Đài tiếng nói nhân dân TPHCM
The Voice of Ho Chi Minh City People
 • XSMB 16/7 - Kết quả xổ số Miền Bắc hôm nay Thứ 3 16/7/2019

  13:00 - 16/07/2019

  XSMB – Kết quả xổ số kiến thiết Miền Bắc được bắt đầu quay thưởng vào lúc 18 giờ 15 phút ngày 16/07/2019

  XSMB 30/7 - Kết quả xổ số Miền Bắc thứ 3 hôm nay ngày 30/7/2019

  13:00 - 30/07/2019

  XSMB – Kết quả xổ số kiến thiết Miền Bắc được bắt đầu quay thưởng vào lúc 18 giờ 15 phút ngày 30/7/2019

  XSMB 13/8 - Kết quả xổ số Miền Bắc hôm nay Thứ 3 13/8/2019

  13:00 - 13/08/2019

  XSMB – Kết quả xổ số kiến thiết Miền Bắc được bắt đầu quay thưởng vào lúc 18 giờ 15 phút ngày 13/8/2019

  XSMB 27/8 - Kết quả xổ số Miền Bắc hôm nay Thứ 3 27/8/2019

  13:00 - 27/08/2019

  XSMB – Kết quả xổ số kiến thiết Miền Bắc được bắt đầu quay thưởng vào lúc 18 giờ 15 phút ngày 27/8/2019

  XSMB 17/9 - Kết quả xổ số Miền Bắc hôm nay Thứ 3 17/9/2019

  13:00 - 17/09/2019

  XSMB – Kết quả xổ số kiến thiết Miền Bắc được bắt đầu quay thưởng vào lúc 18 giờ 15 phút ngày 17/9/2019

  XSMB 6/8 - Kết quả xổ số Miền Bắc thứ 3 hôm nay ngày 6/8/2019

  13:00 - 06/08/2019

  XSMB – Kết quả xổ số kiến thiết Miền Bắc được bắt đầu quay thưởng vào lúc 18 giờ 15 phút ngày 6/8/2019

  XSMB 10/9 - Kết quả xổ số Miền Bắc hôm nay Thứ 3 10/9/2019

  13:00 - 10/09/2019

  XSMB – Kết quả xổ số kiến thiết Miền Bắc được bắt đầu quay thưởng vào lúc 18 giờ 15 phút ngày 10/9/2019.

  XSMB 3/9 - Kết quả xổ số Miền Bắc hôm nay Thứ 3 3/9/2019

  13:00 - 03/09/2019

  XSMB – Kết quả xổ số kiến thiết Miền Bắc được bắt đầu quay thưởng vào lúc 18 giờ 15 phút ngày 3/9/2019

  XSMB 20/8 - Kết quả xổ số Miền Bắc hôm nay Thứ 3 20/8/2019

  13:00 - 20/08/2019

  XSMB – Kết quả xổ số kiến thiết Miền Bắc được bắt đầu quay thưởng vào lúc 18 giờ 15 phút ngày 20/8/2019

  XSMB 23/7 - Kết quả xổ số Miền Bắc hôm nay Thứ 3 23/7/2019

  13:00 - 23/07/2019

  XSMB – Kết quả xổ số kiến thiết Miền Bắc được bắt đầu quay thưởng vào lúc 18 giờ 15 phút ngày 23/7/2019