Đài tiếng nói nhân dân TPHCM
The Voice of Ho Chi Minh City People
  • Xóa bỏ sổ khám bệnh giấy từ ngày 1/3

    04:31 - 01/03/2019

    Từ 1/3 các cơ sở y tế bắt đầu sử dụng hồ sơ bệnh án điện tử thay cho sổ khám bệnh trước kia.