Đài tiếng nói nhân dân TPHCM
The Voice of Ho Chi Minh City People
 • XSMB 14/11 - Kết quả xổ số Miền Bắc hôm nay Thứ 5 14/11/2019

  12:59 - 14/11/2019

  XSMB – Kết quả xổ số kiến thiết Miền Bắc được bắt đầu quay thưởng vào lúc 18 giờ 15 phút ngày 14/11/2019

  XSMB 7/11 - Kết quả xổ số Miền Bắc hôm nay Thứ 5 7/11/2019

  12:59 - 07/11/2019

  XSMB – Kết quả xổ số kiến thiết Miền Bắc được bắt đầu quay thưởng vào lúc 18 giờ 15 phút ngày 7/11/2019

  XSMB 31/10 - Kết quả xổ số Miền Bắc hôm nay Thứ 5 31/10/2019

  12:59 - 31/10/2019

  XSMB – Kết quả xổ số kiến thiết Miền Bắc được bắt đầu quay thưởng vào lúc 18 giờ 15 phút ngày 31/10/2019

  XSMB 10/10 - Kết quả xổ số Miền Bắc hôm nay Thứ 5 10/10/2019

  13:00 - 10/10/2019

  XSMB – Kết quả xổ số kiến thiết Miền Bắc được bắt đầu quay thưởng vào lúc 18 giờ 15 phút ngày 10/10/2019

  XSMB 3/10 - Kết quả xổ số Miền Bắc hôm nay Thứ 5 3/10/2019

  13:00 - 03/10/2019

  XSMB – Kết quả xổ số kiến thiết Miền Bắc được bắt đầu quay thưởng vào lúc 18 giờ 15 phút ngày 3/10/2019

  XSMB 26/9 - Kết quả xổ số Miền Bắc hôm nay Thứ 5 26/9/2019

  13:00 - 26/09/2019

  XSMB – Kết quả xổ số kiến thiết Miền Bắc được bắt đầu quay thưởng vào lúc 18 giờ 15 phút ngày 26/9/2019

  XSMB 19/9 - Kết quả xổ số Miền Bắc hôm nay Thứ 5 19/9/2019

  13:00 - 19/09/2019

  XSMB – Kết quả xổ số kiến thiết Miền Bắc được bắt đầu quay thưởng vào lúc 18 giờ 15 phút ngày 19/9/2019

  XSMB 12/9 - Kết quả xổ số Miền Bắc hôm nay Thứ 5 12/9/2019

  13:00 - 12/09/2019

  XSMB – Kết quả xổ số kiến thiết Miền Bắc được bắt đầu quay thưởng vào lúc 18 giờ 15 phút ngày 12/9/2019

  XSMB 5/9 - Kết quả xổ số Miền Bắc hôm nay Thứ 5 5/9/2019

  13:00 - 05/09/2019

  XSMB – Kết quả xổ số kiến thiết Miền Bắc được bắt đầu quay thưởng vào lúc 18 giờ 15 phút ngày 5/9/2019

  XSMB 29/8 - Kết quả xổ số Miền Bắc hôm nay Thứ 5 29/8/2019

  13:00 - 29/08/2019

  XSMB – Kết quả xổ số kiến thiết Miền Bắc được bắt đầu quay thưởng vào lúc 18 giờ 15 phút ngày 29/8/2019