Đài tiếng nói nhân dân TPHCM
The Voice of Ho Chi Minh City People
 • XSMB 19/10 - Kết quả xổ số Miền Bắc hôm nay Thứ 7 19/10/2019

  13:00 - 19/10/2019

  XSMB – Kết quả xổ số kiến thiết Miền Bắc được bắt đầu quay thưởng vào lúc 18 giờ 15 phút ngày 19/10/2019

  XSMB 18/10 - Kết quả xổ số Miền Bắc hôm nay Thứ 6 18/10/2019

  13:00 - 18/10/2019

  XSMB – Kết quả xổ số kiến thiết Miền Bắc được bắt đầu quay thưởng vào lúc 18 giờ 15 phút ngày 18/10/2019

  XSMB 17/10 - Kết quả xổ số Miền Bắc hôm nay Thứ 5 17/10/2019

  13:00 - 17/10/2019

  XSMB – Kết quả xổ số kiến thiết Miền Bắc được bắt đầu quay thưởng vào lúc 18 giờ 15 phút ngày 17/10/2019

  XSMB 16/10 - Kết quả xổ số Miền Bắc hôm nay Thứ 4 16/10/2019

  13:00 - 16/10/2019

  XSMB – Kết quả xổ số kiến thiết Miền Bắc được bắt đầu quay thưởng vào lúc 18 giờ 15 phút ngày 16/10/2019

  XSMB 21/2 - Kết quả xổ số Miền Bắc hôm nay Thứ 5 21/2/2019

  11:29 - 21/02/2019

  XSMB – Kết quả xổ số kiến thiết Miền Bắc được bắt đầu quay thưởng vào lúc 18 giờ 15 phút ngày 21/2/2019

  XSMB 21/2 - Kết quả xổ số Miền Bắc hôm nay Thứ 5 21/2/2019

  11:29 - 21/02/2019

  XSMB – Kết quả xổ số kiến thiết Miền Bắc được bắt đầu quay thưởng vào lúc 18 giờ 15 phút ngày 21/2/2019

  XSMB 20/2 - Kết quả xổ số Miền Bắc hôm nay Thứ 4 20/2/2019

  11:29 - 20/02/2019

  XSMB – Kết quả xổ số kiến thiết Miền Bắc được bắt đầu quay thưởng vào lúc 18 giờ 15 phút ngày 20/2/2019

  XSMB 20/2 - Kết quả xổ số Miền Bắc hôm nay Thứ 4 20/2/2019

  11:29 - 20/02/2019

  XSMB – Kết quả xổ số kiến thiết Miền Bắc được bắt đầu quay thưởng vào lúc 18 giờ 15 phút ngày 20/2/2019

  XSMB 19/2 - Kết quả xổ số Miền Bắc hôm nay Thứ 3 19/2/2019

  11:29 - 19/02/2019

  XSMB – Kết quả xổ số kiến thiết Miền Bắc được bắt đầu quay thưởng vào lúc 18 giờ 15 phút ngày 19/2/2019

  XSMB 19/2 - Kết quả xổ số Miền Bắc hôm nay Thứ 3 19/2/2019

  11:29 - 19/02/2019

  XSMB – Kết quả xổ số kiến thiết Miền Bắc được bắt đầu quay thưởng vào lúc 18 giờ 15 phút ngày 19/2/2019