Đài tiếng nói nhân dân TPHCM
The Voice of Ho Chi Minh City People
 • Vietlott MEGA 645 8/3 - Kết quả xổ số Vietlott hôm nay chủ nhật 8/3/2020

  16:00 - 08/03/2020

  Trực tiếp xổ số Vietlott MEGA 645 hôm nay chủ nhật ngày 8/3/2020. Kết quả xổ số sẽ được cập nhật vào lúc 18h30 ngày 8/3/2020, mời quý vị đón xem.

  Vietlott MAX 4D 7/3 - Kết quả xổ số Vietlott hôm nay thứ 7 7/3/2020

  16:00 - 07/03/2020

  Cập nhật kết quả xổ số Vietlott MAX 4D hôm nay thứ 7 ngày 7/3/2020. Kết quả xổ số sẽ được cập nhật vào lúc 18h30 ngày 7/3/2020, mời quý vị đón xem.

  Vietlott POWER 655 7/3 - Kết quả xổ số Vietlott hôm nay thứ 7 7/3/2020

  16:00 - 07/03/2020

  Cập nhật kết quả xổ số Vietlott POWER 655 hôm nay thứ 7 ngày 7/3/2020. Kết quả xổ số sẽ được cập nhật vào lúc 18h30 ngày 7/3/2020, mời quý vị đón xem.

  Vietlott MEGA 645 6/3 - Kết quả xổ số Vietlott hôm nay thứ 6 6/3/2020

  16:00 - 06/03/2020

  Trực tiếp xổ số Vietlott MEGA 645 hôm nay thứ 6 ngày 6/3/2020. Kết quả xổ số sẽ được cập nhật vào lúc 18h30 ngày 6/3/2020, mời quý vị đón xem.

  Vietlott MAX 3D 6/3 - Kết quả xổ số Vietlott hôm nay thứ 6 6/3/2020

  16:00 - 06/03/2020

  Cập nhật kết quả xổ số Vietlott MAX 3D hôm nay thứ 6 ngày 6/3/2020. Kết quả xổ số sẽ được cập nhật vào lúc 18h30 ngày 6/3/2020, mời quý vị đón xem.

  Vietlott MAX 4D 5/3 - Kết quả xổ số Vietlott hôm nay thứ 5 5/3/2020

  16:00 - 05/03/2020

  Cập nhật kết quả xổ số Vietlott MAX 4D hôm nay thứ 5 ngày 5/3/2020. Kết quả xổ số sẽ được cập nhật vào lúc 18h30 ngày 5/3/2020, mời quý vị đón xem.

  Vietlott POWER 655 5/3 - Kết quả xổ số Vietlott hôm nay thứ 5 5/3/2020

  16:00 - 05/03/2020

  Cập nhật kết quả xổ số Vietlott POWER 655 hôm nay thứ 5 ngày 5/3/2020. Kết quả xổ số sẽ được cập nhật vào lúc 18h30 ngày 5/3/2020, mời quý vị đón xem.

  Vietlott MEGA 645 4/3 - Kết quả xổ số Vietlott hôm nay thứ 4 4/3/2020

  16:00 - 04/03/2020

  Trực tiếp xổ số Vietlott MEGA 645 hôm nay thứ 4 ngày 4/3/2020. Kết quả xổ số sẽ được cập nhật vào lúc 18h30 ngày 4/3/2020, mời quý vị đón xem.

  Vietlott MAX 3D 4/3 - Kết quả xổ số Vietlott hôm nay thứ 4 4/3/2020

  16:00 - 04/03/2020

  Cập nhật kết quả xổ số Vietlott MAX 3D hôm nay thứ 4 ngày 4/3/2020. Kết quả xổ số sẽ được cập nhật vào lúc 18h30 ngày 4/3/2020, mời quý vị đón xem.

  Vietlott MAX 4D 3/3 - Kết quả xổ số Vietlott hôm nay thứ 3 3/3/2020

  16:00 - 03/03/2020

  Cập nhật kết quả xổ số Vietlott MAX 4D hôm nay thứ 3 ngày 3/3/2020. Kết quả xổ số sẽ được cập nhật vào lúc 18h30 ngày 3/3/2020, mời quý vị đón xem.