Đài tiếng nói nhân dân TPHCM
The Voice of Ho Chi Minh City People
 • XSQB 1/8 - Kết quả xổ số Quảng Bình thứ 5 hôm nay ngày 1/8/2019

  13:00 - 01/08/2019

  XSQB – Kết quả xổ số kiến thiết Quảng Bình được bắt đầu quay thưởng vào lúc 17 giờ 15 phút ngày 1/8/2019

  XSQB 25/7 - Kết quả xổ số Quảng Bình thứ 5 hôm nay ngày 25/7/2019

  13:00 - 25/07/2019

  XSQB – Kết quả xổ số kiến thiết Quảng Bình được bắt đầu quay thưởng vào lúc 17 giờ 15 phút ngày 25/7/2019

  XSQB 13/6 - Kết quả xổ số Quảng Bình hôm nay Thứ 5 13/6/2019

  13:00 - 13/06/2019

  XSQB – Kết quả xổ số kiến thiết Quảng Bình được bắt đầu quay thưởng vào lúc 17 giờ 15 phút ngày 13/6/2019

  XSQB 27/6 - Kết quả xổ số Quảng Bình hôm nay Thứ 5 27/6/2019

  13:00 - 27/06/2019

  XSQB – Kết quả xổ số kiến thiết Quảng Bình được bắt đầu quay thưởng vào lúc 17 giờ 15 phút ngày 27/6/2019

  XSQB 11/7 - Kết quả xổ số Quảng Bình hôm nay Thứ 5 11/7/2019

  13:00 - 11/07/2019

  XSQB – Kết quả xổ số kiến thiết Quảng Bình được bắt đầu quay thưởng vào lúc 17 giờ 15 phút ngày 11/7/2019

  XSQB 4/7 - Kết quả xổ số Quảng Bình hôm nay Thứ 5 4/7/2019

  13:00 - 04/07/2019

  XSQB – Kết quả xổ số kiến thiết Quảng Bình được bắt đầu quay thưởng vào lúc 17 giờ 15 phút ngày 4/7/2019.

  XSQB 20/6 - Kết quả xổ số Quảng Bình hôm nay Thứ 5 20/6/2019

  13:00 - 20/06/2019

  XSQB – Kết quả xổ số kiến thiết Quảng Bình được bắt đầu quay thưởng vào lúc 17 giờ 15 phút ngày 20/6/2019

  XSQB 18/7 - Kết quả xổ số Quảng Bình hôm nay Thứ 5 18/7/2019

  13:00 - 18/07/2019

  XSQB – Kết quả xổ số kiến thiết Quảng Bình được bắt đầu quay thưởng vào lúc 17 giờ 15 phút ngày 18/7/2019

  XSQB 15/8 - Kết quả xổ số Quảng Bình hôm nay Thứ 5 15/8/2019

  13:00 - 15/08/2019

  XSQB – Kết quả xổ số kiến thiết Quảng Bình được bắt đầu quay thưởng vào lúc 17 giờ 15 phút ngày 15/8/2019

  XSQB 8/8 - Kết quả xổ số Quảng Bình thứ 5 hôm nay ngày 8/8/2019

  13:00 - 08/08/2019

  XSQB – Kết quả xổ số kiến thiết Quảng Bình được bắt đầu quay thưởng vào lúc 17 giờ 15 phút ngày 8/8/2019