánh Hòa được bắt đầu quay thưởng vào lúc 17 giờ 15 phút ngày 16/2/2020

  XSKH 12/2 - Kết quả xổ số Khánh Hòa hôm nay Thứ 4 12/2/2020

  12:59 - 12/02/2020

  XSKH – Kết quả xổ số kiến thiết Khánh Hòa được bắt đầu quay thưởng vào lúc 17 giờ 15 phút ngày 12/2/2020

  XSKH 9/2 - Kết quả xổ số Khánh Hòa hôm nay Chủ nhật 9/2/2020

  12:59 - 09/02/2020

  XSKH – Kết quả xổ số kiến thiết Khánh Hòa được bắt đầu quay thưởng vào lúc 17 giờ 15 phút ngày 9/2/2020

  XSKH 5/2 - Kết quả xổ số Khánh Hòa hôm nay Thứ 4 5/2/2020

  12:58 - 05/02/2020

  XSKH – Kết quả xổ số kiến thiết Khánh Hòa được bắt đầu quay thưởng vào lúc 17 giờ 15 phút ngày 5/2/2020

  XSKH 2/2 - Kết quả xổ số Khánh Hòa hôm nay Chủ nhật 2/2/2020

  12:59 - 02/02/2020

  XSKH – Kết quả xổ số kiến thiết Khánh Hòa được bắt đầu quay thưởng vào lúc 17 giờ 15 phút ngày 2/2/2020

  XSKH 29/1 - Kết quả xổ số Khánh Hòa hôm nay Thứ 4 29/1/2020

  12:59 - 29/01/2020

  XSKH – Kết quả xổ số kiến thiết Khánh Hòa được bắt đầu quay thưởng vào lúc 17 giờ 15 phút ngày 29/1/2020

  XSKH 26/1 - Kết quả xổ số Khánh Hòa hôm nay Chủ nhật 26/1/2020

  12:59 - 26/01/2020

  XSKH – Kết quả xổ số kiến thiết Khánh Hòa được bắt đầu quay thưởng vào lúc 17 giờ 15 phút ngày 26/1/2020

  XSKH 22/1 - Kết quả xổ số Khánh Hòa hôm nay Thứ 4 22/1/2020

  12:59 - 22/01/2020

  XSKH – Kết quả xổ số kiến thiết Khánh Hòa được bắt đầu quay thưởng vào lúc 17 giờ 15 phút ngày 22/1/2020

  XSKH 19/1 - Kết quả xổ số Khánh Hòa hôm nay Chủ nhật 19/1/2020

  12:58 - 19/01/2020

  XSKH – Kết quả xổ số kiến thiết Khánh Hòa được bắt đầu quay thưởng vào lúc 17 giờ 15 phút ngày 19/1/2020