Đài tiếng nói nhân dân TPHCM
The Voice of Ho Chi Minh City People
 • Vietlott MEGA 645 1/3 - Kết quả xổ số Vietlott hôm nay chủ nhật 1/3/2020

  16:00 - 01/03/2020

  Trực tiếp xổ số Vietlott MEGA 645 hôm nay thứ chủ nhật ngày 1/3/2020. Kết quả xổ số sẽ được cập nhật vào lúc 18h30 ngày 1/3/2020, mời quý vị đón xem.

  Vietlott MEGA 645 28/2 - Kết quả xổ số Vietlott hôm nay thứ 6 28/2/2020

  16:00 - 28/02/2020

  Trực tiếp xổ số Vietlott MEGA 645 hôm nay thứ 6 ngày 28/2/2020. Kết quả xổ số sẽ được cập nhật vào lúc 18h30 ngày 28/2/2020, mời quý vị đón xem.

  Vietlott MEGA 645 26/2 - Kết quả xổ số Vietlott hôm nay thứ 4 26/2/2020

  16:00 - 26/02/2020

  Trực tiếp xổ số Vietlott MEGA 645 hôm nay thứ 4 ngày 26/2/2020. Kết quả xổ số sẽ được cập nhật vào lúc 18h30 ngày 26/2/2020, mời quý vị đón xem.

  Vietlott MEGA 645 23/2 - Kết quả xổ số Vietlott hôm nay chủ nhật 23/2/2020

  16:00 - 23/02/2020

  Trực tiếp xổ số Vietlott MEGA 645 hôm nay thứ chủ nhật ngày 23/2/2020. Kết quả xổ số sẽ được cập nhật vào lúc 18h30 ngày 23/2/2020, mời quý vị đón xem.

  Vietlott MEGA 645 21/2 - Kết quả xổ số Vietlott hôm nay thứ 6 21/2/2020

  16:00 - 21/02/2020

  Trực tiếp xổ số Vietlott MEGA 645 hôm nay thứ 6 ngày 21/2/2020. Kết quả xổ số sẽ được cập nhật vào lúc 18h30 ngày 21/2/2020, mời quý vị đón xem.

  Vietlott MEGA 645 19/2 - Kết quả xổ số Vietlott hôm nay thứ 4 19/2/2020

  16:00 - 19/02/2020

  Trực tiếp xổ số Vietlott MEGA 645 hôm nay thứ 4 ngày 19/2/2020. Kết quả xổ số sẽ được cập nhật vào lúc 18h30 ngày 19/2/2020, mời quý vị đón xem.

  Vietlott MEGA 645 16/2 - Kết quả xổ số Vietlott hôm nay chủ nhật 16/2/2020

  16:00 - 16/02/2020

  Trực tiếp xổ số Vietlott MEGA 645 hôm nay thứ chủ nhật ngày 16/2/2020. Kết quả xổ số sẽ được cập nhật vào lúc 18h30 ngày 16/2/2020, mời quý vị đón xem.

  Vietlott MEGA 645 14/2 - Kết quả xổ số Vietlott hôm nay thứ 6 14/2/2020

  16:00 - 14/02/2020

  Trực tiếp xổ số Vietlott MEGA 645 hôm nay thứ 6 ngày 14/2/2020. Kết quả xổ số sẽ được cập nhật vào lúc 18h30 ngày 14/2/2020, mời quý vị đón xem.

  Vietlott MEGA 645 12/2 - Kết quả xổ số Vietlott hôm nay thứ 4 12/2/2020

  16:00 - 12/02/2020

  Trực tiếp xổ số Vietlott MEGA 645 hôm nay thứ 4 ngày 12/2/2020. Kết quả xổ số sẽ được cập nhật vào lúc 18h30 ngày 12/2/2020, mời quý vị đón xem.

  Vietlott MEGA 645 9/2 - Kết quả xổ số Vietlott hôm nay chủ nhật 9/2/2020

  16:00 - 09/02/2020

  Trực tiếp xổ số Vietlott MEGA 645 hôm nay chủ nhật ngày 9/2/2020. Kết quả xổ số sẽ được cập nhật vào lúc 18h30 ngày 9/2/2020, mời quý vị đón xem.