Đài tiếng nói nhân dân TPHCM
The Voice of Ho Chi Minh City People
 • Vietlott POWER 655 18/7 - Kết quả xổ số Vietlott hôm nay thứ 7 18/7/2020

  16:00 - 18/07/2020

  Cập nhật kết quả xổ số Vietlott POWER 655 hôm nay thứ 7 ngày 18/7/2020. Kết quả xổ số sẽ được cập nhật vào lúc 18h30 ngày 18/7/2020, mời quý vị đón xem.

  Vietlott POWER 655 16/7 - Kết quả xổ số Vietlott hôm nay thứ 5 16/7/2020

  16:00 - 16/07/2020

  Cập nhật kết quả xổ số Vietlott POWER 655 hôm nay thứ 5 ngày 16/7/2020. Kết quả xổ số sẽ được cập nhật vào lúc 18h30 ngày 16/7/2020, mời quý vị đón xem.

  Vietlott POWER 655 14/7 - Kết quả xổ số Vietlott hôm nay thứ 3 14/7/2020

  16:00 - 14/07/2020

  Cập nhật kết quả xổ số Vietlott POWER 655 hôm nay thứ 3 ngày 14/7/2020. Kết quả xổ số sẽ được cập nhật vào lúc 18h30 ngày 14/7/2020, mời quý vị đón xem.

  Vietlott POWER 655 11/7 - Kết quả xổ số Vietlott hôm nay thứ 7 11/7/2020

  16:00 - 11/07/2020

  Cập nhật kết quả xổ số Vietlott POWER 655 hôm nay thứ 7 ngày 11/7/2020. Kết quả xổ số sẽ được cập nhật vào lúc 18h30 ngày 11/7/2020, mời quý vị đón xem.

  Vietlott POWER 655 9/7 - Kết quả xổ số Vietlott hôm nay thứ 5 9/7/2020

  16:00 - 09/07/2020

  Cập nhật kết quả xổ số Vietlott POWER 655 hôm nay thứ 5 ngày 9/7/2020. Kết quả xổ số sẽ được cập nhật vào lúc 18h30 ngày 9/7/2020, mời quý vị đón xem.

  Vietlott POWER 655 7/7 - Kết quả xổ số Vietlott hôm nay thứ 3 7/7/2020

  16:00 - 07/07/2020

  Cập nhật kết quả xổ số Vietlott POWER 655 hôm nay thứ 3 ngày 7/7/2020. Kết quả xổ số sẽ được cập nhật vào lúc 18h30 ngày 7/7/2020, mời quý vị đón xem.

  Vietlott POWER 655 4/7 - Kết quả xổ số Vietlott hôm nay thứ 7 4/7/2020

  16:00 - 04/07/2020

  Cập nhật kết quả xổ số Vietlott POWER 655 hôm nay thứ 7 ngày 4/7/2020. Kết quả xổ số sẽ được cập nhật vào lúc 18h30 ngày 4/7/2020, mời quý vị đón xem.

  Vietlott POWER 655 2/7 - Kết quả xổ số Vietlott hôm nay thứ 5 2/7/2020

  16:00 - 02/07/2020

  Cập nhật kết quả xổ số Vietlott POWER 655 hôm nay thứ 5 ngày 2/7/2020. Kết quả xổ số sẽ được cập nhật vào lúc 18h30 ngày 2/7/2020, mời quý vị đón xem.

  Vietlott POWER 655 30/6 - Kết quả xổ số Vietlott hôm nay thứ 3 30/6/2020

  16:00 - 30/06/2020

  Cập nhật kết quả xổ số Vietlott POWER 655 hôm nay thứ 3 ngày 30/6/2020. Kết quả xổ số sẽ được cập nhật vào lúc 18h30 ngày 30/6/2020, mời quý vị đón xem.

  Vietlott POWER 655 27/6 - Kết quả xổ số Vietlott hôm nay thứ 7 27/6/2020

  16:00 - 27/06/2020

  Cập nhật kết quả xổ số Vietlott POWER 655 hôm nay thứ 7 ngày 27/6/2020. Kết quả xổ số sẽ được cập nhật vào lúc 18h30 ngày 27/6/2020, mời quý vị đón xem.