Đài tiếng nói nhân dân TPHCM
The Voice of Ho Chi Minh City People
 • XSMB 15/4 - Kết quả xổ số Miền Bắc hôm nay Thứ 2 15/4/2019

  12:59 - 15/04/2019

  XSMB – Kết quả xổ số kiến thiết Miền Bắc được bắt đầu quay thưởng vào lúc 18 giờ 15 phút ngày 15/4/2019

  XSMB 20/5 - Kết quả xổ số Miền Bắc hôm nay Thứ 2 20/5/2019

  13:00 - 20/05/2019

  XSMB – Kết quả xổ số kiến thiết Miền Bắc được bắt đầu quay thưởng vào lúc 18 giờ 15 phút ngày 20/5/2019

  XSMB 3/6 - Kết quả xổ số Miền Bắc hôm nay Thứ 2 3/6/2019

  13:00 - 03/06/2019

  XSMB – Kết quả xổ số kiến thiết Miền Bắc được bắt đầu quay thưởng vào lúc 18 giờ 15 phút ngày 3/6/2019

  XSMB 6/5 - Kết quả xổ số Miền Bắc hôm nay Thứ 2 6/5/2019

  12:59 - 06/05/2019

  XSMB – Kết quả xổ số kiến thiết Miền Bắc được bắt đầu quay thưởng vào lúc 18 giờ 15 phút ngày 6/5/2019

  XSMB 13/5 - Kết quả xổ số Miền Bắc hôm nay Thứ 2 13/5/2019

  13:00 - 13/05/2019

  XSMB – Kết quả xổ số kiến thiết Miền Bắc được bắt đầu quay thưởng vào lúc 18 giờ 15 phút ngày 13/5/2019

  XSMB 10/6 - Kết quả xổ số Miền Bắc hôm nay Thứ 2 10/6/2019

  13:00 - 10/06/2019

  XSMB – Kết quả xổ số kiến thiết Miền Bắc được bắt đầu quay thưởng vào lúc 18 giờ 15 phút ngày 10/6/2019

  XSTD 8/4 - Kết quả xổ số Hà Nội hôm nay Thứ 2 8/4/2019

  13:00 - 08/04/2019

  XSTD – Kết quả xổ số Hà Nội được bắt đầu quay thưởng vào lúc 18 giờ 15 phút ngày 8/4/2019.

  XSMB 22/4 - Kết quả xổ số Miền Bắc hôm nay Thứ 2 22/4/2019

  12:59 - 22/04/2019

  XSMB – Kết quả xổ số kiến thiết Miền Bắc được bắt đầu quay thưởng vào lúc 18 giờ 15 phút ngày 22/4/2019

  XSMB 27/5 - Kết quả xổ số Miền Bắc hôm nay Thứ 2 27/5/2019

  12:59 - 27/05/2019

  XSMB – Kết quả xổ số kiến thiết Miền Bắc được bắt đầu quay thưởng vào lúc 18 giờ 15 phút ngày 27/5/2019

  XSMB 29/4 - Kết quả xổ số Miền Bắc hôm nay Thứ 2 29/4/2019

  13:00 - 29/04/2019

  XSMB – Kết quả xổ số kiến thiết Miền Bắc được bắt đầu quay thưởng vào lúc 18 giờ 15 phút ngày 29/4/2019