Đài tiếng nói nhân dân TPHCM
The Voice of Ho Chi Minh City People
 • XSQT 20/2 - Kết quả xổ số Quảng Trị hôm nay Thứ 5 20/2/2020

  12:59 - 20/02/2020

  XSQT – Kết quả xổ số kiến thiết Quảng Trị được bắt đầu quay thưởng vào lúc 17 giờ 15 phút ngày 20/2/2020

  XSQT 13/2 - Kết quả xổ số Quảng Trị hôm nay Thứ 5 13/2/2020

  12:59 - 13/02/2020

  XSQT – Kết quả xổ số kiến thiết Quảng Trị được bắt đầu quay thưởng vào lúc 17 giờ 15 phút ngày 13/2/2020

  XSQT 6/2 - Kết quả xổ số Quảng Trị hôm nay Thứ 5 6/2/2020

  12:58 - 06/02/2020

  XSQT – Kết quả xổ số kiến thiết Quảng Trị được bắt đầu quay thưởng vào lúc 17 giờ 15 phút ngày 6/2/2020

  XSQT 30/1 - Kết quả xổ số Quảng Trị hôm nay Thứ 5 30/1/2020

  12:59 - 30/01/2020

  XSQT – Kết quả xổ số kiến thiết Quảng Trị được bắt đầu quay thưởng vào lúc 17 giờ 15 phút ngày 30/1/2020

  XSQT 23/1 - Kết quả xổ số Quảng Trị hôm nay Thứ 5 23/1/2020

  12:59 - 23/01/2020

  XSQT – Kết quả xổ số kiến thiết Quảng Trị được bắt đầu quay thưởng vào lúc 17 giờ 15 phút ngày 23/1/2020

  XSQT 16/1 - Kết quả xổ số Quảng Trị hôm nay Thứ 5 16/1/2020

  12:58 - 16/01/2020

  XSQT – Kết quả xổ số kiến thiết Quảng Trị được bắt đầu quay thưởng vào lúc 17 giờ 15 phút ngày 16/1/2020

  XSQT 9/1 - Kết quả xổ số Quảng Trị hôm nay Thứ 5 9/1/2020

  12:59 - 09/01/2020

  XSQT – Kết quả xổ số kiến thiết Quảng Trị được bắt đầu quay thưởng vào lúc 17 giờ 15 phút ngày 9/1/2020

  XSQT 2/1 - Kết quả xổ số Quảng Trị hôm nay Thứ 5 2/1/2020

  12:59 - 02/01/2020

  XSQT – Kết quả xổ số kiến thiết Quảng Trị được bắt đầu quay thưởng vào lúc 17 giờ 15 phút ngày 2/1/2020

  XSQT 26/12 - Kết quả xổ số Quảng Trị hôm nay Thứ 5 26/12/2019

  12:59 - 26/12/2019

  XSQT – Kết quả xổ số kiến thiết Quảng Trị được bắt đầu quay thưởng vào lúc 17 giờ 15 phút ngày 26/12/2019

  XSQT 19/12 - Kết quả xổ số Quảng Trị hôm nay Thứ 5 19/12/2019

  13:00 - 19/12/2019

  XSQT – Kết quả xổ số kiến thiết Quảng Trị được bắt đầu quay thưởng vào lúc 17 giờ 15 phút ngày 19/12/2019