Đài tiếng nói nhân dân TPHCM
The Voice of Ho Chi Minh City People
 • MAX 4D 14/12 - KQXS Vietlott MAX 4D hôm nay thứ 7 14/12/2019

  16:00 - 14/12/2019

  Cập nhật kết quả xổ số Vietlott MAX 4D hôm nay thứ 7 ngày 14/12/2019. Kết quả xổ số sẽ được cập nhật vào lúc 18h30 ngày ...

  MAX 4D 12/12 - KQXS Vietlott MAX 4D hôm nay thứ 5 12/12/2019

  16:00 - 12/12/2019

  Cập nhật kết quả xổ số Vietlott MAX 4D hôm nay thứ 5 ngày 12/12/2019. Kết quả xổ số sẽ được cập nhật vào lúc 18h30 ngày ...

  MAX 4D 10/12 - KQXS Vietlott MAX 4D hôm nay thứ 3 10/12/2019

  16:00 - 10/12/2019

  Cập nhật kết quả xổ số Vietlott MAX 4D hôm nay thứ 3 ngày 10/12/2019. Kết quả xổ số sẽ được cập nhật vào lúc 18h30 ngày ...

  MAX 4D 7/12 - KQXS Vietlott MAX 4D hôm nay thứ 7 7/12/2019

  16:00 - 07/12/2019

  Cập nhật kết quả xổ số Vietlott MAX 4D hôm nay thứ 7 ngày 7/12/2019. Kết quả xổ số sẽ được cập nhật vào lúc 18h30 ngày ...

  MAX 4D 5/12 - KQXS Vietlott MAX 4D hôm nay thứ 5 5/12/2019

  16:00 - 05/12/2019

  Cập nhật kết quả xổ số Vietlott MAX 4D hôm nay thứ 5 ngày 5/12/2019. Kết quả xổ số sẽ được cập nhật vào lúc 18h30 ngày ...

  MAX 4D 3/12 - KQXS Vietlott MAX 4D hôm nay thứ 3 3/12/2019

  16:00 - 03/12/2019

  Cập nhật kết quả xổ số Vietlott MAX 4D hôm nay thứ 3 ngày 3/12/2019. Kết quả xổ số sẽ được cập nhật vào lúc 18h30 ngày ...

  MAX 4D 30/11 - KQXS Vietlott MAX 4D hôm nay thứ 7 30/11/2019

  16:00 - 30/11/2019

  Cập nhật kết quả xổ số Vietlott MAX 4D hôm nay thứ 7 ngày 30/11/2019. Kết quả xổ số sẽ được cập nhật vào lúc 18h30 ngày ...

  MAX 4D 28/11 - KQXS Vietlott MAX 4D hôm nay thứ 5 28/11/2019

  16:00 - 28/11/2019

  Cập nhật kết quả xổ số Vietlott MAX 4D hôm nay thứ 5 ngày 28/11/2019. Kết quả xổ số sẽ được cập nhật vào lúc 18h30 ngày ...

  MAX 4D 26/11 - KQXS Vietlott MAX 4D hôm nay thứ 3 26/11/2019

  16:00 - 26/11/2019

  Cập nhật kết quả xổ số Vietlott MAX 4D hôm nay thứ 3 ngày 26/11/2019. Kết quả xổ số sẽ được cập nhật vào lúc 18h30 ngày ...

  MAX 4D 23/11 - KQXS Vietlott MAX 4D hôm nay thứ 7 23/11/2019

  16:00 - 23/11/2019

  Cập nhật kết quả xổ số Vietlott MAX 4D hôm nay thứ 7 ngày 23/11/2019. Kết quả xổ số sẽ được cập nhật vào lúc 18h30 ngày ...