Đài tiếng nói nhân dân TPHCM
The Voice of Ho Chi Minh City People
 • Vietlott POWER 655 31/3 - Kết quả xổ số Vietlott hôm nay thứ 3 31/3/2020

  16:00 - 31/03/2020

  Cập nhật kết quả xổ số Vietlott POWER 655 hôm nay thứ 3 ngày 31/3/2020. Kết quả xổ số sẽ được cập nhật vào lúc 18h30 ngày 31/3/2020, mời quý vị đón xem.

  Vietlott POWER 655 28/3 - Kết quả xổ số Vietlott hôm nay thứ 7 28/3/2020

  16:00 - 28/03/2020

  Cập nhật kết quả xổ số Vietlott POWER 655 hôm nay thứ 7 ngày 28/3/2020. Kết quả xổ số sẽ được cập nhật vào lúc 18h30 ngày 28/3/2020, mời quý vị đón xem.

  Vietlott POWER 655 26/3 - Kết quả xổ số Vietlott hôm nay thứ 5 26/3/2020

  16:00 - 26/03/2020

  Cập nhật kết quả xổ số Vietlott POWER 655 hôm nay thứ 5 ngày 26/3/2020. Kết quả xổ số sẽ được cập nhật vào lúc 18h30 ngày 26/3/2020, mời quý vị đón xem.

  Vietlott POWER 655 24/3 - Kết quả xổ số Vietlott hôm nay thứ 3 24/3/2020

  16:00 - 24/03/2020

  Cập nhật kết quả xổ số Vietlott POWER 655 hôm nay thứ 3 ngày 24/3/2020. Kết quả xổ số sẽ được cập nhật vào lúc 18h30 ngày 24/3/2020, mời quý vị đón xem.

  Vietlott POWER 655 21/3 - Kết quả xổ số Vietlott hôm nay thứ 7 21/3/2020

  16:00 - 21/03/2020

  Cập nhật kết quả xổ số Vietlott POWER 655 hôm nay thứ 7 ngày 21/3/2020. Kết quả xổ số sẽ được cập nhật vào lúc 18h30 ngày 21/3/2020, mời quý vị đón xem.

  Vietlott POWER 655 19/3 - Kết quả xổ số Vietlott hôm nay thứ 5 19/3/2020

  16:00 - 19/03/2020

  Cập nhật kết quả xổ số Vietlott POWER 655 hôm nay thứ 5 ngày 19/3/2020. Kết quả xổ số sẽ được cập nhật vào lúc 18h30 ngày 19/3/2020, mời quý vị đón xem.

  Vietlott POWER 655 17/3 - Kết quả xổ số Vietlott hôm nay thứ 3 17/3/2020

  16:00 - 17/03/2020

  Cập nhật kết quả xổ số Vietlott POWER 655 hôm nay thứ 3 ngày 17/3/2020. Kết quả xổ số sẽ được cập nhật vào lúc 18h30 ngày 17/3/2020, mời quý vị đón xem.

  Vietlott POWER 655 14/3 - Kết quả xổ số Vietlott hôm nay thứ 7 14/3/2020

  16:00 - 14/03/2020

  Cập nhật kết quả xổ số Vietlott POWER 655 hôm nay thứ 7 ngày 14/3/2020. Kết quả xổ số sẽ được cập nhật vào lúc 18h30 ngày 14/3/2020, mời quý vị đón xem.

  Vietlott POWER 655 12/3 - Kết quả xổ số Vietlott hôm nay thứ 5 12/3/2020

  16:00 - 12/03/2020

  Cập nhật kết quả xổ số Vietlott POWER 655 hôm nay thứ 5 ngày 12/3/2020. Kết quả xổ số sẽ được cập nhật vào lúc 18h30 ngày 12/3/2020, mời quý vị đón xem.

  Vietlott POWER 655 10/3 - Kết quả xổ số Vietlott hôm nay thứ 3 10/3/2020

  16:00 - 10/03/2020

  Cập nhật kết quả xổ số Vietlott POWER 655 hôm nay thứ 3 ngày 10/3/2020. Kết quả xổ số sẽ được cập nhật vào lúc 18h30 ngày 10/3/2020, mời quý vị đón xem.