Đài tiếng nói nhân dân TPHCM
The Voice of Ho Chi Minh City People
 • XSMB 17/5 - Kết quả xổ số Miền Bắc hôm nay Thứ 6 17/5/2019

  13:00 - 17/05/2019

  XSMB – Kết quả xổ số kiến thiết Miền Bắc được bắt đầu quay thưởng vào lúc 18 giờ 15 phút ngày 17/5/2019

  XSMB 19/4 - Kết quả xổ số Miền Bắc hôm nay Thứ 6 19/4/2019

  12:59 - 19/04/2019

  XSMB – Kết quả xổ số kiến thiết Miền Bắc được bắt đầu quay thưởng vào lúc 18 giờ 15 phút ngày 19/4/2019

  XSHP 29/3 - Kết quả xổ số Hải Phòng hôm nay Thứ 6 29/3/2019

  12:59 - 29/03/2019

  XSHP – Kết quả xổ số Hải Phòng được bắt đầu quay thưởng vào lúc 18 giờ 15 phút ngày 29/3/2019.

  XSMB 22/3 - Kết quả xổ số Miền Bắc hôm nay Thứ 6 22/3/2019

  13:00 - 22/03/2019

  XSMB – Kết quả xổ số kiến thiết Miền Bắc được bắt đầu quay thưởng vào lúc 18 giờ 15 phút ngày 22/3/2019

  XSHP 22/3 - Kết quả xổ số Hải Phòng hôm nay Thứ 6 22/3/2019

  13:02 - 22/03/2019

  XSHP – Kết quả xổ số Hải Phòng được bắt đầu quay thưởng vào lúc 18 giờ 15 phút ngày 22/3/2019.

  XSMB 3/5 - Kết quả xổ số Miền Bắc hôm nay Thứ 6 3/5/2019

  13:00 - 03/05/2019

  XSMB – Kết quả xổ số kiến thiết Miền Bắc được bắt đầu quay thưởng vào lúc 18 giờ 15 phút ngày 3/5/2019.

  XSMB 12/4 - Kết quả xổ số Miền Bắc hôm nay Thứ 6 12/4/2019

  13:00 - 12/04/2019

  XSMB – Kết quả xổ số kiến thiết Miền Bắc được bắt đầu quay thưởng vào lúc 18 giờ 15 phút ngày 12/4/2019

  XSMB 26/4 - Kết quả xổ số Miền Bắc hôm nay Thứ 6 26/4/2019

  12:59 - 26/04/2019

  XSMB – Kết quả xổ số kiến thiết Miền Bắc được bắt đầu quay thưởng vào lúc 18 giờ 15 phút ngày 26/4/2019

  XSMB 10/5 - Kết quả xổ số Miền Bắc hôm nay Thứ 6 10/5/2019

  13:00 - 10/05/2019

  XSMB – Kết quả xổ số kiến thiết Miền Bắc được bắt đầu quay thưởng vào lúc 18 giờ 15 phút ngày 10/5/2019.

  XSHP 5/4 - Kết quả xổ số Hải Phòng hôm nay Thứ 6 5/4/2019

  12:59 - 05/04/2019

  XSHP – Kết quả xổ số Hải Phòng được bắt đầu quay thưởng vào lúc 18 giờ 15 phút ngày 5/4/2019.