Đài tiếng nói nhân dân TPHCM
The Voice of Ho Chi Minh City People
 • XSVT 31/3 - Kết quả xổ số Vũng Tàu hôm nay Thứ 3 31/3/2020

  12:59 - 31/03/2020

  XSVT – Kết quả xổ số kiến thiết Vũng Tàu được bắt đầu quay thưởng vào lúc 16 giờ 15 phút ngày 31/3/2020

  XSVT 24/3 - Kết quả xổ số Vũng Tàu hôm nay Thứ 3 24/3/2020

  12:59 - 24/03/2020

  XSVT – Kết quả xổ số kiến thiết Vũng Tàu được bắt đầu quay thưởng vào lúc 16 giờ 15 phút ngày 24/3/2020

  XSVT 17/3 - Kết quả xổ số Vũng Tàu hôm nay Thứ 3 17/3/2020

  12:59 - 17/03/2020

  XSVT – Kết quả xổ số kiến thiết Vũng Tàu được bắt đầu quay thưởng vào lúc 16 giờ 15 phút ngày 17/3/2020

  XSVT 10/3 - Kết quả xổ số Vũng Tàu hôm nay Thứ 3 10/3/2020

  12:59 - 10/03/2020

  XSVT – Kết quả xổ số kiến thiết Vũng Tàu được bắt đầu quay thưởng vào lúc 16 giờ 15 phút ngày 10/3/2020

  XSVT 3/3 - Kết quả xổ số Vũng Tàu hôm nay Thứ 3 3/3/2020

  12:59 - 03/03/2020

  XSVT – Kết quả xổ số kiến thiết Vũng Tàu được bắt đầu quay thưởng vào lúc 16 giờ 15 phút ngày 3/3/2020

  XSVT 25/2 - Kết quả xổ số Vũng Tàu hôm nay Thứ 3 25/2/2020

  12:59 - 25/02/2020

  XSVT – Kết quả xổ số kiến thiết Vũng Tàu được bắt đầu quay thưởng vào lúc 16 giờ 15 phút ngày 25/2/2020

  XSVT 18/2 - Kết quả xổ số Vũng Tàu hôm nay Thứ 3 18/2/2020

  12:59 - 18/02/2020

  XSVT – Kết quả xổ số kiến thiết Vũng Tàu được bắt đầu quay thưởng vào lúc 16 giờ 15 phút ngày 18/2/2020

  XSVT 11/2 - Kết quả xổ số Vũng Tàu hôm nay Thứ 3 11/2/2020

  12:59 - 11/02/2020

  XSVT – Kết quả xổ số kiến thiết Vũng Tàu được bắt đầu quay thưởng vào lúc 16 giờ 15 phút ngày 11/2/2020

  XSVT 4/2 - Kết quả xổ số Vũng Tàu hôm nay Thứ 3 4/2/2020

  12:59 - 04/02/2020

  XSVT – Kết quả xổ số kiến thiết Vũng Tàu được bắt đầu quay thưởng vào lúc 16 giờ 15 phút ngày 4/2/2020

  XSVT 28/1 - Kết quả xổ số Vũng Tàu hôm nay Thứ 3 28/1/2020

  12:59 - 28/01/2020

  XSVT – Kết quả xổ số kiến thiết Vũng Tàu được bắt đầu quay thưởng vào lúc 16 giờ 15 phút ngày 28/1/2020