Đài tiếng nói nhân dân TPHCM
The Voice of Ho Chi Minh City People
 • XSMT 19/10 - Kết quả xổ số Miền Trung hôm nay Thứ 7 19/10/2019

  13:00 - 19/10/2019

  XSMT – Kết quả xổ số kiến thiết các tỉnh Miền Trung được bắt đầu quay thưởng vào lúc 17 giờ 15 phút ngày 19/10/2019

  XSQNG 19/10 - Kết quả xổ số Quảng Ngãi hôm nay Thứ 7 19/10/2019

  13:00 - 19/10/2019

  XSQNG – Kết quả xổ số kiến thiết Quảng Ngãi được bắt đầu quay thưởng vào lúc 17 giờ 15 phút ngày 19/10/2019

  XSDNO 19/10 - Kết quả xổ số Đắk Nông hôm nay Thứ 7 19/10/2019

  13:00 - 19/10/2019

  XSDNO – Kết quả xổ số kiến thiết Đắk Nông được bắt đầu quay thưởng vào lúc 17 giờ 15 phút ngày 19/10/2019

  XSDNG 19/10 - Kết quả xổ số Đà Nẵng hôm nay Thứ 7 19/10/2019

  13:00 - 19/10/2019

  XSDNG – Kết quả xổ số kiến thiết Đà Nẵng được bắt đầu quay thưởng vào lúc 17 giờ 15 phút ngày 19/10/2019

  XSMT 18/10 - Kết quả xổ số Miền Trung hôm nay Thứ 6 18/10/2019

  13:00 - 18/10/2019

  XSMT – Kết quả xổ số kiến thiết các tỉnh Miền Trung được bắt đầu quay thưởng vào lúc 17 giờ 15 phút ngày 18/10/2019

  XSQT 17/10 - Kết quả xổ số Quảng Trị hôm nay Thứ 5 17/10/2019

  13:00 - 17/10/2019

  XSQT – Kết quả xổ số kiến thiết Quảng Trị được bắt đầu quay thưởng vào lúc 17 giờ 15 phút ngày 17/10/2019

  XSQB 17/10 - Kết quả xổ số Quảng Bình hôm nay Thứ 5 17/10/2019

  13:00 - 17/10/2019

  XSQB – Kết quả xổ số kiến thiết Quảng Bình được bắt đầu quay thưởng vào lúc 17 giờ 15 phút ngày 17/10/2019

  XSBDI 17/10 - Kết quả xổ số Bình Định hôm nay Thứ 5 17/10/2019

  13:00 - 17/10/2019

  XSBDI – Kết quả xổ số kiến thiết Bình Định được bắt đầu quay thưởng vào lúc 17 giờ 15 phút ngày 17/10/2019

  XSMT 16/10 - Kết quả xổ số Miền Trung hôm nay Thứ 4 16/10/2019

  13:00 - 16/10/2019

  XSMT – Kết quả xổ số kiến thiết các tỉnh Miền Trung được bắt đầu quay thưởng vào lúc 17 giờ 15 phút ngày 16/10/2019

  XSMT 15/10 - Kết quả xổ số Miền Trung hôm nay Thứ 3 15/10/2019

  13:00 - 15/10/2019

  XSMT – Kết quả xổ số kiến thiết các tỉnh Miền Trung được bắt đầu quay thưởng vào lúc 17 giờ 15 phút ngày 15/10/2019