Đài tiếng nói nhân dân TPHCM
The Voice of Ho Chi Minh City People
 • XSMB 28/10 - Kết quả xổ số Miền Bắc hôm nay Thứ 2 28/10/2019

  12:59 - 28/10/2019

  XSMB – Kết quả xổ số kiến thiết Miền Bắc được bắt đầu quay thưởng vào lúc 18 giờ 15 phút ngày 28/10/2019

  XSMB 27/10 - Kết quả xổ số Miền Bắc hôm nay Chủ nhật 27/10/2019

  12:59 - 27/10/2019

  XSMB – Kết quả xổ số kiến thiết Miền Bắc được bắt đầu quay thưởng vào lúc 18 giờ 15 phút ngày 27/10/2019

  XSMB 26/10 - Kết quả xổ số Miền Bắc hôm nay Thứ 7 26/10/2019

  13:00 - 26/10/2019

  XSMB – Kết quả xổ số kiến thiết Miền Bắc được bắt đầu quay thưởng vào lúc 18 giờ 15 phút ngày 26/10/2019

  XSMB 24/10 - Kết quả xổ số Miền Bắc hôm nay Thứ 5 24/10/2019

  13:00 - 24/10/2019

  XSMB – Kết quả xổ số kiến thiết Miền Bắc được bắt đầu quay thưởng vào lúc 18 giờ 15 phút ngày 24/10/2019

  XSMB 23/10 - Kết quả xổ số Miền Bắc hôm nay Thứ 4 23/10/2019

  13:00 - 23/10/2019

  XSMB – Kết quả xổ số kiến thiết Miền Bắc được bắt đầu quay thưởng vào lúc 18 giờ 15 phút ngày 23/10/2019

  XSMB 22/10 - Kết quả xổ số Miền Bắc hôm nay Thứ 3 22/10/2019

  14:00 - 22/10/2019

  XSMB – Kết quả xổ số kiến thiết Miền Bắc được bắt đầu quay thưởng vào lúc 18 giờ 15 phút ngày 22/10/2019

  XSMB 21/10 - Kết quả xổ số Miền Bắc hôm nay Thứ 2 21/10/2019

  13:00 - 21/10/2019

  XSMB – Kết quả xổ số kiến thiết Miền Bắc được bắt đầu quay thưởng vào lúc 18 giờ 15 phút ngày 21/10/2019

  XSMB 20/10 - Kết quả xổ số Miền Bắc hôm nay Chủ nhật 20/10/2019

  13:00 - 20/10/2019

  XSMB – Kết quả xổ số kiến thiết Miền Bắc được bắt đầu quay thưởng vào lúc 18 giờ 15 phút ngày 20/10/2019

  XSMB 19/10 - Kết quả xổ số Miền Bắc hôm nay Thứ 7 19/10/2019

  13:00 - 19/10/2019

  XSMB – Kết quả xổ số kiến thiết Miền Bắc được bắt đầu quay thưởng vào lúc 18 giờ 15 phút ngày 19/10/2019

  XSMB 18/10 - Kết quả xổ số Miền Bắc hôm nay Thứ 6 18/10/2019

  13:00 - 18/10/2019

  XSMB – Kết quả xổ số kiến thiết Miền Bắc được bắt đầu quay thưởng vào lúc 18 giờ 15 phút ngày 18/10/2019