Đài tiếng nói nhân dân TPHCM
The Voice of Ho Chi Minh City People
 • XSMB 28/3 - Kết quả xổ số Miền Bắc hôm nay Thứ 7 28/3/2020

  12:59 - 28/03/2020

  XSMB – Kết quả xổ số kiến thiết Miền Bắc được bắt đầu quay thưởng vào lúc 18 giờ 15 phút ngày 28/3/2020

  XSMB 21/3 - Kết quả xổ số Miền Bắc hôm nay Thứ 7 21/3/2020

  12:59 - 21/03/2020

  XSMB – Kết quả xổ số kiến thiết Miền Bắc được bắt đầu quay thưởng vào lúc 18 giờ 15 phút ngày 21/3/2020

  XSMB 14/3 - Kết quả xổ số Miền Bắc hôm nay Thứ 7 14/3/2020

  12:59 - 14/03/2020

  XSMB – Kết quả xổ số kiến thiết Miền Bắc được bắt đầu quay thưởng vào lúc 18 giờ 15 phút ngày 14/3/2020

  XSMB 7/3 - Kết quả xổ số Miền Bắc hôm nay Thứ 7 7/3/2020

  12:59 - 07/03/2020

  XSMB – Kết quả xổ số kiến thiết Miền Bắc được bắt đầu quay thưởng vào lúc 18 giờ 15 phút ngày 7/3/2020

  XSMB 29/2 - Kết quả xổ số Miền Bắc hôm nay Thứ 7 29/2/2020

  12:59 - 29/02/2020

  XSMB – Kết quả xổ số kiến thiết Miền Bắc được bắt đầu quay thưởng vào lúc 18 giờ 15 phút ngày 29/2/2020

  XSMB 22/2 - Kết quả xổ số Miền Bắc hôm nay Thứ 7 22/2/2020

  12:59 - 22/02/2020

  XSMB – Kết quả xổ số kiến thiết Miền Bắc được bắt đầu quay thưởng vào lúc 18 giờ 15 phút ngày 22/2/2020

  XSMB 15/2 - Kết quả xổ số Miền Bắc hôm nay Thứ 7 15/2/2020

  12:59 - 15/02/2020

  XSMB – Kết quả xổ số kiến thiết Miền Bắc được bắt đầu quay thưởng vào lúc 18 giờ 15 phút ngày 15/2/2020

  XSMB 8/2 - Kết quả xổ số Miền Bắc hôm nay Thứ 7 8/2/2020

  12:59 - 08/02/2020

  XSMB – Kết quả xổ số kiến thiết Miền Bắc được bắt đầu quay thưởng vào lúc 18 giờ 15 phút ngày 8/2/2020

  XSMB 1/2 - Kết quả xổ số Miền Bắc hôm nay Thứ 7 1/2/2020

  12:59 - 01/02/2020

  XSMB – Kết quả xổ số kiến thiết Miền Bắc được bắt đầu quay thưởng vào lúc 18 giờ 15 phút ngày 1/2/2020

  XSMB 25/1 - Kết quả xổ số Miền Bắc hôm nay Thứ 7 25/1/2020

  12:59 - 25/01/2020

  XSMB – Kết quả xổ số kiến thiết Miền Bắc được bắt đầu quay thưởng vào lúc 18 giờ 15 phút ngày 25/1/2020