Đài tiếng nói nhân dân TPHCM
The Voice of Ho Chi Minh City People
 • XSMB 20/6 - Kết quả xổ số Miền Bắc hôm nay Thứ 5 20/6/2019

  13:00 - 20/06/2019

  XSMB – Kết quả xổ số kiến thiết Miền Bắc được bắt đầu quay thưởng vào lúc 18 giờ 15 phút ngày 20/6/2019

  XSMB 19/6 - Kết quả xổ số Miền Bắc hôm nay Thứ 4 19/6/2019

  13:00 - 19/06/2019

  XSMB – Kết quả xổ số kiến thiết Miền Bắc được bắt đầu quay thưởng vào lúc 18 giờ 15 phút ngày 19/6/2019

  XSMB 22/6 - Kết quả xổ số Miền Bắc hôm nay Thứ 7 22/6/2019

  13:00 - 22/06/2019

  XSMB – Kết quả xổ số kiến thiết Miền Bắc được bắt đầu quay thưởng vào lúc 18 giờ 15 phút ngày 22/6/2019

  XSMB 24/6 - Kết quả xổ số Miền Bắc hôm nay Thứ 2 24/6/2019

  13:00 - 24/06/2019

  XSMB – Kết quả xổ số kiến thiết Miền Bắc được bắt đầu quay thưởng vào lúc 18 giờ 15 phút ngày 24/6/2019

  XSMB 21/6 - Kết quả xổ số Miền Bắc hôm nay Thứ 6 21/6/2019

  13:00 - 21/06/2019

  XSMB – Kết quả xổ số kiến thiết Miền Bắc được bắt đầu quay thưởng vào lúc 18 giờ 15 phút ngày 21/6/2019

  XSMB 23/6 - Kết quả xổ số Miền Bắc hôm nay Chủ nhật 23/6/2019

  13:00 - 23/06/2019

  XSMB – Kết quả xổ số kiến thiết Miền Bắc được bắt đầu quay thưởng vào lúc 18 giờ 15 phút ngày 23/6/2019

  XSMB 17/6 - Kết quả xổ số Miền Bắc hôm nay Thứ 2 17/6/2019

  13:00 - 17/06/2019

  XSMB – Kết quả xổ số kiến thiết Miền Bắc được bắt đầu quay thưởng vào lúc 18 giờ 15 phút ngày 17/6/2019

  XSMB 25/6 - Kết quả xổ số Miền Bắc hôm nay Thứ 3 25/6/2019

  13:00 - 25/06/2019

  XSMB – Kết quả xổ số kiến thiết Miền Bắc được bắt đầu quay thưởng vào lúc 18 giờ 15 phút ngày 25/6/2019

  XSMB 16/6 - Kết quả xổ số Miền Bắc hôm nay Chủ nhật 16/6/2019

  13:00 - 16/06/2019

  XSMB – Kết quả xổ số kiến thiết Miền Bắc được bắt đầu quay thưởng vào lúc 18 giờ 15 phút ngày 16/6/2019

  XSMB 18/6 - Kết quả xổ số Miền Bắc hôm nay Thứ 3 18/6/2019

  13:00 - 18/06/2019

  XSMB – Kết quả xổ số kiến thiết Miền Bắc được bắt đầu quay thưởng vào lúc 18 giờ 15 phút ngày 18/6/2019.