Đài tiếng nói nhân dân TPHCM
The Voice of Ho Chi Minh City People
 • XSMB 24/5 - Kết quả xổ số Miền Bắc hôm nay Chủ Nhật 24/5/2020

  12:59 - 24/05/2020

  XSMB – Kết quả xổ số kiến thiết Miền Bắc được bắt đầu quay thưởng vào lúc 18 giờ 15 phút ngày 24/5/2020

  XSMB 17/5 - Kết quả xổ số Miền Bắc hôm nay Chủ nhật 17/5/2020

  12:59 - 17/05/2020

  XSMB – Kết quả xổ số kiến thiết Miền Bắc được bắt đầu quay thưởng vào lúc 18 giờ 15 phút ngày 17/5/2020

  XSMB 10/5 - Kết quả xổ số Miền Bắc hôm nay Chủ nhật 10/5/2020

  12:59 - 10/05/2020

  XSMB – Kết quả xổ số kiến thiết Miền Bắc được bắt đầu quay thưởng vào lúc 18 giờ 15 phút ngày 10/5/2020

  XSMB 3/5 - Kết quả xổ số Miền Bắc hôm nay Chủ nhật 3/5/2020

  12:59 - 03/05/2020

  XSMB – Kết quả xổ số kiến thiết Miền Bắc được bắt đầu quay thưởng vào lúc 18 giờ 15 phút ngày 3/5/2020

  XSMB 26/4 - Kết quả xổ số Miền Bắc hôm nay Chủ nhật 26/4/2020

  12:59 - 26/04/2020

  XSMB – Kết quả xổ số kiến thiết Miền Bắc được bắt đầu quay thưởng vào lúc 18 giờ 15 phút ngày 26/4/2020

  XSMB 29/3 - Kết quả xổ số Miền Bắc hôm nay Chủ nhật 29/3/2020

  12:59 - 29/03/2020

  XSMB – Kết quả xổ số kiến thiết Miền Bắc được bắt đầu quay thưởng vào lúc 18 giờ 15 phút ngày 29/3/2020

  XSMB 22/3 - Kết quả xổ số Miền Bắc hôm nay Chủ nhật 22/3/2020

  12:59 - 22/03/2020

  XSMB – Kết quả xổ số kiến thiết Miền Bắc được bắt đầu quay thưởng vào lúc 18 giờ 15 phút ngày 22/3/2020

  XSMB 15/3 - Kết quả xổ số Miền Bắc hôm nay Chủ nhật 15/3/2020

  12:59 - 15/03/2020

  XSMB – Kết quả xổ số kiến thiết Miền Bắc được bắt đầu quay thưởng vào lúc 18 giờ 15 phút ngày 15/3/2020

  XSMB 8/3 - Kết quả xổ số Miền Bắc hôm nay Chủ nhật 8/3/2020

  12:59 - 08/03/2020

  XSMB – Kết quả xổ số kiến thiết Miền Bắc được bắt đầu quay thưởng vào lúc 18 giờ 15 phút ngày 8/3/2020

  XSMB 1/3 - Kết quả xổ số Miền Bắc hôm nay Chủ nhật 1/3/2020

  12:59 - 01/03/2020

  XSMB – Kết quả xổ số kiến thiết Miền Bắc được bắt đầu quay thưởng vào lúc 18 giờ 15 phút ngày 1/3/2020