Đài tiếng nói nhân dân TPHCM
The Voice of Ho Chi Minh City People
 • XSMB 26/3 - Kết quả xổ số Miền Bắc hôm nay Thứ 5 26/3/2020

  12:59 - 26/03/2020

  XSMB – Kết quả xổ số kiến thiết Miền Bắc được bắt đầu quay thưởng vào lúc 18 giờ 15 phút ngày 26/3/2020

  XSMB 19/3 - Kết quả xổ số Miền Bắc hôm nay Thứ 5 19/3/2020

  12:59 - 19/03/2020

  XSMB – Kết quả xổ số kiến thiết Miền Bắc được bắt đầu quay thưởng vào lúc 18 giờ 15 phút ngày 19/3/2020

  XSMB 12/3 - Kết quả xổ số Miền Bắc hôm nay Thứ 5 12/3/2020

  12:59 - 12/03/2020

  XSMB – Kết quả xổ số kiến thiết Miền Bắc được bắt đầu quay thưởng vào lúc 18 giờ 15 phút ngày 12/3/2020

  XSMB 5/3 - Kết quả xổ số Miền Bắc hôm nay Thứ 5 5/3/2020

  12:59 - 05/03/2020

  XSMB – Kết quả xổ số kiến thiết Miền Bắc được bắt đầu quay thưởng vào lúc 18 giờ 15 phút ngày 5/3/2020

  XSMB 27/2 - Kết quả xổ số Miền Bắc hôm nay Thứ 5 27/2/2020

  12:59 - 27/02/2020

  XSMB – Kết quả xổ số kiến thiết Miền Bắc được bắt đầu quay thưởng vào lúc 18 giờ 15 phút ngày 27/2/2020

  XSMB 20/2 - Kết quả xổ số Miền Bắc hôm nay Thứ 5 20/2/2020

  12:59 - 20/02/2020

  XSMB – Kết quả xổ số kiến thiết Miền Bắc được bắt đầu quay thưởng vào lúc 18 giờ 15 phút ngày 20/2/2020

  XSMB 13/2 - Kết quả xổ số Miền Bắc hôm nay Thứ 5 13/2/2020

  12:59 - 13/02/2020

  XSMB – Kết quả xổ số kiến thiết Miền Bắc được bắt đầu quay thưởng vào lúc 18 giờ 15 phút ngày 13/2/2020

  XSMB 6/2 - Kết quả xổ số Miền Bắc hôm nay Thứ 5 6/2/2020

  12:58 - 06/02/2020

  XSMB – Kết quả xổ số kiến thiết Miền Bắc được bắt đầu quay thưởng vào lúc 18 giờ 15 phút ngày 06/02/2020

  XSMB 30/1 - Kết quả xổ số Miền Bắc hôm nay Thứ 5 30/1/2020

  12:59 - 30/01/2020

  XSMB – Kết quả xổ số kiến thiết Miền Bắc được bắt đầu quay thưởng vào lúc 18 giờ 15 phút ngày 30/1/2020

  XSMB 23/1 - Kết quả xổ số Miền Bắc hôm nay Thứ 5 23/1/2020

  12:59 - 23/01/2020

  XSMB – Kết quả xổ số kiến thiết Miền Bắc được bắt đầu quay thưởng vào lúc 18 giờ 15 phút ngày 23/1/2020