Đài tiếng nói nhân dân TPHCM
The Voice of Ho Chi Minh City People
 • XSDNG 20/2 - Kết quả xổ số Đà Nẵng hôm nay Thứ 4 20/2/2019

  11:29 - 20/02/2019

  XSDNG – Kết quả xổ số kiến thiết Đà Nẵng được bắt đầu quay thưởng vào lúc 17 giờ 15 phút ngày 20/2/2019

  XSDNG 16/2 - Kết quả xổ số Đà Nẵng hôm nay Thứ 7 16/2/2019

  11:30 - 16/02/2019

  XSDNG – Kết quả xổ số kiến thiết Đà Nẵng được bắt đầu quay thưởng vào lúc 17 giờ 15 phút ngày 16/2/2019

  XSDNG 13/2 - Kết quả xổ số Đà Nẵng hôm nay Thứ 4 13/2/2019

  11:30 - 13/02/2019

  XSDNG – Kết quả xổ số kiến thiết Đà Nẵng được bắt đầu quay thưởng vào lúc 17 giờ 15 phút ngày 13/2/2019

  XSDNG 9/2 - Kết quả xổ số Đà Nẵng hôm nay Thứ 7 9/2/2019

  11:29 - 09/02/2019

  XSDNG – Kết quả xổ số kiến thiết Đà Nẵng được bắt đầu quay thưởng vào lúc 17 giờ 15 phút ngày 9/2/2019

  XSDNG 6/2 - Kết quả xổ số Đà Nẵng hôm nay Thứ 4 6/2/2019

  11:29 - 06/02/2019

  XSDNG – Kết quả xổ số kiến thiết Đà Nẵng được bắt đầu quay thưởng vào lúc 17 giờ 15 phút ngày 6/2/2019

  XSDNG 2/2 - Kết quả xổ số Đà Nẵng hôm nay Thứ 7 2/2/2019

  11:29 - 02/02/2019

  XSDNG – Kết quả xổ số kiến thiết Đà Nẵng được bắt đầu quay thưởng vào lúc 17 giờ 15 phút ngày 2/2/2019

  XSDNG 30/1 - Kết quả xổ số Đà Nẵng hôm nay Thứ 4 30/1/2019

  11:29 - 30/01/2019

  XSDNG – Kết quả xổ số kiến thiết Đà Nẵng được bắt đầu quay thưởng vào lúc 17 giờ 15 phút ngày 30/1/2019

  XSDNG 26/1 - Kết quả xổ số Đà Nẵng hôm nay Thứ 7 26/1/2019

  11:30 - 26/01/2019

  XSDNG – Kết quả xổ số kiến thiết Đà Nẵng được bắt đầu quay thưởng vào lúc 17 giờ 15 phút ngày 26/1/2019

  XSDNG 23/1 - Kết quả xổ số Đà Nẵng hôm nay Thứ 4 23/1/2019

  11:30 - 23/01/2019

  XSDNG – Kết quả xổ số kiến thiết Đà Nẵng được bắt đầu quay thưởng vào lúc 17 giờ 15 phút ngày 23/1/2019

  XSDNG 19/1 - Kết quả xổ số Đà Nẵng hôm nay Thứ 7 19/1/2019

  11:29 - 19/01/2019

  XSDNG – Kết quả xổ số kiến thiết Đà Nẵng được bắt đầu quay thưởng vào lúc 17 giờ 15 phút ngày 19/1/2019