Đài tiếng nói nhân dân TPHCM
The Voice of Ho Chi Minh City People
 • XSBDI 20/9 - Kết quả xổ số Bình Định hôm nay thứ 5 20/09/2018

  12:36 - 20/09/2018

  (VOH) - XSBDI – Kết quả xổ số kiến thiết Bình Định được bắt đầu quay thưởng vào lúc 17 giờ 15 phút ngày 20/09/2018.

  XSBDI 30/8 - Kết quả xổ số Bình Định hôm nay thứ 5 30/08/2018

  12:00 - 30/08/2018

  (VOH) - XSBDI – Kết quả xổ số kiến thiết Bình Định được bắt đầu quay thưởng vào lúc 17 giờ 15 phút ngày 30/08/2018.

  XSBDI 13/9 - Kết quả xổ số Bình Định hôm nay thứ 5 13/09/2018

  12:09 - 13/09/2018

  (VOH) - XSBDI – Kết quả xổ số kiến thiết Bình Định được bắt đầu quay thưởng vào lúc 17 giờ 15 phút ngày 13/09/2018.

  XSBDI 27/9 - Kết quả xổ số Bình Định hôm nay thứ 5 27/09/2018

  12:25 - 27/09/2018

  (VOH) - XSBDI – Kết quả xổ số kiến thiết Bình Định được bắt đầu quay thưởng vào lúc 17 giờ 15 phút ngày 27/09/2018.

  XSBDI 2/8 - Kết quả xổ số Bình Định hôm nay thứ 5 02/08/2018

  12:31 - 02/08/2018

  (VOH) - XSBDI – Kết quả xổ số kiến thiết Bình Định được bắt đầu quay thưởng vào lúc 17 giờ 15 phút ngày 02/08/2018.

  XSBDI 6/9 - Kết quả xổ số Bình Định hôm nay thứ 5 06/09/2018

  12:00 - 06/09/2018

  (VOH) - XSBDI – Kết quả xổ số kiến thiết Bình Định được bắt đầu quay thưởng vào lúc 17 giờ 15 phút ngày 06/09/2018.

  XSBDI 16/8 - Kết quả xổ số Bình Định hôm nay thứ 5 16/08/2018

  12:08 - 16/08/2018

  (VOH) - XSBDI – Kết quả xổ số kiến thiết Bình Định được bắt đầu quay thưởng vào lúc 17 giờ 15 phút ngày 16/08/2018.

  XSBDI 26/7 - Kết quả xổ số Bình Định hôm nay thứ 5 26/07/2018

  13:56 - 26/07/2018

  (VOH) - XSBDI – Kết quả xổ số kiến thiết Bình Định được bắt đầu quay thưởng vào lúc 17 giờ 15 phút ngày 26/07/2018.

  XSBDI 23/8 - Kết quả xổ số Bình Định hôm nay thứ 5 23/08/2018

  12:00 - 23/08/2018

  (VOH) - XSBDI – Kết quả xổ số kiến thiết Bình Định được bắt đầu quay thưởng vào lúc 17 giờ 15 phút ngày 23/08/2018.

  XSBDI 9/8 - Kết quả xổ số Bình Định hôm nay thứ 5 09/08/2018

  12:08 - 09/08/2018

  (VOH) - XSBDI – Kết quả xổ số kiến thiết Bình Định được bắt đầu quay thưởng vào lúc 17 giờ 15 phút ngày 09/08/2018.