Đài tiếng nói nhân dân TPHCM
The Voice of Ho Chi Minh City People
 • XSVL 11/10 - Kết quả xổ số Vĩnh Long hôm nay Thứ 6 11/10/2019

  13:00 - 11/10/2019

  XSVL – Kết quả xổ số kiến thiết Vĩnh Long được bắt đầu quay thưởng vào lúc 16 giờ 15 phút ngày 11/10/2019

  XSTV 11/10 - Kết quả xổ số Trà Vinh hôm nay Thứ 6 11/10/2019

  13:00 - 11/10/2019

  XSTV – Kết quả xổ số kiến thiết Trà Vinh được bắt đầu quay thưởng vào lúc 16 giờ 15 phút ngày 11/10/2019

  XSBD 11/10 - Kết quả xổ số Bình Dương hôm nay Thứ 6 11/10/2019

  13:00 - 11/10/2019

  XSBD – Kết quả xổ số kiến thiết Bình Dương được bắt đầu quay thưởng vào lúc 16 giờ 15 phút ngày 11/10/2019

  XSVL 4/10 - Kết quả xổ số Vĩnh Long hôm nay Thứ 6 4/10/2019

  13:00 - 04/10/2019

  XSVL – Kết quả xổ số kiến thiết Vĩnh Long được bắt đầu quay thưởng vào lúc 16 giờ 15 phút ngày 4/10/2019

  XSTV 4/10 - Kết quả xổ số Trà Vinh hôm nay Thứ 6 4/10/2019

  13:00 - 04/10/2019

  XSTV – Kết quả xổ số kiến thiết Trà Vinh được bắt đầu quay thưởng vào lúc 16 giờ 15 phút ngày 4/10/2019

  XSBD 4/10 - Kết quả xổ số Bình Dương hôm nay Thứ 6 4/10/2019

  13:00 - 04/10/2019

  XSBD – Kết quả xổ số kiến thiết Bình Dương được bắt đầu quay thưởng vào lúc 16 giờ 15 phút ngày 4/10/2019

  XSVL 27/9 - Kết quả xổ số Vĩnh Long hôm nay Thứ 6 27/9/2019

  13:00 - 27/09/2019

  XSVL – Kết quả xổ số kiến thiết Vĩnh Long được bắt đầu quay thưởng vào lúc 16 giờ 15 phút ngày 27/9/2019

  XSTV 27/9 - Kết quả xổ số Trà Vinh hôm nay Thứ 6 27/9/2019

  13:00 - 27/09/2019

  XSTV – Kết quả xổ số kiến thiết Trà Vinh được bắt đầu quay thưởng vào lúc 16 giờ 15 phút ngày 27/9/2019

  XSBD 27/9 - Kết quả xổ số Bình Dương hôm nay Thứ 6 27/9/2019

  13:00 - 27/09/2019

  XSBD – Kết quả xổ số kiến thiết Bình Dương được bắt đầu quay thưởng vào lúc 16 giờ 15 phút ngày 27/9/2019

  XSVL 20/9 - Kết quả xổ số Vĩnh Long hôm nay Thứ 6 20/9/2019

  13:00 - 20/09/2019

  XSVL – Kết quả xổ số kiến thiết Vĩnh Long được bắt đầu quay thưởng vào lúc 16 giờ 15 phút ngày 20/9/2019