Đài tiếng nói nhân dân TPHCM
The Voice of Ho Chi Minh City People
 • XSHG 26/10 - Kết quả xổ số Hậu Giang hôm nay Thứ 7 26/10/2019

  13:00 - 26/10/2019

  XSHG – Kết quả xổ số kiến thiết Hậu Giang được bắt đầu quay thưởng vào lúc 16 giờ 15 phút ngày 26/10/2019

  XSHG 19/10 - Kết quả xổ số Hậu Giang hôm nay Thứ 7 19/10/2019

  13:00 - 19/10/2019

  XSHG – Kết quả xổ số kiến thiết Hậu Giang được bắt đầu quay thưởng vào lúc 16 giờ 15 phút ngày 19/10/2019

  XSHG 23/2 - Kết quả xổ số Hậu Giang hôm nay Thứ 7 23/2/2019

  11:29 - 23/02/2019

  XSHG – Kết quả xổ số kiến thiết Hậu Giang được bắt đầu quay thưởng vào lúc 16 giờ 15 phút ngày 23/02/2019

  XSHG 16/2 - Kết quả xổ số Hậu Giang hôm nay Thứ 7 16/2/2019

  11:30 - 16/02/2019

  XSHG – Kết quả xổ số kiến thiết Hậu Giang được bắt đầu quay thưởng vào lúc 16 giờ 15 phút ngày 16/2/2019

  XSHG 9/2 - Kết quả xổ số Hậu Giang hôm nay Thứ 7 9/2/2019

  11:29 - 09/02/2019

  XSHG – Kết quả xổ số kiến thiết Hậu Giang được bắt đầu quay thưởng vào lúc 16 giờ 15 phút ngày 9/2/2019

  XSHG 2/2 - Kết quả xổ số Hậu Giang hôm nay Thứ 7 2/2/2019

  11:29 - 02/02/2019

  XSHG – Kết quả xổ số kiến thiết Hậu Giang được bắt đầu quay thưởng vào lúc 16 giờ 15 phút ngày 2/2/2019

  XSHG 26/1 - Kết quả xổ số Hậu Giang hôm nay Thứ 7 26/1/2019

  11:30 - 26/01/2019

  XSHG – Kết quả xổ số kiến thiết Hậu Giang được bắt đầu quay thưởng vào lúc 16 giờ 15 phút ngày 26/1/2019

  XSHG 19/1 - Kết quả xổ số Hậu Giang hôm nay Thứ 7 19/1/2019

  11:29 - 19/01/2019

  XSHG – Kết quả xổ số kiến thiết Hậu Giang được bắt đầu quay thưởng vào lúc 16 giờ 15 phút ngày 19/1/2019

  XSHG 12/1 - Kết quả xổ số Hậu Giang hôm nay Thứ 7 12/1/2019

  11:29 - 12/01/2019

  XSHG – Kết quả xổ số kiến thiết Hậu Giang được bắt đầu quay thưởng vào lúc 16 giờ 15 phút ngày 12/1/2019

  XSHG 05/01 - Kết quả xổ số Hậu Giang hôm nay Thứ 7 05/01/2019

  11:29 - 05/01/2019

  XSHG – Kết quả xổ số kiến thiết Hậu Giang được bắt đầu quay thưởng vào lúc 16 giờ 15 phút ngày 05/01/2019