Đài tiếng nói nhân dân TPHCM
The Voice of Ho Chi Minh City People
 • XSMB 17/5 - Kết quả xổ số Miền Bắc hôm nay Thứ 6 17/5/2019

  13:00 - 17/05/2019

  XSMB – Kết quả xổ số kiến thiết Miền Bắc được bắt đầu quay thưởng vào lúc 18 giờ 15 phút ngày 17/5/2019

  XSMB 20/5 - Kết quả xổ số Miền Bắc hôm nay Thứ 2 20/5/2019

  13:00 - 20/05/2019

  XSMB – Kết quả xổ số kiến thiết Miền Bắc được bắt đầu quay thưởng vào lúc 18 giờ 15 phút ngày 20/5/2019

  XSMB 24/5 - Kết quả xổ số Miền Bắc hôm nay Thứ 6 24/5/2019

  12:59 - 24/05/2019

  XSMB – Kết quả xổ số kiến thiết Miền Bắc được bắt đầu quay thưởng vào lúc 18 giờ 15 phút ngày 24/5/2019

  XSMB 19/5 - Kết quả xổ số Miền Bắc hôm nay Chủ nhật 19/5/2019

  13:00 - 19/05/2019

  XSMB – Kết quả xổ số kiến thiết Miền Bắc được bắt đầu quay thưởng vào lúc 18 giờ 15 phút ngày 19/5/2019

  XSMB 22/5 - Kết quả xổ số Miền Bắc hôm nay Thứ 4 22/5/2019

  13:00 - 22/05/2019

  XSMB – Kết quả xổ số kiến thiết Miền Bắc được bắt đầu quay thưởng vào lúc 18 giờ 15 phút ngày 22/5/2019

  XSMB 25/5 - Kết quả xổ số Miền Bắc hôm nay Thứ 7 25/5/2019

  12:59 - 25/05/2019

  XSMB – Kết quả xổ số kiến thiết Miền Bắc được bắt đầu quay thưởng vào lúc 18 giờ 15 phút ngày 25/5/2019

  XSMB 23/5 - Kết quả xổ số Miền Bắc hôm nay Thứ 5 23/5/2019

  13:00 - 23/05/2019

  XSMB – Kết quả xổ số kiến thiết Miền Bắc được bắt đầu quay thưởng vào lúc 18 giờ 15 phút ngày 23/5/2019

  XSMB 16/5 - Kết quả xổ số Miền Bắc hôm nay Thứ 5 16/5/2019

  13:00 - 16/05/2019

  XSMB – Kết quả xổ số kiến thiết Miền Bắc được bắt đầu quay thưởng vào lúc 18 giờ 15 phút ngày 16/5/2019

  XSMB 21/5 - Kết quả xổ số Miền Bắc hôm nay Thứ 3 21/5/2019

  13:00 - 21/05/2019

  XSMB – Kết quả xổ số kiến thiết Miền Bắc được bắt đầu quay thưởng vào lúc 18 giờ 15 phút ngày 21/5/2019

  XSMB 18/5 - Kết quả xổ số Miền Bắc hôm nay Thứ 7 18/5/2019

  13:00 - 18/05/2019

  XSMB – Kết quả xổ số kiến thiết Miền Bắc được bắt đầu quay thưởng vào lúc 18 giờ 15 phút ngày 18/5/2019