Đài tiếng nói nhân dân TPHCM
The Voice of Ho Chi Minh City People
 • XSMB 19/2 - Kết quả xổ số Miền Bắc hôm nay Thứ 3 19/2/2019

  11:29 - 19/02/2019

  XSMB – Kết quả xổ số kiến thiết Miền Bắc được bắt đầu quay thưởng vào lúc 18 giờ 15 phút ngày 19/2/2019

  XSMB 18/2 - Kết quả xổ số Miền Bắc hôm nay Thứ 2 18/2/2019

  11:29 - 18/02/2019

  XSMB – Kết quả xổ số kiến thiết Miền Bắc được bắt đầu quay thưởng vào lúc 18 giờ 15 phút ngày 18/2/2019

  XSMB 12/2 - Kết quả xổ số Miền Bắc hôm nay Thứ 3 12/2/2019

  11:29 - 12/02/2019

  XSMB – Kết quả xổ số kiến thiết Miền Bắc được bắt đầu quay thưởng vào lúc 18 giờ 15 phút ngày 12/2/2019

  XSMB 11/2 - Kết quả xổ số Miền Bắc hôm nay Thứ 2 11/02/2019

  11:29 - 11/02/2019

  XSMB – Kết quả xổ số kiến thiết Miền Bắc được bắt đầu quay thưởng vào lúc 18 giờ 15 phút ngày 11/02/2019

  XSMB 5/2 - Kết quả xổ số Miền Bắc hôm nay Thứ 3 5/2/2019

  11:29 - 05/02/2019

  XSMB – Kết quả xổ số kiến thiết Miền Bắc được bắt đầu quay thưởng vào lúc 18 giờ 15 phút ngày 5/2/2019

  XSMB 4/2 - Kết quả xổ số Miền Bắc hôm nay Thứ 2 4/2/2019

  11:29 - 04/02/2019

  XSMB – Kết quả xổ số kiến thiết Miền Bắc được bắt đầu quay thưởng vào lúc 18 giờ 15 phút ngày 4/2/2019

  XSMB 29/1 - Kết quả xổ số Miền Bắc hôm nay Thứ 3 29/1/2019

  11:29 - 29/01/2019

  XSMB – Kết quả xổ số kiến thiết Miền Bắc được bắt đầu quay thưởng vào lúc 18 giờ 15 phút ngày 29/1/2019

  XSMB 28/1 - Kết quả xổ số Miền Bắc hôm nay Thứ 2 28/1/2019

  11:29 - 28/01/2019

  XSMB – Kết quả xổ số kiến thiết Miền Bắc được bắt đầu quay thưởng vào lúc 18 giờ 15 phút ngày 28/1/2019

  XSMB 22/1 - Kết quả xổ số Miền Bắc hôm nay Thứ 3 22/1/2019

  11:29 - 22/01/2019

  XSMB – Kết quả xổ số kiến thiết Miền Bắc được bắt đầu quay thưởng vào lúc 18 giờ 15 phút ngày 22/1/2019

  XSMB 21/1 - Kết quả xổ số Miền Bắc hôm nay Thứ 2 21/1/2019

  11:29 - 21/01/2019

  XSMB – Kết quả xổ số kiến thiết Miền Bắc được bắt đầu quay thưởng vào lúc 18 giờ 15 phút ngày 21/1/2019