Đài tiếng nói nhân dân TPHCM
The Voice of Ho Chi Minh City People
 • XSTG 19/5 - Kết quả xổ số Tiền Giang hôm nay Chủ nhật 19/5/2019

  13:00 - 19/05/2019

  XSTG – Kết quả xổ số kiến thiết Tiền Giang được bắt đầu quay thưởng vào lúc 16 giờ 15 phút ngày 19/5/2019

  XSTG 9/6 - Kết quả xổ số Tiền Giang hôm nay Chủ nhật 9/6/2019

  13:00 - 09/06/2019

  XSTG – Kết quả xổ số kiến thiết Tiền Giang được bắt đầu quay thưởng vào lúc 16 giờ 15 phút ngày 9/6/2019

  XSTG 26/5 - Kết quả xổ số Tiền Giang hôm nay Chủ nhật 26/5/2019

  12:59 - 26/05/2019

  XSTG – Kết quả xổ số kiến thiết Tiền Giang được bắt đầu quay thưởng vào lúc 16 giờ 15 phút ngày 26/5/2019

  XSTG 7/7 - Kết quả xổ số Tiền Giang hôm nay Chủ nhật 7/7/2019

  13:00 - 07/07/2019

  XSTG – Kết quả xổ số kiến thiết Tiền Giang được bắt đầu quay thưởng vào lúc 16 giờ 15 phút ngày 7/7/2019

  XSTG 23/6 - Kết quả xổ số Tiền Giang hôm nay Chủ nhật 23/6/2019

  13:00 - 23/06/2019

  XSTG – Kết quả xổ số kiến thiết Tiền Giang được bắt đầu quay thưởng vào lúc 16 giờ 15 phút ngày 23/6/2019

  XSTG 14/7 - Kết quả xổ số Tiền Giang hôm nay Chủ nhật 14/7/2019

  13:00 - 14/07/2019

  XSTG – Kết quả xổ số kiến thiết Tiền Giang được bắt đầu quay thưởng vào lúc 16 giờ 15 phút ngày 14/7/2019

  XSTG 30/6 - Kết quả xổ số Tiền Giang hôm nay Chủ nhật 30/6/2019

  13:00 - 30/06/2019

  XSTG – Kết quả xổ số kiến thiết Tiền Giang được bắt đầu quay thưởng vào lúc 16 giờ 15 phút ngày 30/6/2019

  XSTG 12/5 - Kết quả xổ số Tiền Giang hôm nay Chủ nhật 12/5/2019

  13:00 - 12/05/2019

  XSTG – Kết quả xổ số kiến thiết Tiền Giang được bắt đầu quay thưởng vào lúc 16 giờ 15 phút ngày 12/5/2019

  XSTG 16/6 - Kết quả xổ số Tiền Giang hôm nay Chủ nhật 16/6/2019

  13:00 - 16/06/2019

  XSTG – Kết quả xổ số kiến thiết Tiền Giang được bắt đầu quay thưởng vào lúc 16 giờ 15 phút ngày 16/6/2019

  XSTG 2/6 - Kết quả xổ số Tiền Giang hôm nay Chủ nhật 2/6/2019

  13:00 - 02/06/2019

  XSTG – Kết quả xổ số kiến thiết Tiền Giang được bắt đầu quay thưởng vào lúc 16 giờ 15 phút ngày 2/6/2019