Đài tiếng nói nhân dân TPHCM
The Voice of Ho Chi Minh City People
 • XSVL 29/5 - Kết quả xổ số Vĩnh Long hôm nay Thứ 6 29/5/2020

  12:59 - 29/05/2020

  XSVL – Kết quả xổ số kiến thiết Vĩnh Long được bắt đầu quay thưởng vào lúc 16 giờ 15 phút ngày 29/5/2020

  XSTV 29/5 - Kết quả xổ số Trà Vinh hôm nay Thứ 6 29/5/2020

  12:59 - 29/05/2020

  XSTV – Kết quả xổ số kiến thiết Trà Vinh được bắt đầu quay thưởng vào lúc 16 giờ 15 phút ngày 29/5/2020

  XSBD 29/5 - Kết quả xổ số Bình Dương hôm nay Thứ 6 29/5/2020

  12:59 - 29/05/2020

  XSBD – Kết quả xổ số kiến thiết Bình Dương được bắt đầu quay thưởng vào lúc 16 giờ 15 phút ngày 29/5/2020

  XSVL 22/5 - Kết quả xổ số Vĩnh Long hôm nay Thứ 6 22/5/2020

  12:59 - 22/05/2020

  XSVL – Kết quả xổ số kiến thiết Vĩnh Long được bắt đầu quay thưởng vào lúc 16 giờ 15 phút ngày 22/5/2020

  XSTV 22/5 - Kết quả xổ số Trà Vinh hôm nay Thứ 6 22/5/2020

  12:59 - 22/05/2020

  XSTV – Kết quả xổ số kiến thiết Trà Vinh được bắt đầu quay thưởng vào lúc 16 giờ 15 phút ngày 22/5/2020

  XSBD 22/5 - Kết quả xổ số Bình Dương hôm nay Thứ 6 22/5/2020

  12:59 - 22/05/2020

  XSBD – Kết quả xổ số kiến thiết Bình Dương được bắt đầu quay thưởng vào lúc 16 giờ 15 phút ngày 22/5/2020

  XSVL 15/5 - Kết quả xổ số Vĩnh Long hôm nay Thứ 6 15/5/2020

  13:00 - 15/05/2020

  XSVL – Kết quả xổ số kiến thiết Vĩnh Long được bắt đầu quay thưởng vào lúc 16 giờ 15 phút ngày 15/5/2020

  XSTV 15/5 - Kết quả xổ số Trà Vinh hôm nay Thứ 6 15/5/2020

  13:00 - 15/05/2020

  XSTV – Kết quả xổ số kiến thiết Trà Vinh được bắt đầu quay thưởng vào lúc 16 giờ 15 phút ngày 15/5/2020

  XSBD 15/5 - Kết quả xổ số Bình Dương hôm nay Thứ 6 15/5/2020

  13:00 - 15/05/2020

  XSBD – Kết quả xổ số kiến thiết Bình Dương được bắt đầu quay thưởng vào lúc 16 giờ 15 phút ngày 15/5/2020

  XSVL 8/5 - Kết quả xổ số Vĩnh Long hôm nay Thứ 6 8/5/2020

  12:59 - 08/05/2020

  XSVL – Kết quả xổ số kiến thiết Vĩnh Long được bắt đầu quay thưởng vào lúc 16 giờ 15 phút ngày 8/5/2020