Đài tiếng nói nhân dân TPHCM
The Voice of Ho Chi Minh City People
 • MAX 3D 11/10 - KQXS Vietlott MAX 3D hôm nay thứ 6 11/10/2019

  16:00 - 11/10/2019

  Cập nhật kết quả xổ số Vietlott MAX 3D hôm nay thứ 6 ngày 11/10/2019. Kết quả xổ số sẽ được cập nhật vào lúc 18h30 ngày ...

  MAX 3D 7/10 - KQXS Vietlott MAX 3D hôm nay thứ 2 7/10/2019

  16:00 - 07/10/2019

  Cập nhật kết quả xổ số Vietlott MAX 3D hôm nay thứ 2 ngày 7/10/2019. Kết quả xổ số sẽ được cập nhật vào lúc 18h30 ngày ...

  MAX 3D 4/10 - KQXS Vietlott MAX 3D hôm nay thứ 6 4/10/2019

  16:00 - 04/10/2019

  Cập nhật kết quả xổ số Vietlott MAX 3D hôm nay thứ 6 ngày 4/10/2019. Kết quả xổ số sẽ được cập nhật vào lúc 18h30 ngày ...

  MAX 3D 27/9 - KQXS Vietlott MAX 3D hôm nay thứ 6 27/9/2019

  16:00 - 27/09/2019

  Cập nhật kết quả xổ số Vietlott MAX 3D hôm nay thứ 6 ngày 27/9/2019. Kết quả xổ số sẽ được cập nhật vào lúc 18h30 ngày ...

  MAX 3D 2/10 - KQXS Vietlott MAX 3D hôm nay thứ 4 2/10/2019

  16:00 - 02/10/2019

  Cập nhật kết quả xổ số Vietlott MAX 3D hôm nay thứ 4 ngày 2/10/2019. Kết quả xổ số sẽ được cập nhật vào lúc 18h30 ngày ...

  MAX 3D 23/9 - KQXS Vietlott MAX 3D hôm nay thứ 2 23/9/2019

  16:00 - 23/09/2019

  Cập nhật kết quả xổ số Vietlott MAX 3D hôm nay thứ 2 ngày 23/9/2019. Kết quả xổ số sẽ được cập nhật vào lúc 18h30 ngày ...

  MAX 3D 30/9 - KQXS Vietlott MAX 3D hôm nay thứ 2 30/9/2019

  16:00 - 30/09/2019

  Cập nhật kết quả xổ số Vietlott MAX 3D hôm nay thứ 2 ngày 30/9/2019. Kết quả xổ số sẽ được cập nhật vào lúc 18h30 ngày ...

  MAX 3D 9/10 - KQXS Vietlott MAX 3D hôm nay thứ 4 9/10/2019

  15:51 - 09/10/2019

  Cập nhật kết quả xổ số Vietlott MAX 3D hôm nay thứ 4 ngày 9/10/2019. Kết quả xổ số sẽ được cập nhật vào lúc 18h30 ngày ...

  MAX 3D 25/9 - KQXS Vietlott MAX 3D hôm nay thứ 4 25/9/2019

  16:00 - 25/09/2019

  Cập nhật kết quả xổ số Vietlott MAX 3D hôm nay thứ 4 ngày 25/9/2019. Kết quả xổ số sẽ được cập nhật vào lúc 18h30 ngày ...

  MAX 3D 14/10 - KQXS Vietlott MAX 3D hôm nay thứ 2 14/10/2019

  16:00 - 14/10/2019

  Cập nhật kết quả xổ số Vietlott MAX 3D hôm nay thứ 2 ngày 14/10/2019. Kết quả xổ số sẽ được cập nhật vào lúc 18h30 ngày ...