Đài tiếng nói nhân dân TPHCM
The Voice of Ho Chi Minh City People
 • XSST 19/6 - Kết quả xổ số Sóc Trăng hôm nay Thứ 4 19/6/2019

  13:00 - 19/06/2019

  XSST – Kết quả xổ số kiến thiết Sóc Trăng được bắt đầu quay thưởng vào lúc 16 giờ 15 phút ngày 19/6/2019

  XSST 24/7 - Kết quả xổ số Sóc Trăng thứ 4 hôm nay ngày 24/7/2019

  13:00 - 24/07/2019

  XSST – Kết quả xổ số kiến thiết Sóc Trăng được bắt đầu quay thưởng vào lúc 16 giờ 15 phút ngày 24/7/2019

  XSST 17/7 - Kết quả xổ số Sóc Trăng hôm nay Thứ 4 17/7/2019

  13:00 - 17/07/2019

  XSST – Kết quả xổ số kiến thiết Sóc Trăng được bắt đầu quay thưởng vào lúc 16 giờ 15 phút ngày 17/7/2019

  XSST 3/7 - Kết quả xổ số Sóc Trăng hôm nay Thứ 4 3/7/2019

  13:00 - 03/07/2019

  XSST – Kết quả xổ số kiến thiết Sóc Trăng được bắt đầu quay thưởng vào lúc 16 giờ 15 phút ngày 3/7/2019.

  XSST 14/8 - Kết quả xổ số Sóc Trăng hôm nay Thứ 4 14/8/2019

  13:00 - 14/08/2019

  XSST – Kết quả xổ số kiến thiết Sóc Trăng được bắt đầu quay thưởng vào lúc 16 giờ 15 phút ngày 14/8/2019

  XSST 10/7 - Kết quả xổ số Sóc Trăng hôm nay Thứ 4 10/7/2019

  13:00 - 10/07/2019

  XSST – Kết quả xổ số kiến thiết Sóc Trăng được bắt đầu quay thưởng vào lúc 16 giờ 15 phút ngày 10/7/2019

  XSST 7/8 - Kết quả xổ số Sóc Trăng thứ 4 hôm nay ngày 7/8/2019

  13:00 - 07/08/2019

  XSST – Kết quả xổ số kiến thiết Sóc Trăng được bắt đầu quay thưởng vào lúc 16 giờ 15 phút ngày 7/8/2019

  XSST 31/7 - Kết quả xổ số Sóc Trăng thứ 4 hôm nay ngày 31/7/2019

  13:00 - 31/07/2019

  XSST – Kết quả xổ số kiến thiết Sóc Trăng được bắt đầu quay thưởng vào lúc 16 giờ 15 phút ngày 31/7/2019

  XSST 21/8 - Kết quả xổ số Sóc Trăng hôm nay Thứ 4 21/8/2019

  13:00 - 21/08/2019

  XSST – Kết quả xổ số kiến thiết Sóc Trăng được bắt đầu quay thưởng vào lúc 16 giờ 15 phút ngày 21/8/2019

  XSST 26/6 - Kết quả xổ số Sóc Trăng hôm nay Thứ 4 26/6/2019

  13:00 - 26/06/2019

  XSST – Kết quả xổ số kiến thiết Sóc Trăng được bắt đầu quay thưởng vào lúc 16 giờ 15 phút ngày 26/6/2019