Đài tiếng nói nhân dân TPHCM
The Voice of Ho Chi Minh City People
 • XSHCM 22/10 - Kết quả xổ số TP.HCM hôm nay Thứ 2 22/10/2018

  11:56 - 22/10/2018

  XSHCM – Kết quả xổ số kiến thiết TP.HCM được bắt đầu quay thưởng vào lúc 16 giờ 15 phút ngày 22/10/2018

  XSHCM 20/10 - Kết quả xổ số TP.HCM hôm nay Thứ 7 20/10/2018

  12:09 - 20/10/2018

  XSHCM – Kết quả xổ số kiến thiết TP.HCM được bắt đầu quay thưởng vào lúc 16 giờ 15 phút ngày 20/10/2018

  XSHCM 15/10 - Kết quả xổ số TP.HCM hôm nay thứ 2 15/10/2018

  11:51 - 15/10/2018

  (VOH) - XSHCM – Kết quả xổ số kiến thiết TP.HCM được bắt đầu quay thưởng vào lúc 16 giờ 15 phút ngày 15/10/2018.

  XSHCM 13/10 - Kết quả xổ số TP.HCM hôm nay thứ 7 13/10/2018

  13:49 - 13/10/2018

  (VOH) - XSHCM – Kết quả xổ số kiến thiết TP.HCM được bắt đầu quay thưởng vào lúc 16 giờ 15 phút ngày 13/10/2018.

  XSHCM 8/10 - Kết quả xổ số TP.HCM hôm nay thứ 2 08/10/2018

  11:22 - 08/10/2018

  (VOH) - XSHCM – Kết quả xổ số kiến thiết TP.HCM được bắt đầu quay thưởng vào lúc 16 giờ 15 phút ngày 08/10/2018.

  XSHCM 6/10 - Kết quả xổ số TP.HCM hôm nay thứ 7 06/10/2018

  11:50 - 06/10/2018

  (VOH) - XSHCM – Kết quả xổ số kiến thiết TP.HCM được bắt đầu quay thưởng vào lúc 16 giờ 15 phút ngày 06/10/2018.

  XSHCM 1/10 - Kết quả xổ số TP.HCM hôm nay thứ 2 01/10/2018

  11:36 - 01/10/2018

  (VOH) - XSHCM – Kết quả xổ số kiến thiết TP.HCM được bắt đầu quay thưởng vào lúc 16 giờ 15 phút ngày 01/10/2018.

  XSHCM 29/9 - Kết quả xổ số TP.HCM hôm nay thứ 7 29/09/2018

  11:36 - 29/09/2018

  (VOH) - XSHCM – Kết quả xổ số kiến thiết TP.HCM được bắt đầu quay thưởng vào lúc 16 giờ 15 phút ngày 29/09/2018.

  XSHCM 24/9 - Kết quả xổ số TP.HCM hôm nay thứ 2 24/09/2018

  11:33 - 24/09/2018

  (VOH) - XSHCM – Kết quả xổ số kiến thiết TP.HCM được bắt đầu quay thưởng vào lúc 16 giờ 15 phút ngày 24/09/2018.

  XSHCM 22/9 - Kết quả xổ số TP.HCM hôm nay thứ 7 22/09/2018

  11:37 - 22/09/2018

  (VOH) - XSHCM – Kết quả xổ số kiến thiết TP.HCM được bắt đầu quay thưởng vào lúc 16 giờ 15 phút ngày 22/09/2018.