Đài tiếng nói nhân dân TPHCM
The Voice of Ho Chi Minh City People
 • XSMN 25/10 - Kết quả xổ số Miền Nam hôm nay Thứ 6 25/10/2019

  13:00 - 25/10/2019

  XSMN – Kết quả xổ số kiến thiết các tỉnh Miền Nam được bắt đầu quay thưởng vào lúc 16 giờ 15 phút ngày 25/10/2019

  XSMT 25/10 - Kết quả xổ số Miền Trung hôm nay Thứ 6 25/10/2019

  13:00 - 25/10/2019

  XSMT – Kết quả xổ số kiến thiết các tỉnh Miền Trung được bắt đầu quay thưởng vào lúc 17 giờ 15 phút ngày 25/10/2019

  XSVL 25/10 - Kết quả xổ số Vĩnh Long hôm nay Thứ 6 25/10/2019

  13:00 - 25/10/2019

  XSVL – Kết quả xổ số kiến thiết Vĩnh Long được bắt đầu quay thưởng vào lúc 16 giờ 15 phút ngày 25/10/2019

  XSTV 25/10 - Kết quả xổ số Trà Vinh hôm nay Thứ 6 25/10/2019

  13:00 - 25/10/2019

  XSTV – Kết quả xổ số kiến thiết Trà Vinh được bắt đầu quay thưởng vào lúc 16 giờ 15 phút ngày 25/10/2019

  XSBD 25/10 - Kết quả xổ số Bình Dương hôm nay Thứ 6 25/10/2019

  13:00 - 25/10/2019

  XSBD – Kết quả xổ số kiến thiết Bình Dương được bắt đầu quay thưởng vào lúc 16 giờ 15 phút ngày 25/10/2019

  XSNT 25/10 - Kết quả xổ số Ninh Thuận hôm nay Thứ 6 25/10/2019

  13:00 - 25/10/2019

  XSNT – Kết quả xổ số kiến thiết Ninh Thuận được bắt đầu quay thưởng vào lúc 17 giờ 15 phút ngày 25/10/2019

  XSGL 25/10 - Kết quả xổ số Gia Lai hôm nay Thứ 6 25/10/2019

  13:00 - 25/10/2019

  XSGL – Kết quả xổ số kiến thiết Gia Lai được bắt đầu quay thưởng vào lúc 17 giờ 15 phút ngày 25/10/2019

  XSMB 25/10 - Kết quả xổ số Miền Bắc hôm nay Thứ 6 25/10/2019

  13:00 - 25/10/2019

  XSMB – Kết quả xổ số kiến thiết Miền Bắc được bắt đầu quay thưởng vào lúc 18 giờ 15 phút ngày 25/10/2019

  XSMN 18/10 - Kết quả xổ số Miền Nam hôm nay Thứ 6 18/10/2019

  13:00 - 18/10/2019

  XSMN – Kết quả xổ số kiến thiết các tỉnh Miền Nam được bắt đầu quay thưởng vào lúc 16 giờ 15 phút ngày 18/10/2019.

  XSMT 18/10 - Kết quả xổ số Miền Trung hôm nay Thứ 6 18/10/2019

  13:00 - 18/10/2019

  XSMT – Kết quả xổ số kiến thiết các tỉnh Miền Trung được bắt đầu quay thưởng vào lúc 17 giờ 15 phút ngày 18/10/2019