Đài tiếng nói nhân dân TPHCM
The Voice of Ho Chi Minh City People
 • XSND 6/4 - Kết quả xổ số Nam Định hôm nay Thứ 7 6/4/2019

  12:59 - 06/04/2019

  XSND – Kết quả xổ số kiến thiết Nam Định được bắt đầu quay thưởng vào lúc 18 giờ 15 phút ngày 6/4/2019.

  XSMB 4/5 - Kết quả xổ số Miền Bắc hôm nay Thứ 7 4/5/2019

  13:00 - 04/05/2019

  XSMB – Kết quả xổ số kiến thiết Miền Bắc được bắt đầu quay thưởng vào lúc 18 giờ 15 phút ngày 4/5/2019

  XSND 16/3 - Kết quả xổ số Nam Định hôm nay Thứ 7 16/3/2019

  14:03 - 16/03/2019

  XSND – Kết quả xổ số kiến thiết Nam Định được bắt đầu quay thưởng vào lúc 18 giờ 15 phút ngày 16/3/2019.

  XSMB 27/4 - Kết quả xổ số Miền Bắc hôm nay Thứ 7 27/4/2019

  12:59 - 27/04/2019

  XSMB – Kết quả xổ số kiến thiết Miền Bắc được bắt đầu quay thưởng vào lúc 18 giờ 15 phút ngày 27/4/2019

  XSMB 30/3 - Kết quả xổ số Miền Bắc hôm nay Thứ 7 30/3/2019

  12:59 - 30/03/2019

  XSMB – Kết quả xổ số kiến thiết Miền Bắc được bắt đầu quay thưởng vào lúc 18 giờ 15 phút ngày 30/3/2019

  XSMB 18/5 - Kết quả xổ số Miền Bắc hôm nay Thứ 7 18/5/2019

  13:00 - 18/05/2019

  XSMB – Kết quả xổ số kiến thiết Miền Bắc được bắt đầu quay thưởng vào lúc 18 giờ 15 phút ngày 18/5/2019

  XSMB 20/4 - Kết quả xổ số Miền Bắc hôm nay Thứ 7 20/4/2019

  12:59 - 20/04/2019

  XSMB – Kết quả xổ số kiến thiết Miền Bắc được bắt đầu quay thưởng vào lúc 18 giờ 15 phút ngày 20/4/2019

  XSMB 13/4 - Kết quả xổ số Miền Bắc hôm nay Thứ 7 13/4/2019

  13:00 - 13/04/2019

  XSMB – Kết quả xổ số kiến thiết Miền Bắc được bắt đầu quay thưởng vào lúc 18 giờ 15 phút ngày 13/4/2019

  XSND 23/3 - Kết quả xổ số Nam Định hôm nay Thứ 7 23/3/2019

  13:00 - 23/03/2019

  XSND – Kết quả xổ số kiến thiết Nam Định được bắt đầu quay thưởng vào lúc 18 giờ 15 phút ngày 23/3/2019.

  XSMB 11/5 - Kết quả xổ số Miền Bắc hôm nay Thứ 7 11/5/2019

  13:00 - 11/05/2019

  XSMB – Kết quả xổ số kiến thiết Miền Bắc được bắt đầu quay thưởng vào lúc 18 giờ 15 phút ngày 11/5/2019