Đài tiếng nói nhân dân TPHCM
The Voice of Ho Chi Minh City People
 • XSDN 6/2 - Kết quả xổ số Đồng Nai hôm nay Thứ 4 6/2/2019

  11:29 - 06/02/2019

  XSDN – Kết quả xổ số kiến thiết Đồng Nai được bắt đầu quay thưởng vào lúc 16 giờ 15 phút ngày 6/2/2019

  XSDN 13/2 - Kết quả xổ số Đồng Nai hôm nay Thứ 4 13/2/2019

  11:30 - 13/02/2019

  XSDN – Kết quả xổ số kiến thiết Đồng Nai được bắt đầu quay thưởng vào lúc 16 giờ 15 phút ngày 13/2/2019

  XSDNG 16/2 - Kết quả xổ số Đà Nẵng hôm nay Thứ 7 16/2/2019

  11:30 - 16/02/2019

  XSDNG – Kết quả xổ số kiến thiết Đà Nẵng được bắt đầu quay thưởng vào lúc 17 giờ 15 phút ngày 16/2/2019

  XSDNG 20/2 - Kết quả xổ số Đà Nẵng hôm nay Thứ 4 20/2/2019

  11:29 - 20/02/2019

  XSDNG – Kết quả xổ số kiến thiết Đà Nẵng được bắt đầu quay thưởng vào lúc 17 giờ 15 phút ngày 20/2/2019

  XSDNG 9/2 - Kết quả xổ số Đà Nẵng hôm nay Thứ 7 9/2/2019

  11:29 - 09/02/2019

  XSDNG – Kết quả xổ số kiến thiết Đà Nẵng được bắt đầu quay thưởng vào lúc 17 giờ 15 phút ngày 9/2/2019

  XSDNG 13/2 - Kết quả xổ số Đà Nẵng hôm nay Thứ 4 13/2/2019

  11:30 - 13/02/2019

  XSDNG – Kết quả xổ số kiến thiết Đà Nẵng được bắt đầu quay thưởng vào lúc 17 giờ 15 phút ngày 13/2/2019

  XSDNO 9/2 - Kết quả xổ số Đắk Nông hôm nay Thứ 7 9/2/2019

  11:29 - 09/02/2019

  XSDNO – Kết quả xổ số kiến thiết Đắk Nông được bắt đầu quay thưởng vào lúc 17 giờ 15 phút ngày 9/2/2019

  XSDN 20/2 - Kết quả xổ số Đồng Nai hôm nay Thứ 4 20/2/2019

  11:29 - 20/02/2019

  XSDN – Kết quả xổ số kiến thiết Đồng Nai được bắt đầu quay thưởng vào lúc 16 giờ 15 phút ngày 20/2/2019

  XSDNG 6/2 - Kết quả xổ số Đà Nẵng hôm nay Thứ 4 6/2/2019

  11:29 - 06/02/2019

  XSDNG – Kết quả xổ số kiến thiết Đà Nẵng được bắt đầu quay thưởng vào lúc 17 giờ 15 phút ngày 6/2/2019

  XSDNO 16/2 - Kết quả xổ số Đắk Nông hôm nay Thứ 7 16/2/2019

  11:30 - 16/02/2019

  XSDNO – Kết quả xổ số kiến thiết Đắk Nông được bắt đầu quay thưởng vào lúc 17 giờ 15 phút ngày 16/2/2019