Đài tiếng nói nhân dân TPHCM
The Voice of Ho Chi Minh City People
 • MAX 4D 19/10 - KQXS Vietlott MAX 4D hôm nay thứ 7 19/10/2019

  16:00 - 19/10/2019

  Cập nhật kết quả xổ số Vietlott MAX 4D hôm nay thứ 7 ngày 19/10/2019. Kết quả xổ số sẽ được cập nhật vào lúc 18h30 ngày ...

  MAX 4D 17/10 - KQXS Vietlott MAX 4D hôm nay thứ 5 17/10/2019

  16:00 - 17/10/2019

  Cập nhật kết quả xổ số Vietlott MAX 4D hôm nay thứ 5 ngày 17/10/2019. Kết quả xổ số sẽ được cập nhật vào lúc 18h30 ngày ...

  MAX 4D 15/10 - KQXS Vietlott MAX 4D hôm nay thứ 3 15/10/2019

  16:00 - 15/10/2019

  Cập nhật kết quả xổ số Vietlott MAX 4D hôm nay thứ 3 ngày 15/10/2019. Kết quả xổ số sẽ được cập nhật vào lúc 18h30 ngày ...

  MAX 4D 12/10 - KQXS Vietlott MAX 4D hôm nay thứ 7 12/10/2019

  16:00 - 12/10/2019

  Cập nhật kết quả xổ số Vietlott MAX 4D hôm nay thứ 7 ngày 12/10/2019. Kết quả xổ số sẽ được cập nhật vào lúc 18h30 ngày ...

  MAX 4D 10/10 - KQXS Vietlott MAX 4D hôm nay thứ 5 10/10/2019

  16:00 - 10/10/2019

  Cập nhật kết quả xổ số Vietlott MAX 4D hôm nay thứ 5 ngày 10/10/2019. Kết quả xổ số sẽ được cập nhật vào lúc 18h30 ngày ...

  MAX 4D 8/10 - KQXS Vietlott MAX 4D hôm nay thứ 3 8/10/2019

  16:00 - 08/10/2019

  Cập nhật kết quả xổ số Vietlott MAX 4D hôm nay thứ 3 ngày 8/10/2019. Kết quả xổ số sẽ được cập nhật vào lúc 18h30 ngày ...

  MAX 4D 5/10 - KQXS Vietlott MAX 4D hôm nay thứ 7 5/10/2019

  16:00 - 05/10/2019

  Cập nhật kết quả xổ số Vietlott MAX 4D hôm nay thứ 7 ngày 5/10/2019. Kết quả xổ số sẽ được cập nhật vào lúc 18h30 ngày ...

  MAX 4D 3/10 - KQXS Vietlott MAX 4D hôm nay thứ 5 3/10/2019

  16:00 - 03/10/2019

  Cập nhật kết quả xổ số Vietlott MAX 4D hôm nay thứ 5 ngày 3/10/2019. Kết quả xổ số sẽ được cập nhật vào lúc 18h30 ngày ...

  MAX 4D 1/10 - KQXS Vietlott MAX 4D hôm nay thứ 3 1/10/2019

  16:00 - 01/10/2019

  Cập nhật kết quả xổ số Vietlott MAX 4D hôm nay thứ 3 ngày 1/10/2019. Kết quả xổ số sẽ được cập nhật vào lúc 18h30 ngày ...

  MAX 4D 28/9 - KQXS Vietlott MAX 4D hôm nay thứ 7 28/9/2019

  15:54 - 28/09/2019

  Cập nhật kết quả xổ số Vietlott MAX 4D hôm nay thứ 7 ngày 28/9/2019. Kết quả xổ số sẽ được cập nhật vào lúc 18h30 ngày ...