Đài tiếng nói nhân dân TPHCM
The Voice of Ho Chi Minh City People
 • XSMT 27/2 - Kết quả xổ số Miền Trung hôm nay Thứ 5 27/2/2020

  12:59 - 27/02/2020

  XSMT – Kết quả xổ số kiến thiết các tỉnh Miền Trung được bắt đầu quay thưởng vào lúc 17 giờ 15 phút ngày 27/2/2020

  XSQT 27/2 - Kết quả xổ số Quảng Trị hôm nay Thứ 5 27/2/2020

  12:59 - 27/02/2020

  XSQT – Kết quả xổ số kiến thiết Quảng Trị được bắt đầu quay thưởng vào lúc 17 giờ 15 phút ngày 27/2/2020

  XSQB 27/2 - Kết quả xổ số Quảng Bình hôm nay Thứ 5 27/2/2020

  12:59 - 27/02/2020

  XSQB – Kết quả xổ số kiến thiết Quảng Bình được bắt đầu quay thưởng vào lúc 17 giờ 15 phút ngày 27/2/2020

  XSBDI 27/2 - Kết quả xổ số Bình Định hôm nay Thứ 5 27/2/2020

  12:59 - 27/02/2020

  XSBDI – Kết quả xổ số kiến thiết Bình Định được bắt đầu quay thưởng vào lúc 17 giờ 15 phút ngày 27/2/2020

  XSMT 26/2 - Kết quả xổ số Miền Trung hôm nay Thứ 4 26/2/2020

  12:58 - 26/02/2020

  XSMT – Kết quả xổ số kiến thiết các tỉnh Miền Trung được bắt đầu quay thưởng vào lúc 17 giờ 15 phút ngày 26/2/2020

  XSKH 26/2 - Kết quả xổ số Khánh Hòa hôm nay Thứ 4 26/2/2020

  12:58 - 26/02/2020

  XSKH – Kết quả xổ số kiến thiết Khánh Hòa được bắt đầu quay thưởng vào lúc 17 giờ 15 phút ngày 26/2/2020

  XSDNG 26/2 - Kết quả xổ số Đà Nẵng hôm nay Thứ 4 26/2/2020

  12:58 - 26/02/2020

  XSDNG – Kết quả xổ số kiến thiết Đà Nẵng được bắt đầu quay thưởng vào lúc 17 giờ 15 phút ngày 26/2/2020

  XSMT 25/2 - Kết quả xổ số Miền Trung hôm nay Thứ 3 25/2/2020

  12:59 - 25/02/2020

  XSMT – Kết quả xổ số kiến thiết các tỉnh Miền Trung được bắt đầu quay thưởng vào lúc 17 giờ 15 phút ngày 25/2/2020

  XSQNA 25/2 - Kết quả xổ số Quảng Nam hôm nay Thứ 3 25/2/2020

  12:59 - 25/02/2020

  XSQNA – Kết quả xổ số kiến thiết Quảng Nam được bắt đầu quay thưởng vào lúc 17 giờ 15 phút ngày 25/2/2020

  XSDLK 25/2 - Kết quả xổ số Đắk Lắk hôm nay Thứ 3 25/2/2020

  12:59 - 25/02/2020

  XSDLK – Kết quả xổ số kiến thiết Đắk Lắk được bắt đầu quay thưởng vào lúc 17 giờ 15 phút ngày 25/2/2020