Đài tiếng nói nhân dân TPHCM
The Voice of Ho Chi Minh City People
 • XSPY 2/12 - Kết quả xổ số Phú Yên hôm nay Thứ 2 2/12/2019

  12:59 - 02/12/2019

  XSPY – Kết quả xổ số kiến thiết Phú Yên được bắt đầu quay thưởng vào lúc 17 giờ 15 phút ngày 2/12/2019

  XSPY 25/11 - Kết quả xổ số Phú Yên hôm nay Thứ 2 25/11/2019

  13:00 - 25/11/2019

  XSPY – Kết quả xổ số kiến thiết Phú Yên được bắt đầu quay thưởng vào lúc 17 giờ 15 phút ngày 25/11/2019

  XSPY 18/11 - Kết quả xổ số Phú Yên hôm nay Thứ 2 18/11/2019

  12:59 - 18/11/2019

  XSPY – Kết quả xổ số kiến thiết Phú Yên được bắt đầu quay thưởng vào lúc 17 giờ 15 phút ngày 18/11/2019

  XSPY 11/11 - Kết quả xổ số Phú Yên hôm nay Thứ 2 11/11/2019

  13:00 - 11/11/2019

  XSPY – Kết quả xổ số kiến thiết Phú Yên được bắt đầu quay thưởng vào lúc 17 giờ 15 phút ngày 11/11/2019

  XSPY 4/11 - Kết quả xổ số Phú Yên hôm nay Thứ 2 4/11/2019

  12:59 - 04/11/2019

  XSPY – Kết quả xổ số kiến thiết Phú Yên được bắt đầu quay thưởng vào lúc 17 giờ 15 phút ngày 4/11/2019

  XSPY 21/10 - Kết quả xổ số Phú Yên hôm nay Thứ 2 21/10/2019

  13:00 - 21/10/2019

  XSPY – Kết quả xổ số kiến thiết Phú Yên được bắt đầu quay thưởng vào lúc 17 giờ 15 phút ngày 21/10/2019

  XSPY 14/10 - Kết quả xổ số Phú Yên hôm nay Thứ 2 14/10/2019

  13:00 - 14/10/2019

  XSPY – Kết quả xổ số kiến thiết Phú Yên được bắt đầu quay thưởng vào lúc 17 giờ 15 phút ngày 14/10/2019

  XSPY 7/10 - Kết quả xổ số Phú Yên hôm nay Thứ 2 7/10/2019

  13:00 - 07/10/2019

  XSPY – Kết quả xổ số kiến thiết Phú Yên được bắt đầu quay thưởng vào lúc 17 giờ 15 phút ngày 7/10/2019

  XSPY 30/9 - Kết quả xổ số Phú Yên hôm nay Thứ 2 30/9/2019

  13:00 - 30/09/2019

  XSPY – Kết quả xổ số kiến thiết Phú Yên được bắt đầu quay thưởng vào lúc 17 giờ 15 phút ngày 30/9/2019

  XSPY 23/9 - Kết quả xổ số Phú Yên hôm nay Thứ 2 23/9/2019

  13:00 - 23/09/2019

  XSPY – Kết quả xổ số kiến thiết Phú Yên được bắt đầu quay thưởng vào lúc 17 giờ 15 phút ngày 23/9/2019