Đài tiếng nói nhân dân TPHCM
The Voice of Ho Chi Minh City People
 • XSVT 10/12 - Kết quả xổ số Vũng Tàu hôm nay Thứ 3 10/12/2019

  12:59 - 10/12/2019

  XSVT – Kết quả xổ số kiến thiết Vũng Tàu được bắt đầu quay thưởng vào lúc 16 giờ 15 phút ngày 10/12/2019

  XSBT 10/12 - Kết quả xổ số Bến Tre hôm nay Thứ 3 10/12/2019

  12:59 - 10/12/2019

  XSBT – Kết quả xổ số kiến thiết Bến Tre được bắt đầu quay thưởng vào lúc 16 giờ 15 phút ngày 10/12/2019

  XSBL 10/12 - Kết quả xổ số Bạc Liêu hôm nay Thứ 3 10/12/2019

  12:59 - 10/12/2019

  XSBL – Kết quả xổ số kiến thiết Bạc Liêu được bắt đầu quay thưởng vào lúc 16 giờ 15 phút ngày 10/12/2019

  XSVT 3/12 - Kết quả xổ số Vũng Tàu hôm nay Thứ 3 3/12/2019

  12:59 - 03/12/2019

  XSVT – Kết quả xổ số kiến thiết Vũng Tàu được bắt đầu quay thưởng vào lúc 16 giờ 15 phút ngày 3/12/2019

  XSBT 3/12 - Kết quả xổ số Bến Tre hôm nay Thứ 3 3/12/2019

  12:59 - 03/12/2019

  XSBT – Kết quả xổ số kiến thiết Bến Tre được bắt đầu quay thưởng vào lúc 16 giờ 15 phút ngày 3/12/2019

  XSBL 3/12 - Kết quả xổ số Bạc Liêu hôm nay Thứ 3 3/12/2019

  12:59 - 03/12/2019

  XSBL – Kết quả xổ số kiến thiết Bạc Liêu được bắt đầu quay thưởng vào lúc 16 giờ 15 phút ngày 3/12/2019

  XSVT 26/11 - Kết quả xổ số Vũng Tàu hôm nay Thứ 3 26/11/2019

  13:00 - 26/11/2019

  XSVT – Kết quả xổ số kiến thiết Vũng Tàu được bắt đầu quay thưởng vào lúc 16 giờ 15 phút ngày 26/11/2019

  XSBT 26/11 - Kết quả xổ số Bến Tre hôm nay Thứ 3 26/11/2019

  13:00 - 26/11/2019

  XSBT – Kết quả xổ số kiến thiết Bến Tre được bắt đầu quay thưởng vào lúc 16 giờ 15 phút ngày 26/11/2019

  XSBL 26/11 - Kết quả xổ số Bạc Liêu hôm nay Thứ 3 26/11/2019

  13:00 - 26/11/2019

  XSBL – Kết quả xổ số kiến thiết Bạc Liêu được bắt đầu quay thưởng vào lúc 16 giờ 15 phút ngày 26/11/2019

  XSVT 19/11 - Kết quả xổ số Vũng Tàu hôm nay Thứ 3 19/11/2019

  12:59 - 19/11/2019

  XSVT – Kết quả xổ số kiến thiết Vũng Tàu được bắt đầu quay thưởng vào lúc 16 giờ 15 phút ngày 19/11/2019