Đài tiếng nói nhân dân TPHCM
The Voice of Ho Chi Minh City People
 • XSDLK 22/10 - Kết quả xổ số Đắk Lắk hôm nay Thứ 3 22/10/2019

  14:00 - 22/10/2019

  XSDLK – Kết quả xổ số kiến thiết Đắk Lắk được bắt đầu quay thưởng vào lúc 17 giờ 15 phút ngày 22/10/2019

  XSDLK 15/10 - Kết quả xổ số Đắk Lắk hôm nay Thứ 3 15/10/2019

  13:00 - 15/10/2019

  XSDLK – Kết quả xổ số kiến thiết Đắk Lắk được bắt đầu quay thưởng vào lúc 17 giờ 15 phút ngày 15/10/2019

  XSDLK 19/2 - Kết quả xổ số Đắk Lắk hôm nay Thứ 3 19/2/2019

  11:29 - 19/02/2019

  XSDLK – Kết quả xổ số kiến thiết Đắk Lắk được bắt đầu quay thưởng vào lúc 17 giờ 15 phút ngày 19/2/2019

  XSDLK 12/2 - Kết quả xổ số Đắk Lắk hôm nay Thứ 3 12/2/2019

  11:29 - 12/02/2019

  XSDLK – Kết quả xổ số kiến thiết Đắk Lắk được bắt đầu quay thưởng vào lúc 17 giờ 15 phút ngày 12/2/2019

  XSDLK 5/2 - Kết quả xổ số Đắk Lắk hôm nay Thứ 3 5/2/2019

  11:29 - 05/02/2019

  XSDLK – Kết quả xổ số kiến thiết Đắk Lắk được bắt đầu quay thưởng vào lúc 17 giờ 15 phút ngày 5/2/2019

  XSDLK 29/1 - Kết quả xổ số Đắk Lắk hôm nay Thứ 3 29/1/2019

  11:29 - 29/01/2019

  XSDLK – Kết quả xổ số kiến thiết Đắk Lắk được bắt đầu quay thưởng vào lúc 17 giờ 15 phút ngày 29/1/2019

  XSDLK 22/1 - Kết quả xổ số Đắk Lắk hôm nay Thứ 3 22/1/2019

  11:29 - 22/01/2019

  XSDLK – Kết quả xổ số kiến thiết Đắk Lắk được bắt đầu quay thưởng vào lúc 17 giờ 15 phút ngày 22/1/2019

  XSDLK 15/1 - Kết quả xổ số Đắk Lắk hôm nay Thứ 3 15/1/2019

  11:29 - 15/01/2019

  XSDLK – Kết quả xổ số kiến thiết Đắk Lắk được bắt đầu quay thưởng vào lúc 17 giờ 15 phút ngày 15/1/2019

  XSDLK 8/1 - Kết quả xổ số Đắk Lắk hôm nay Thứ 3 8/1/2019

  11:29 - 08/01/2019

  XSDLK – Kết quả xổ số kiến thiết Đắk Lắk được bắt đầu quay thưởng vào lúc 17 giờ 15 phút ngày 8/1/2019

  XSDLK 01/01 - Kết quả xổ số Đắk Lắk hôm nay Thứ 3 01/01/2019

  11:30 - 01/01/2019

  XSDLK – Kết quả xổ số kiến thiết Đắk Lắk được bắt đầu quay thưởng vào lúc 17 giờ 15 phút ngày 01/01/2019