Đài tiếng nói nhân dân TPHCM
The Voice of Ho Chi Minh City People
 • XSNT 19/4 - Kết quả xổ số Ninh Thuận hôm nay Thứ 6 19/4/2019

  12:59 - 19/04/2019

  XSNT – Kết quả xổ số kiến thiết Ninh Thuận được bắt đầu quay thưởng vào lúc 17 giờ 15 phút ngày 19/4/2019

  XSNT 3/5 - Kết quả xổ số Ninh Thuận hôm nay Thứ 6 3/5/2019

  13:00 - 03/05/2019

  XSNT – Kết quả xổ số kiến thiết Ninh Thuận được bắt đầu quay thưởng vào lúc 17 giờ 15 phút ngày 3/5/2019.

  XSNT 7/6 - Kết quả xổ số Ninh Thuận hôm nay Thứ 6 7/6/2019

  13:00 - 07/06/2019

  XSNT – Kết quả xổ số kiến thiết Ninh Thuận được bắt đầu quay thưởng vào lúc 17 giờ 15 phút ngày 7/6/2019

  XSNT 24/5 - Kết quả xổ số Ninh Thuận hôm nay Thứ 6 24/5/2019

  12:59 - 24/05/2019

  XSNT – Kết quả xổ số kiến thiết Ninh Thuận được bắt đầu quay thưởng vào lúc 17 giờ 15 phút ngày 24/5/2019

  XSNT 31/5 - Kết quả xổ số Ninh Thuận hôm nay Thứ 6 31/5/2019

  12:59 - 31/05/2019

  XSNT – Kết quả xổ số kiến thiết Ninh Thuận được bắt đầu quay thưởng vào lúc 17 giờ 15 phút ngày 31/5/2019

  XSNT 17/5 - Kết quả xổ số Ninh Thuận hôm nay Thứ 6 17/5/2019

  13:00 - 17/05/2019

  XSNT – Kết quả xổ số kiến thiết Ninh Thuận được bắt đầu quay thưởng vào lúc 17 giờ 15 phút ngày 17/5/2019

  XSNT 21/6 - Kết quả xổ số Ninh Thuận hôm nay Thứ 6 21/6/2019

  13:00 - 21/06/2019

  XSNT – Kết quả xổ số kiến thiết Ninh Thuận được bắt đầu quay thưởng vào lúc 17 giờ 15 phút ngày 21/6/2019

  XSNT 26/4 - Kết quả xổ số Ninh Thuận hôm nay Thứ 6 26/4/2019

  12:59 - 26/04/2019

  XSNT – Kết quả xổ số kiến thiết Ninh Thuận được bắt đầu quay thưởng vào lúc 17 giờ 15 phút ngày 26/4/2019

  XSNT 14/6 - Kết quả xổ số Ninh Thuận hôm nay Thứ 6 14/6/2019

  13:00 - 14/06/2019

  XSNT – Kết quả xổ số kiến thiết Ninh Thuận được bắt đầu quay thưởng vào lúc 17 giờ 15 phút ngày 14/6/2019

  XSNT 10/5 - Kết quả xổ số Ninh Thuận hôm nay Thứ 6 10/5/2019

  13:00 - 10/05/2019

  XSNT – Kết quả xổ số kiến thiết Ninh Thuận được bắt đầu quay thưởng vào lúc 17 giờ 15 phút ngày 10/5/2019.