Đài tiếng nói nhân dân TPHCM
The Voice of Ho Chi Minh City People
 • XSMB 16/4 - Kết quả xổ số Miền Bắc hôm nay Thứ 3 16/4/2019

  12:59 - 16/04/2019

  XSMB – Kết quả xổ số kiến thiết Miền Bắc được bắt đầu quay thưởng vào lúc 18 giờ 15 phút ngày 16/4/2019

  XSQN 26/3 - Kết quả xổ số Quảng Ninh hôm nay Thứ 3 26/3/2019

  12:59 - 26/03/2019

  XSQN – Kết quả xổ số Quảng Ninh được bắt đầu quay thưởng vào lúc 18 giờ 15 phút ngày 26/3/2019.

  XSMB 7/5 - Kết quả xổ số Miền Bắc hôm nay Thứ 3 7/5/2019

  13:00 - 07/05/2019

  XSMB – Kết quả xổ số kiến thiết Miền Bắc được bắt đầu quay thưởng vào lúc 18 giờ 15 phút ngày 7/5/2019.

  XSQN 2/4 - Kết quả xổ số Quảng Ninh hôm nay Thứ 3 2/4/2019

  12:59 - 02/04/2019

  XSQN – Kết quả xổ số Quảng Ninh được bắt đầu quay thưởng vào lúc 18 giờ 15 phút ngày 2/4/2019.

  XSMB 19/3 - Kết quả xổ số Miền Bắc hôm nay Thứ 3 19/3/2019

  13:00 - 19/03/2019

  XSMB – Kết quả xổ số kiến thiết Miền Bắc được bắt đầu quay thưởng vào lúc 18 giờ 15 phút ngày 19/3/2019

  XSMB 23/4 - Kết quả xổ số Miền Bắc hôm nay Thứ 3 23/4/2019

  12:59 - 23/04/2019

  XSMB – Kết quả xổ số kiến thiết Miền Bắc được bắt đầu quay thưởng vào lúc 18 giờ 15 phút ngày 23/4/2019

  XSMB 21/5 - Kết quả xổ số Miền Bắc hôm nay Thứ 3 21/5/2019

  13:00 - 21/05/2019

  XSMB – Kết quả xổ số kiến thiết Miền Bắc được bắt đầu quay thưởng vào lúc 18 giờ 15 phút ngày 21/5/2019

  XSMB 14/5 - Kết quả xổ số Miền Bắc hôm nay Thứ 3 14/5/2019

  13:00 - 14/05/2019

  XSMB – Kết quả xổ số kiến thiết Miền Bắc được bắt đầu quay thưởng vào lúc 18 giờ 15 phút ngày 14/5/2019

  XSMB 30/4 - Kết quả xổ số Miền Bắc hôm nay Thứ 3 30/4/2019

  13:00 - 30/04/2019

  XSMB – Kết quả xổ số kiến thiết Miền Bắc được bắt đầu quay thưởng vào lúc 18 giờ 15 phút ngày 30/4/2019

  XSQN 9/4 - Kết quả xổ số Quảng Ninh hôm nay Thứ 3 9/4/2019

  13:00 - 09/04/2019

  XSQN – Kết quả xổ số Quảng Ninh được bắt đầu quay thưởng vào lúc 18 giờ 15 phút ngày 9/4/2019.