Đài tiếng nói nhân dân TPHCM
The Voice of Ho Chi Minh City People
 • XSDT 1/6 - Kết quả xổ số Đồng Tháp hôm nay Thứ 2 1/6/2020

  13:00 - 01/06/2020

  XSDT – Kết quả xổ số kiến thiết Đồng Tháp được bắt đầu quay thưởng vào lúc 16 giờ 15 phút ngày 1/6/2020

  XSCM 1/6 - Kết quả xổ số Cà Mau hôm nay Thứ 2 1/6/2020

  13:00 - 01/06/2020

  XSCM – Kết quả xổ số kiến thiết Cà Mau được bắt đầu quay thưởng vào lúc 16 giờ 15 phút ngày 1/6/2020

  XSHCM 1/6 - Kết quả xổ số TP.HCM hôm nay Thứ 2 1/6/2020

  13:00 - 01/06/2020

  XSHCM – Kết quả xổ số kiến thiết TP.HCM được bắt đầu quay thưởng vào lúc 16 giờ 15 phút ngày 1/6/2020

  XSDT 25/5 - Kết quả xổ số Đồng Tháp hôm nay Thứ 2 25/5/2020

  12:59 - 25/05/2020

  XSDT – Kết quả xổ số kiến thiết Đồng Tháp được bắt đầu quay thưởng vào lúc 16 giờ 15 phút ngày 25/5/2020

  XSCM 25/5 - Kết quả xổ số Cà Mau hôm nay Thứ 2 25/5/2020

  12:59 - 25/05/2020

  XSCM – Kết quả xổ số kiến thiết Cà Mau được bắt đầu quay thưởng vào lúc 16 giờ 15 phút ngày 25/5/2020

  XSHCM 25/5 - Kết quả xổ số TP.HCM hôm nay Thứ 2 25/5/2020

  12:59 - 25/05/2020

  XSHCM – Kết quả xổ số kiến thiết TP.HCM được bắt đầu quay thưởng vào lúc 16 giờ 15 phút ngày 25/5/2020

  XSDT 18/5 - Kết quả xổ số Đồng Tháp hôm nay Thứ 2 18/5/2020

  12:59 - 18/05/2020

  XSDT – Kết quả xổ số kiến thiết Đồng Tháp được bắt đầu quay thưởng vào lúc 16 giờ 15 phút ngày 18/5/2020

  XSCM 18/5 - Kết quả xổ số Cà Mau hôm nay Thứ 2 18/5/2020

  12:59 - 18/05/2020

  XSCM – Kết quả xổ số kiến thiết Cà Mau được bắt đầu quay thưởng vào lúc 16 giờ 15 phút ngày 18/5/2020

  XSHCM 18/5 - Kết quả xổ số TP.HCM hôm nay Thứ 2 18/5/2020

  12:59 - 18/05/2020

  XSHCM – Kết quả xổ số kiến thiết TP.HCM được bắt đầu quay thưởng vào lúc 16 giờ 15 phút ngày 18/5/2020

  XSDT 11/5 - Kết quả xổ số Đồng Tháp hôm nay Thứ 2 11/5/2020

  12:59 - 11/05/2020

  XSDT – Kết quả xổ số kiến thiết Đồng Tháp được bắt đầu quay thưởng vào lúc 16 giờ 15 phút ngày 11/5/2020