Đài tiếng nói nhân dân TPHCM
The Voice of Ho Chi Minh City People
 • XSVL 21/2 - Kết quả xổ số Vĩnh Long hôm nay Thứ 6 21/2/2020

  12:59 - 21/02/2020

  XSVL – Kết quả xổ số kiến thiết Vĩnh Long được bắt đầu quay thưởng vào lúc 16 giờ 15 phút ngày 21/2/2020

  XSTV 21/2 - Kết quả xổ số Trà Vinh hôm nay Thứ 6 21/2/2020

  12:59 - 21/02/2020

  XSTV – Kết quả xổ số kiến thiết Trà Vinh được bắt đầu quay thưởng vào lúc 16 giờ 15 phút ngày 21/2/2020

  XSBD 21/2 - Kết quả xổ số Bình Dương hôm nay Thứ 6 21/2/2020

  12:59 - 21/02/2020

  XSBD – Kết quả xổ số kiến thiết Bình Dương được bắt đầu quay thưởng vào lúc 16 giờ 15 phút ngày 21/2/2020

  XSVL 14/2 - Kết quả xổ số Vĩnh Long hôm nay Thứ 6 14/2/2020

  12:59 - 14/02/2020

  XSVL – Kết quả xổ số kiến thiết Vĩnh Long được bắt đầu quay thưởng vào lúc 16 giờ 15 phút ngày 14/2/2020

  XSTV 14/2 - Kết quả xổ số Trà Vinh hôm nay Thứ 6 14/2/2020

  12:59 - 14/02/2020

  XSTV – Kết quả xổ số kiến thiết Trà Vinh được bắt đầu quay thưởng vào lúc 16 giờ 15 phút ngày 14/2/2020

  XSBD 14/2 - Kết quả xổ số Bình Dương hôm nay Thứ 6 14/2/2020

  12:59 - 14/02/2020

  XSBD – Kết quả xổ số kiến thiết Bình Dương được bắt đầu quay thưởng vào lúc 16 giờ 15 phút ngày 14/2/2020

  XSVL 7/2 - Kết quả xổ số Vĩnh Long hôm nay Thứ 6 7/2/2020

  12:58 - 07/02/2020

  XSVL – Kết quả xổ số kiến thiết Vĩnh Long được bắt đầu quay thưởng vào lúc 16 giờ 15 phút ngày 7/2/2020

  XSTV 7/2 - Kết quả xổ số Trà Vinh hôm nay Thứ 6 7/2/2020

  12:58 - 07/02/2020

  XSTV – Kết quả xổ số kiến thiết Trà Vinh được bắt đầu quay thưởng vào lúc 16 giờ 15 phút ngày 7/2/2020

  XSBD 7/2 - Kết quả xổ số Bình Dương hôm nay Thứ 6 7/2/2020

  12:58 - 07/02/2020

  XSBD – Kết quả xổ số kiến thiết Bình Dương được bắt đầu quay thưởng vào lúc 16 giờ 15 phút ngày 7/2/2020

  XSVL 31/1 - Kết quả xổ số Vĩnh Long hôm nay Thứ 6 31/1/2020

  12:59 - 31/01/2020

  XSVL – Kết quả xổ số kiến thiết Vĩnh Long được bắt đầu quay thưởng vào lúc 16 giờ 15 phút ngày 31/1/2020