Đài tiếng nói nhân dân TPHCM
The Voice of Ho Chi Minh City People
 • Vietlott MAX 4D 30/5 - Kết quả xổ số Vietlott hôm nay thứ 7 30/5/2020

  16:00 - 30/05/2020

  Cập nhật kết quả xổ số Vietlott MAX 4D hôm nay thứ 7 ngày 30/5/2020. Kết quả xổ số sẽ được cập nhật vào lúc 18h30 ngày 30/5/2020, mời quý vị đón xem.

  Vietlott MAX 4D 28/5 - Kết quả xổ số Vietlott hôm nay thứ 5 28/5/2020

  16:00 - 28/05/2020

  Cập nhật kết quả xổ số Vietlott MAX 4D hôm nay thứ 5 ngày 28/5/2020. Kết quả xổ số sẽ được cập nhật vào lúc 18h30 ngày 28/5/2020, mời quý vị đón xem.

  Vietlott MAX 4D 26/5 - Kết quả xổ số Vietlott hôm nay thứ 3 26/5/2020

  16:00 - 26/05/2020

  Cập nhật kết quả xổ số Vietlott MAX 4D hôm nay thứ 3 ngày 26/5/2020. Kết quả xổ số sẽ được cập nhật vào lúc 18h30 ngày 26/5/2020, mời quý vị đón xem.

  Vietlott MAX 4D 23/5 - Kết quả xổ số Vietlott hôm nay thứ 7 23/5/2020

  16:00 - 23/05/2020

  Cập nhật kết quả xổ số Vietlott MAX 4D hôm nay thứ 7 ngày 23/5/2020. Kết quả xổ số sẽ được cập nhật vào lúc 18h30 ngày 23/5/2020, mời quý vị đón xem.

  Vietlott MAX 4D 21/5 - Kết quả xổ số Vietlott hôm nay thứ 5 21/5/2020

  16:00 - 21/05/2020

  Cập nhật kết quả xổ số Vietlott MAX 4D hôm nay thứ 5 ngày 21/5/2020. Kết quả xổ số sẽ được cập nhật vào lúc 18h30 ngày 21/5/2020, mời quý vị đón xem.

  Vietlott MAX 4D 19/5 - Kết quả xổ số Vietlott hôm nay thứ 3 19/5/2020

  16:00 - 19/05/2020

  Cập nhật kết quả xổ số Vietlott MAX 4D hôm nay thứ 3 ngày 19/5/2020. Kết quả xổ số sẽ được cập nhật vào lúc 18h30 ngày 19/5/2020, mời quý vị đón xem.

  Vietlott MAX 4D 16/5 - Kết quả xổ số Vietlott hôm nay thứ 7 16/5/2020

  16:00 - 16/05/2020

  Cập nhật kết quả xổ số Vietlott MAX 4D hôm nay thứ 7 ngày 16/5/2020. Kết quả xổ số sẽ được cập nhật vào lúc 18h30 ngày 16/5/2020, mời quý vị đón xem.

  Vietlott MAX 4D 14/5 - Kết quả xổ số Vietlott hôm nay thứ 5 14/5/2020

  16:00 - 14/05/2020

  Cập nhật kết quả xổ số Vietlott MAX 4D hôm nay thứ 5 ngày 14/5/2020. Kết quả xổ số sẽ được cập nhật vào lúc 18h30 ngày 14/5/2020, mời quý vị đón xem.

  Vietlott MAX 4D 12/5 - Kết quả xổ số Vietlott hôm nay thứ 3 12/5/2020

  16:00 - 12/05/2020

  Cập nhật kết quả xổ số Vietlott MAX 4D hôm nay thứ 3 ngày 12/5/2020. Kết quả xổ số sẽ được cập nhật vào lúc 18h30 ngày 12/5/2020, mời quý vị đón xem.

  Vietlott MAX 4D 9/5 - Kết quả xổ số Vietlott hôm nay thứ 7 9/5/2020

  16:00 - 09/05/2020

  Cập nhật kết quả xổ số Vietlott MAX 4D hôm nay thứ 7 ngày 9/5/2020. Kết quả xổ số sẽ được cập nhật vào lúc 18h30 ngày 9/5/2020, mời quý vị đón xem.