Đài tiếng nói nhân dân TPHCM
The Voice of Ho Chi Minh City People
 • XSVL 6/12 - Kết quả xổ số Vĩnh Long hôm nay Thứ 6 6/12/2019

  12:59 - 06/12/2019

  XSVL – Kết quả xổ số kiến thiết Vĩnh Long được bắt đầu quay thưởng vào lúc 16 giờ 15 phút ngày 6/12/2019

  XSTV 6/12 - Kết quả xổ số Trà Vinh hôm nay Thứ 6 6/12/2019

  12:59 - 06/12/2019

  XSTV – Kết quả xổ số kiến thiết Trà Vinh được bắt đầu quay thưởng vào lúc 16 giờ 15 phút ngày 6/12/2019

  XSBD 6/12 - Kết quả xổ số Bình Dương hôm nay Thứ 6 6/12/2019

  12:59 - 06/12/2019

  XSBD – Kết quả xổ số kiến thiết Bình Dương được bắt đầu quay thưởng vào lúc 16 giờ 15 phút ngày 6/12/2019

  XSVL 29/11 - Kết quả xổ số Vĩnh Long hôm nay Thứ 6 29/11/2019

  13:00 - 29/11/2019

  XSVL – Kết quả xổ số kiến thiết Vĩnh Long được bắt đầu quay thưởng vào lúc 16 giờ 15 phút ngày 29/11/2019

  XSTV 29/11 - Kết quả xổ số Trà Vinh hôm nay Thứ 6 29/11/2019

  13:00 - 29/11/2019

  XSTV – Kết quả xổ số kiến thiết Trà Vinh được bắt đầu quay thưởng vào lúc 16 giờ 15 phút ngày 29/11/2019

  XSBD 29/11 - Kết quả xổ số Bình Dương hôm nay Thứ 6 29/11/2019

  13:00 - 29/11/2019

  XSBD – Kết quả xổ số kiến thiết Bình Dương được bắt đầu quay thưởng vào lúc 16 giờ 15 phút ngày 29/11/2019

  XSVL 22/11 - Kết quả xổ số Vĩnh Long hôm nay Thứ 6 22/11/2019

  13:00 - 22/11/2019

  XSVL – Kết quả xổ số kiến thiết Vĩnh Long được bắt đầu quay thưởng vào lúc 16 giờ 15 phút ngày 22/11/2019

  XSTV 22/11 - Kết quả xổ số Trà Vinh hôm nay Thứ 6 22/11/2019

  13:00 - 22/11/2019

  XSTV – Kết quả xổ số kiến thiết Trà Vinh được bắt đầu quay thưởng vào lúc 16 giờ 15 phút ngày 22/11/2019

  XSBD 22/11 - Kết quả xổ số Bình Dương hôm nay Thứ 6 22/11/2019

  13:00 - 22/11/2019

  XSBD – Kết quả xổ số kiến thiết Bình Dương được bắt đầu quay thưởng vào lúc 16 giờ 15 phút ngày 22/11/2019

  XSVL 15/11 - Kết quả xổ số Vĩnh Long hôm nay Thứ 6 15/11/2019

  12:59 - 15/11/2019

  XSVL – Kết quả xổ số kiến thiết Vĩnh Long được bắt đầu quay thưởng vào lúc 16 giờ 15 phút ngày 15/11/2019