Đài tiếng nói nhân dân TPHCM
The Voice of Ho Chi Minh City People
 • XSMB 25/5 - Kết quả xổ số Miền Bắc hôm nay Thứ 7 25/5/2019

  12:59 - 25/05/2019

  XSMB – Kết quả xổ số kiến thiết Miền Bắc được bắt đầu quay thưởng vào lúc 18 giờ 15 phút ngày 25/5/2019

  XSMB 11/5 - Kết quả xổ số Miền Bắc hôm nay Thứ 7 11/5/2019

  13:00 - 11/05/2019

  XSMB – Kết quả xổ số kiến thiết Miền Bắc được bắt đầu quay thưởng vào lúc 18 giờ 15 phút ngày 11/5/2019

  XSMB 27/4 - Kết quả xổ số Miền Bắc hôm nay Thứ 7 27/4/2019

  12:59 - 27/04/2019

  XSMB – Kết quả xổ số kiến thiết Miền Bắc được bắt đầu quay thưởng vào lúc 18 giờ 15 phút ngày 27/4/2019

  XSMB 1/6 - Kết quả xổ số Miền Bắc hôm nay Thứ 7 1/6/2019

  13:00 - 01/06/2019

  XSMB – Kết quả xổ số kiến thiết Miền Bắc được bắt đầu quay thưởng vào lúc 18 giờ 15 phút ngày 1/6/2019

  XSMB 4/5 - Kết quả xổ số Miền Bắc hôm nay Thứ 7 4/5/2019

  13:00 - 04/05/2019

  XSMB – Kết quả xổ số kiến thiết Miền Bắc được bắt đầu quay thưởng vào lúc 18 giờ 15 phút ngày 4/5/2019

  XSMB 13/4 - Kết quả xổ số Miền Bắc hôm nay Thứ 7 13/4/2019

  13:00 - 13/04/2019

  XSMB – Kết quả xổ số kiến thiết Miền Bắc được bắt đầu quay thưởng vào lúc 18 giờ 15 phút ngày 13/4/2019

  XSMB 18/5 - Kết quả xổ số Miền Bắc hôm nay Thứ 7 18/5/2019

  13:00 - 18/05/2019

  XSMB – Kết quả xổ số kiến thiết Miền Bắc được bắt đầu quay thưởng vào lúc 18 giờ 15 phút ngày 18/5/2019

  XSMB 8/6 - Kết quả xổ số Miền Bắc hôm nay Thứ 7 8/6/2019

  13:00 - 08/06/2019

  XSMB – Kết quả xổ số kiến thiết Miền Bắc được bắt đầu quay thưởng vào lúc 18 giờ 15 phút ngày 8/6/2019

  XSMB 15/6 - Kết quả xổ số Miền Bắc hôm nay Thứ 7 15/6/2019

  13:00 - 15/06/2019

  XSMB – Kết quả xổ số kiến thiết Miền Bắc được bắt đầu quay thưởng vào lúc 18 giờ 15 phút ngày 15/6/2019

  XSMB 20/4 - Kết quả xổ số Miền Bắc hôm nay Thứ 7 20/4/2019

  12:59 - 20/04/2019

  XSMB – Kết quả xổ số kiến thiết Miền Bắc được bắt đầu quay thưởng vào lúc 18 giờ 15 phút ngày 20/4/2019