Đài tiếng nói nhân dân TPHCM
The Voice of Ho Chi Minh City People
 • XSMB 19/6 - Kết quả xổ số Miền Bắc hôm nay Thứ 4 19/6/2019

  13:00 - 19/06/2019

  XSMB – Kết quả xổ số kiến thiết Miền Bắc được bắt đầu quay thưởng vào lúc 18 giờ 15 phút ngày 19/6/2019

  XSMB 5/6 - Kết quả xổ số Miền Bắc hôm nay Thứ 4 5/6/2019

  13:00 - 05/06/2019

  XSMB – Kết quả xổ số kiến thiết Miền Bắc được bắt đầu quay thưởng vào lúc 18 giờ 15 phút ngày 5/6/2019

  XSMB 12/6 - Kết quả xổ số Miền Bắc hôm nay Thứ 4 12/6/2019

  13:00 - 12/06/2019

  XSMB – Kết quả xổ số kiến thiết Miền Bắc được bắt đầu quay thưởng vào lúc 18 giờ 15 phút ngày 12/6/2019

  XSMB 1/5 - Kết quả xổ số Miền Bắc hôm nay Thứ 4 1/5/2019

  13:00 - 01/05/2019

  XSMB – Kết quả xổ số kiến thiết Miền Bắc được bắt đầu quay thưởng vào lúc 18 giờ 15 phút ngày 1/5/2019

  XSMB 26/6 - Kết quả xổ số Miền Bắc hôm nay Thứ 4 26/6/2019

  13:00 - 26/06/2019

  XSMB – Kết quả xổ số kiến thiết Miền Bắc được bắt đầu quay thưởng vào lúc 18 giờ 15 phút ngày 26/6/2019

  XSMB 15/5 - Kết quả xổ số Miền Bắc hôm nay Thứ 4 15/5/2019

  13:00 - 15/05/2019

  XSMB – Kết quả xổ số kiến thiết Miền Bắc được bắt đầu quay thưởng vào lúc 18 giờ 15 phút ngày 15/5/2019.

  XSMB 22/5 - Kết quả xổ số Miền Bắc hôm nay Thứ 4 22/5/2019

  13:00 - 22/05/2019

  XSMB – Kết quả xổ số kiến thiết Miền Bắc được bắt đầu quay thưởng vào lúc 18 giờ 15 phút ngày 22/5/2019

  XSMB 8/5 - Kết quả xổ số Miền Bắc hôm nay Thứ 4 8/5/2019

  13:00 - 08/05/2019

  XSMB – Kết quả xổ số kiến thiết Miền Bắc được bắt đầu quay thưởng vào lúc 18 giờ 15 phút ngày 8/5/2019

  XSMB 24/4 - Kết quả xổ số Miền Bắc hôm nay Thứ 4 24/4/2019

  12:59 - 24/04/2019

  XSMB – Kết quả xổ số kiến thiết Miền Bắc được bắt đầu quay thưởng vào lúc 18 giờ 15 phút ngày 24/4/2019

  XSMB 29/5 - Kết quả xổ số Miền Bắc hôm nay Thứ 4 29/5/2019

  12:59 - 29/05/2019

  XSMB – Kết quả xổ số kiến thiết Miền Bắc được bắt đầu quay thưởng vào lúc 18 giờ 15 phút ngày 29/5/2019