Đài tiếng nói nhân dân TPHCM
The Voice of Ho Chi Minh City People
 • XSVL 18/10 - Kết quả xổ số Vĩnh Long hôm nay Thứ 6 18/10/2019

  13:00 - 18/10/2019

  XSVL – Kết quả xổ số kiến thiết Vĩnh Long được bắt đầu quay thưởng vào lúc 16 giờ 15 phút ngày 18/10/2019

  XSVL 11/10 - Kết quả xổ số Vĩnh Long hôm nay Thứ 6 11/10/2019

  13:00 - 11/10/2019

  XSVL – Kết quả xổ số kiến thiết Vĩnh Long được bắt đầu quay thưởng vào lúc 16 giờ 15 phút ngày 11/10/2019

  XSVL 4/10 - Kết quả xổ số Vĩnh Long hôm nay Thứ 6 4/10/2019

  13:00 - 04/10/2019

  XSVL – Kết quả xổ số kiến thiết Vĩnh Long được bắt đầu quay thưởng vào lúc 16 giờ 15 phút ngày 4/10/2019

  XSVL 27/9 - Kết quả xổ số Vĩnh Long hôm nay Thứ 6 27/9/2019

  13:00 - 27/09/2019

  XSVL – Kết quả xổ số kiến thiết Vĩnh Long được bắt đầu quay thưởng vào lúc 16 giờ 15 phút ngày 27/9/2019

  XSVL 20/9 - Kết quả xổ số Vĩnh Long hôm nay Thứ 6 20/9/2019

  13:00 - 20/09/2019

  XSVL – Kết quả xổ số kiến thiết Vĩnh Long được bắt đầu quay thưởng vào lúc 16 giờ 15 phút ngày 20/9/2019

  XSVL 13/9 - Kết quả xổ số Vĩnh Long hôm nay Thứ 6 13/9/2019

  13:00 - 13/09/2019

  XSVL – Kết quả xổ số kiến thiết Vĩnh Long được bắt đầu quay thưởng vào lúc 16 giờ 15 phút ngày 13/9/2019.

  XSVL 6/9 - Kết quả xổ số Vĩnh Long hôm nay Thứ 6 6/9/2019

  13:00 - 06/09/2019

  XSVL – Kết quả xổ số kiến thiết Vĩnh Long được bắt đầu quay thưởng vào lúc 16 giờ 15 phút ngày 6/9/2019

  XSVL 30/8 - Kết quả xổ số Vĩnh Long hôm nay Thứ 6 30/8/2019

  13:00 - 30/08/2019

  XSVL – Kết quả xổ số kiến thiết Vĩnh Long được bắt đầu quay thưởng vào lúc 16 giờ 15 phút ngày 30/8/2019

  XSVL 23/8 - Kết quả xổ số Vĩnh Long hôm nay Thứ 6 23/8/2019

  13:00 - 23/08/2019

  XSVL – Kết quả xổ số kiến thiết Vĩnh Long được bắt đầu quay thưởng vào lúc 16 giờ 15 phút ngày 23/8/2019

  XSVL 16/8 - Kết quả xổ số Vĩnh Long hôm nay Thứ 6 16/8/2019

  13:00 - 16/08/2019

  XSVL – Kết quả xổ số kiến thiết Vĩnh Long được bắt đầu quay thưởng vào lúc 16 giờ 15 phút ngày 16/8/2019