Đài tiếng nói nhân dân TPHCM
The Voice of Ho Chi Minh City People
 • Vietlott MEGA 645 31/5 - Kết quả xổ số Vietlott hôm nay chủ nhật 31/5/2020

  16:00 - 31/05/2020

  Trực tiếp xổ số Vietlott MEGA 645 hôm nay chủ nhật ngày 31/5/2020. Kết quả xổ số sẽ được cập nhật vào lúc 18h30 ngày 31/5/2020, ...

  Vietlott MAX 4D 30/5 - Kết quả xổ số Vietlott hôm nay thứ 7 30/5/2020

  16:00 - 30/05/2020

  Cập nhật kết quả xổ số Vietlott MAX 4D hôm nay thứ 7 ngày 30/5/2020. Kết quả xổ số sẽ được cập nhật vào lúc 18h30 ngày ...

  Vietlott POWER 655 30/5 - Kết quả xổ số Vietlott hôm nay thứ 7 30/5/2020

  16:00 - 30/05/2020

  Cập nhật kết quả xổ số Vietlott POWER 655 hôm nay thứ 7 ngày 30/5/2020. Kết quả xổ số sẽ được cập nhật vào lúc 18h30 ngày ...

  Vietlott MEGA 645 29/5 - Kết quả xổ số Vietlott hôm nay thứ 6 29/5/2020

  16:00 - 29/05/2020

  Trực tiếp xổ số Vietlott MEGA 645 hôm nay thứ 6 ngày 29/5/2020. Kết quả xổ số sẽ được cập nhật vào lúc 18h30 ngày 29/5/2020, mời ...

  Vietlott MAX 3D 29/5 - Kết quả xổ số Vietlott hôm nay thứ 6 29/5/2020

  16:00 - 29/05/2020

  Cập nhật kết quả xổ số Vietlott MAX 3D hôm nay thứ 6 ngày 29/5/2020. Kết quả xổ số sẽ được cập nhật vào lúc 18h30 ngày ...

  Vietlott MAX 4D 28/5 - Kết quả xổ số Vietlott hôm nay thứ 5 28/5/2020

  16:00 - 28/05/2020

  Cập nhật kết quả xổ số Vietlott MAX 4D hôm nay thứ 5 ngày 28/5/2020. Kết quả xổ số sẽ được cập nhật vào lúc 18h30 ngày ...

  Vietlott POWER 655 28/5 - Kết quả xổ số Vietlott hôm nay thứ 5 28/5/2020

  16:00 - 28/05/2020

  Cập nhật kết quả xổ số Vietlott POWER 655 hôm nay thứ 5 ngày 28/5/2020. Kết quả xổ số sẽ được cập nhật vào lúc 18h30 ngày ...

  Vietlott MEGA 645 27/5 - Kết quả xổ số Vietlott hôm nay thứ 4 27/5/2020

  16:00 - 27/05/2020

  Trực tiếp xổ số Vietlott MEGA 645 hôm nay thứ 4 ngày 27/5/2020. Kết quả xổ số sẽ được cập nhật vào lúc 18h30 ngày 27/5/2020, mời ...

  Vietlott MAX 3D 27/5 - Kết quả xổ số Vietlott hôm nay thứ 4 27/5/2020

  16:00 - 27/05/2020

  Cập nhật kết quả xổ số Vietlott MAX 3D hôm nay thứ 4 ngày 27/5/2020. Kết quả xổ số sẽ được cập nhật vào lúc 18h30 ngày ...

  Vietlott MAX 4D 26/5 - Kết quả xổ số Vietlott hôm nay thứ 3 26/5/2020

  16:00 - 26/05/2020

  Cập nhật kết quả xổ số Vietlott MAX 4D hôm nay thứ 3 ngày 26/5/2020. Kết quả xổ số sẽ được cập nhật vào lúc 18h30 ngày ...