Đài tiếng nói nhân dân TPHCM
The Voice of Ho Chi Minh City People
 • XSQNA 21/5 - Kết quả xổ số Quảng Nam hôm nay Thứ 3 21/5/2019

  13:00 - 21/05/2019

  XSQNA – Kết quả xổ số kiến thiết Quảng Nam được bắt đầu quay thưởng vào lúc 17 giờ 15 phút ngày 21/5/2019

  XSQNA 18/6 - Kết quả xổ số Quảng Nam hôm nay Thứ 3 18/6/2019

  13:00 - 18/06/2019

  XSQNA – Kết quả xổ số kiến thiết Quảng Nam được bắt đầu quay thưởng vào lúc 17 giờ 15 phút ngày 18/6/2019.

  XSQNA 25/6 - Kết quả xổ số Quảng Nam hôm nay Thứ 3 25/6/2019

  13:00 - 25/06/2019

  XSQNA – Kết quả xổ số kiến thiết Quảng Nam được bắt đầu quay thưởng vào lúc 17 giờ 15 phút ngày 25/6/2019

  XSQNA 4/6 - Kết quả xổ số Quảng Nam hôm nay Thứ 3 4/6/2019

  13:00 - 04/06/2019

  XSQNA – Kết quả xổ số kiến thiết Quảng Nam được bắt đầu quay thưởng vào lúc 17 giờ 15 phút ngày 4/6/2019.

  XSQNA 11/6 - Kết quả xổ số Quảng Nam hôm nay Thứ 3 11/6/2019

  13:00 - 11/06/2019

  XSQNA – Kết quả xổ số kiến thiết Quảng Nam được bắt đầu quay thưởng vào lúc 17 giờ 15 phút ngày 11/6/2019

  XSQNA 16/7 - Kết quả xổ số Quảng Nam hôm nay Thứ 3 16/7/2019

  13:00 - 16/07/2019

  XSQNA – Kết quả xổ số kiến thiết Quảng Nam được bắt đầu quay thưởng vào lúc 17 giờ 15 phút ngày 16/7/2019

  XSQNA 9/7 - Kết quả xổ số Quảng Nam hôm nay Thứ 3 9/7/2019

  13:00 - 09/07/2019

  XSQNA – Kết quả xổ số kiến thiết Quảng Nam được bắt đầu quay thưởng vào lúc 17 giờ 15 phút ngày 9/7/2019

  XSQNA 2/7 - Kết quả xổ số Quảng Nam hôm nay Thứ 3 2/7/2019

  13:00 - 02/07/2019

  XSQNA – Kết quả xổ số kiến thiết Quảng Nam được bắt đầu quay thưởng vào lúc 17 giờ 15 phút ngày 2/7/2019

  XSQNA 28/5 - Kết quả xổ số Quảng Nam hôm nay Thứ 3 28/5/2019

  12:59 - 28/05/2019

  XSQNA – Kết quả xổ số kiến thiết Quảng Nam được bắt đầu quay thưởng vào lúc 17 giờ 15 phút ngày 28/5/2019

  XSQNA 14/5 - Kết quả xổ số Quảng Nam hôm nay Thứ 3 14/5/2019

  13:00 - 14/05/2019

  XSQNA – Kết quả xổ số kiến thiết Quảng Nam được bắt đầu quay thưởng vào lúc 17 giờ 15 phút ngày 14/5/2019