Đài tiếng nói nhân dân TPHCM
The Voice of Ho Chi Minh City People
 • Vietlott MAX 3D 31/1 - Kết quả xổ số Vietlott hôm nay thứ 6 31/1/2020

  16:00 - 31/01/2020

  Cập nhật kết quả xổ số Vietlott MAX 3D hôm nay thứ 6 ngày 31/1/2020. Kết quả xổ số sẽ được cập nhật vào lúc 18h30 ngày 31/1/2020, mời quý vị đón xem.

  Vietlott MAX 3D 29/1 - Kết quả xổ số Vietlott hôm nay thứ 4 29/1/2020

  16:00 - 29/01/2020

  Cập nhật kết quả xổ số Vietlott MAX 3D hôm nay thứ 4 ngày 29/1/2020. Kết quả xổ số sẽ được cập nhật vào lúc 18h30 ngày 29/1/2020, mời quý vị đón xem.

  Vietlott MAX 3D 27/1 - Kết quả xổ số Vietlott hôm nay thứ 2 27/1/2020

  16:00 - 27/01/2020

  Cập nhật kết quả xổ số Vietlott MAX 3D hôm nay thứ 2 ngày 27/1/2020. Kết quả xổ số sẽ được cập nhật vào lúc 18h30 ngày 27/1/2020, mời quý vị đón xem.

  Vietlott MAX 3D 24/1 - Kết quả xổ số Vietlott hôm nay thứ 6 24/1/2020

  16:00 - 24/01/2020

  Cập nhật kết quả xổ số Vietlott MAX 3D hôm nay thứ 6 ngày 24/1/2020. Kết quả xổ số sẽ được cập nhật vào lúc 18h30 ngày 24/1/2020, mời quý vị đón xem.

  Vietlott MAX 3D 22/1 - Kết quả xổ số Vietlott hôm nay thứ 4 22/1/2020

  16:00 - 22/01/2020

  Cập nhật kết quả xổ số Vietlott MAX 3D hôm nay thứ 4 ngày 22/1/2020. Kết quả xổ số sẽ được cập nhật vào lúc 18h30 ngày 22/1/2020, mời quý vị đón xem.

  Vietlott MAX 3D 20/1 - Kết quả xổ số Vietlott hôm nay thứ 2 20/1/2020

  16:00 - 20/01/2020

  Cập nhật kết quả xổ số Vietlott MAX 3D hôm nay thứ 2 ngày 20/1/2020. Kết quả xổ số sẽ được cập nhật vào lúc 18h30 ngày 20/1/2020, mời quý vị đón xem.

  Vietlott MAX 3D 17/1 - Kết quả xổ số Vietlott hôm nay thứ 6 17/1/2020

  16:00 - 17/01/2020

  Cập nhật kết quả xổ số Vietlott MAX 3D hôm nay thứ 6 ngày 17/1/2020. Kết quả xổ số sẽ được cập nhật vào lúc 18h30 ngày 17/1/2020, mời quý vị đón xem.

  Vietlott MAX 3D 15/1 - Kết quả xổ số Vietlott hôm nay thứ 4 15/1/2020

  16:00 - 15/01/2020

  Cập nhật kết quả xổ số Vietlott MAX 3D hôm nay thứ 4 ngày 15/1/2020. Kết quả xổ số sẽ được cập nhật vào lúc 18h30 ngày 15/1/2020, mời quý vị đón xem.

  Vietlott MAX 3D 13/1 - Kết quả xổ số Vietlott hôm nay thứ 2 13/1/2020

  16:00 - 13/01/2020

  Cập nhật kết quả xổ số Vietlott MAX 3D hôm nay thứ 2 ngày 13/1/2020. Kết quả xổ số sẽ được cập nhật vào lúc 18h30 ngày 13/1/2020, mời quý vị đón xem.

  Vietlott MAX 3D 10/1 - Kết quả xổ số Vietlott hôm nay thứ 6 10/1/2020

  16:00 - 10/01/2020

  Cập nhật kết quả xổ số Vietlott MAX 3D hôm nay thứ 6 ngày 10/1/2020. Kết quả xổ số sẽ được cập nhật vào lúc 18h30 ngày 10/1/2020, mời quý vị đón xem.