Đài tiếng nói nhân dân TPHCM
The Voice of Ho Chi Minh City People
 • XSKG 7/4 - Kết quả xổ số Kiên Giang hôm nay Chủ nhật 7/4/2019

  13:00 - 07/04/2019

  XSKG – Kết quả xổ số kiến thiết Kiên Giang được bắt đầu quay thưởng vào lúc 16 giờ 15 phút ngày 7/4/2019

  XSKG 5/5 - Kết quả xổ số Kiên Giang hôm nay Chủ nhật 5/5/2019

  12:59 - 05/05/2019

  XSKG – Kết quả xổ số kiến thiết Kiên Giang được bắt đầu quay thưởng vào lúc 16 giờ 15 phút ngày 5/5/2019

  XSKG 12/5 - Kết quả xổ số Kiên Giang hôm nay Chủ nhật 12/5/2019

  13:00 - 12/05/2019

  XSKG – Kết quả xổ số kiến thiết Kiên Giang được bắt đầu quay thưởng vào lúc 16 giờ 15 phút ngày 12/5/2019

  XSKG 24/3 - Kết quả xổ số Kiên Giang hôm nay Chủ nhật 24/3/2019

  12:59 - 24/03/2019

  XSKG – Kết quả xổ số kiến thiết Kiên Giang được bắt đầu quay thưởng vào lúc 16 giờ 15 phút ngày 24/3/2019

  XSKG 19/5 - Kết quả xổ số Kiên Giang hôm nay Chủ nhật 19/5/2019

  13:00 - 19/05/2019

  XSKG – Kết quả xổ số kiến thiết Kiên Giang được bắt đầu quay thưởng vào lúc 16 giờ 15 phút ngày 19/5/2019

  XSKG 14/4 - Kết quả xổ số Kiên Giang hôm nay Chủ nhật 14/4/2019

  13:00 - 14/04/2019

  XSKG – Kết quả xổ số kiến thiết Kiên Giang được bắt đầu quay thưởng vào lúc 16 giờ 15 phút ngày 14/4/2019

  XSKG 31/3 - Kết quả xổ số Kiên Giang hôm nay Chủ nhật 31/3/2019

  12:59 - 31/03/2019

  XSKG – Kết quả xổ số kiến thiết Kiên Giang được bắt đầu quay thưởng vào lúc 16 giờ 15 phút ngày 31/3/2019

  XSKG 28/4 - Kết quả xổ số Kiên Giang hôm nay Chủ nhật 28/4/2019

  13:00 - 28/04/2019

  XSKG – Kết quả xổ số kiến thiết Kiên Giang được bắt đầu quay thưởng vào lúc 16 giờ 15 phút ngày 28/4/2019

  XSKG 17/3 - Kết quả xổ số Kiên Giang hôm nay Chủ nhật 17/3/2019

  13:00 - 17/03/2019

  XSKG – Kết quả xổ số kiến thiết Kiên Giang được bắt đầu quay thưởng vào lúc 16 giờ 15 phút ngày 17/3/2019

  XSKG 21/4 - Kết quả xổ số Kiên Giang hôm nay Chủ nhật 21/4/2019

  12:59 - 21/04/2019

  XSKG – Kết quả xổ số kiến thiết Kiên Giang được bắt đầu quay thưởng vào lúc 16 giờ 15 phút ngày 21/4/2019