Đài tiếng nói nhân dân TPHCM
The Voice of Ho Chi Minh City People
 • XSKH 27/10 - Kết quả xổ số Khánh Hòa hôm nay Chủ nhật 27/10/2019

  12:59 - 27/10/2019

  XSKH – Kết quả xổ số kiến thiết Khánh Hòa được bắt đầu quay thưởng vào lúc 17 giờ 15 phút ngày 27/10/2019

  XSKH 23/10 - Kết quả xổ số Khánh Hòa hôm nay Thứ 4 23/10/2019

  13:00 - 23/10/2019

  XSKH – Kết quả xổ số kiến thiết Khánh Hòa được bắt đầu quay thưởng vào lúc 17 giờ 15 phút ngày 23/10/2019

  XSKH 20/10 - Kết quả xổ số Khánh Hòa hôm nay Chủ nhật 20/10/2019

  13:00 - 20/10/2019

  XSKH – Kết quả xổ số kiến thiết Khánh Hòa được bắt đầu quay thưởng vào lúc 17 giờ 15 phút ngày 20/10/2019

  XSKH 16/10 - Kết quả xổ số Khánh Hòa hôm nay Thứ 4 16/10/2019

  13:00 - 16/10/2019

  XSKH – Kết quả xổ số kiến thiết Khánh Hòa được bắt đầu quay thưởng vào lúc 17 giờ 15 phút ngày 16/10/2019

  XSKH 20/2 - Kết quả xổ số Khánh Hòa hôm nay Thứ 4 20/2/2019

  11:29 - 20/02/2019

  XSKH – Kết quả xổ số kiến thiết Khánh Hòa được bắt đầu quay thưởng vào lúc 17 giờ 15 phút ngày 20/2/2019

  XSKH 17/2 - Kết quả xổ số Khánh Hòa hôm nay Chủ nhật 17/2/2019

  11:29 - 17/02/2019

  XSKH – Kết quả xổ số kiến thiết Khánh Hòa được bắt đầu quay thưởng vào lúc 17 giờ 15 phút ngày 17/2/2019

  XSKH 13/2 - Kết quả xổ số Khánh Hòa hôm nay Thứ 4 13/2/2019

  11:30 - 13/02/2019

  XSKH – Kết quả xổ số kiến thiết Khánh Hòa được bắt đầu quay thưởng vào lúc 17 giờ 15 phút ngày 13/2/2019

  XSKH 10/2 - Kết quả xổ số Khánh Hòa hôm nay Chủ nhật 10/2/2019

  11:29 - 10/02/2019

  XSKH – Kết quả xổ số kiến thiết Khánh Hòa được bắt đầu quay thưởng vào lúc 17 giờ 15 phút ngày 10/2/2019

  XSKH 6/2 - Kết quả xổ số Khánh Hòa hôm nay Thứ 4 6/2/2019

  11:29 - 06/02/2019

  XSKH – Kết quả xổ số kiến thiết Khánh Hòa được bắt đầu quay thưởng vào lúc 17 giờ 15 phút ngày 6/2/2019

  XSKH 3/2 - Kết quả xổ số Khánh Hòa hôm nay Chủ nhật 3/2/2019

  11:29 - 03/02/2019

  XSKH – Kết quả xổ số kiến thiết Khánh Hòa được bắt đầu quay thưởng vào lúc 17 giờ 15 phút ngày 3/2/2019