Đài tiếng nói nhân dân TPHCM
The Voice of Ho Chi Minh City People
 • Vietlott MAX 3D 29/5 - Kết quả xổ số Vietlott hôm nay thứ 6 29/5/2020

  16:00 - 29/05/2020

  Cập nhật kết quả xổ số Vietlott MAX 3D hôm nay thứ 6 ngày 29/5/2020. Kết quả xổ số sẽ được cập nhật vào lúc 18h30 ngày 29/5/2020, mời quý vị đón xem.

  Vietlott MAX 3D 27/5 - Kết quả xổ số Vietlott hôm nay thứ 4 27/5/2020

  16:00 - 27/05/2020

  Cập nhật kết quả xổ số Vietlott MAX 3D hôm nay thứ 4 ngày 27/5/2020. Kết quả xổ số sẽ được cập nhật vào lúc 18h30 ngày 27/5/2020, mời quý vị đón xem.

  Vietlott MAX 3D 25/5 - Kết quả xổ số Vietlott hôm nay thứ 2 25/5/2020

  16:00 - 25/05/2020

  Cập nhật kết quả xổ số Vietlott MAX 3D hôm nay thứ 2 ngày 25/5/2020. Kết quả xổ số sẽ được cập nhật vào lúc 18h30 ngày 25/5/2020, mời quý vị đón xem.

  Vietlott MAX 3D 22/5 - Kết quả xổ số Vietlott hôm nay thứ 6 22/5/2020

  16:00 - 22/05/2020

  Cập nhật kết quả xổ số Vietlott MAX 3D hôm nay thứ 6 ngày 22/5/2020. Kết quả xổ số sẽ được cập nhật vào lúc 18h30 ngày 22/5/2020, mời quý vị đón xem.

  Vietlott MAX 3D 20/5 - Kết quả xổ số Vietlott hôm nay thứ 4 20/5/2020

  16:00 - 20/05/2020

  Cập nhật kết quả xổ số Vietlott MAX 3D hôm nay thứ 4 ngày 20/5/2020. Kết quả xổ số sẽ được cập nhật vào lúc 18h30 ngày 20/5/2020, mời quý vị đón xem.

  Vietlott MAX 3D 18/5 - Kết quả xổ số Vietlott hôm nay thứ 2 18/5/2020

  16:00 - 18/05/2020

  Cập nhật kết quả xổ số Vietlott MAX 3D hôm nay thứ 2 ngày 18/5/2020. Kết quả xổ số sẽ được cập nhật vào lúc 18h30 ngày 18/5/2020, mời quý vị đón xem.

  Vietlott MAX 3D 15/5 - Kết quả xổ số Vietlott hôm nay thứ 6 15/5/2020

  16:00 - 15/05/2020

  Cập nhật kết quả xổ số Vietlott MAX 3D hôm nay thứ 6 ngày 15/5/2020. Kết quả xổ số sẽ được cập nhật vào lúc 18h30 ngày 15/5/2020, mời quý vị đón xem.

  Vietlott MAX 3D 11/5 - Kết quả xổ số Vietlott hôm nay thứ 2 11/5/2020

  16:00 - 11/05/2020

  Cập nhật kết quả xổ số Vietlott MAX 3D hôm nay thứ 2 ngày 11/5/2020. Kết quả xổ số sẽ được cập nhật vào lúc 18h30 ngày 11/5/2020, mời quý vị đón xem.

  Vietlott MAX 3D 8/5 - Kết quả xổ số Vietlott hôm nay thứ 6 8/5/2020

  16:00 - 08/05/2020

  Cập nhật kết quả xổ số Vietlott MAX 3D hôm nay thứ 6 ngày 8/5/2020. Kết quả xổ số sẽ được cập nhật vào lúc 18h30 ngày 8/5/2020, mời quý vị đón xem.

  Vietlott MAX 3D 6/5 - Kết quả xổ số Vietlott hôm nay thứ 4 6/5/2020

  16:00 - 06/05/2020

  Cập nhật kết quả xổ số Vietlott MAX 3D hôm nay thứ 4 ngày 6/5/2020. Kết quả xổ số sẽ được cập nhật vào lúc 18h30 ngày 6/5/2020, mời quý vị đón xem.