Đài tiếng nói nhân dân TPHCM
The Voice of Ho Chi Minh City People
 • XSDT 28/10 - Kết quả xổ số Đồng Tháp hôm nay Thứ 2 28/10/2019

  12:59 - 28/10/2019

  XSDT – Kết quả xổ số kiến thiết Đồng Tháp được bắt đầu quay thưởng vào lúc 16 giờ 15 phút ngày 28/10/2019

  XSDT 21/10 - Kết quả xổ số Đồng Tháp hôm nay Thứ 2 21/10/2019

  13:00 - 21/10/2019

  XSDT – Kết quả xổ số kiến thiết Đồng Tháp được bắt đầu quay thưởng vào lúc 16 giờ 15 phút ngày 21/10/2019

  XSDT 18/2 - Kết quả xổ số Đồng Tháp hôm nay Thứ 2 18/2/2019

  11:29 - 18/02/2019

  XSDT – Kết quả xổ số kiến thiết Đồng Tháp được bắt đầu quay thưởng vào lúc 16 giờ 15 phút ngày 18/2/2019

  XSDT 11/2 - Kết quả xổ số Đồng Tháp hôm nay Thứ 2 11/02/2019

  11:29 - 11/02/2019

  XSDT – Kết quả xổ số kiến thiết Đồng Tháp được bắt đầu quay thưởng vào lúc 16 giờ 15 phút ngày 11/02/2019

  XSDT 4/2 - Kết quả xổ số Đồng Tháp hôm nay Thứ 2 4/2/2019

  11:29 - 04/02/2019

  XSDT – Kết quả xổ số kiến thiết Đồng Tháp được bắt đầu quay thưởng vào lúc 16 giờ 15 phút ngày 4/2/2019

  XSDT 28/1 - Kết quả xổ số Đồng Tháp hôm nay Thứ 2 28/1/2019

  11:29 - 28/01/2019

  XSDT – Kết quả xổ số kiến thiết Đồng Tháp được bắt đầu quay thưởng vào lúc 16 giờ 15 phút ngày 28/1/2019

  XSDT 21/1 - Kết quả xổ số Đồng Tháp hôm nay Thứ 2 21/1/2019

  11:29 - 21/01/2019

  XSDT – Kết quả xổ số kiến thiết Đồng Tháp được bắt đầu quay thưởng vào lúc 16 giờ 15 phút ngày 21/1/2019

  XSDT 14/1 - Kết quả xổ số Đồng Tháp hôm nay Thứ 2 14/1/2019

  11:29 - 14/01/2019

  XSDT – Kết quả xổ số kiến thiết Đồng Tháp được bắt đầu quay thưởng vào lúc 16 giờ 15 phút ngày 14/1/2019

  XSDT 7/1 - Kết quả xổ số Đồng Tháp hôm nay Thứ 2 7/1/2019

  11:29 - 07/01/2019

  XSDT – Kết quả xổ số kiến thiết Đồng Tháp được bắt đầu quay thưởng vào lúc 16 giờ 15 phút ngày 7/1/2019

  XSDT 31/12 - Kết quả xổ số Đồng Tháp hôm nay Thứ 2 31/12/2018

  11:30 - 31/12/2018

  XSDT – Kết quả xổ số kiến thiết Đồng Tháp được bắt đầu quay thưởng vào lúc 16 giờ 15 phút ngày 31/12/2018