Đài tiếng nói nhân dân TPHCM
The Voice of Ho Chi Minh City People
 • XSLA 9/11 - Kết quả xổ số Long An hôm nay Thứ 7 9/11/2019

  13:00 - 09/11/2019

  XSLA – Kết quả xổ số kiến thiết Long An được bắt đầu quay thưởng vào lúc 16 giờ 15 phút ngày 9/11/2019

  XSHG 9/11 - Kết quả xổ số Hậu Giang hôm nay Thứ 7 9/11/2019

  13:00 - 09/11/2019

  XSHG – Kết quả xổ số kiến thiết Hậu Giang được bắt đầu quay thưởng vào lúc 16 giờ 15 phút ngày 9/11/2019

  XSBP 9/11 - Kết quả xổ số Bình Phước hôm nay Thứ 7 9/11/2019

  13:00 - 09/11/2019

  XSBP – Kết quả xổ số kiến thiết Bình Phước được bắt đầu quay thưởng vào lúc 16 giờ 15 phút ngày 9/11/2019

  XSHCM 9/11 - Kết quả xổ số TP.HCM hôm nay Thứ 7 9/11/2019

  13:00 - 09/11/2019

  XSHCM – Kết quả xổ số kiến thiết TP.HCM được bắt đầu quay thưởng vào lúc 16 giờ 15 phút ngày 9/11/2019

  XSLA 2/11 - Kết quả xổ số Long An hôm nay Thứ 7 2/11/2019

  12:59 - 02/11/2019

  XSLA – Kết quả xổ số kiến thiết Long An được bắt đầu quay thưởng vào lúc 16 giờ 15 phút ngày 2/11/2019

  XSHG 2/11 - Kết quả xổ số Hậu Giang hôm nay Thứ 7 2/11/2019

  12:59 - 02/11/2019

  XSHG – Kết quả xổ số kiến thiết Hậu Giang được bắt đầu quay thưởng vào lúc 16 giờ 15 phút ngày 2/11/2019

  XSBP 2/11 - Kết quả xổ số Bình Phước hôm nay Thứ 7 2/11/2019

  12:59 - 02/11/2019

  XSBP – Kết quả xổ số kiến thiết Bình Phước được bắt đầu quay thưởng vào lúc 16 giờ 15 phút ngày 2/11/2019

  XSHCM 2/11 - Kết quả xổ số TP.HCM hôm nay Thứ 7 2/11/2019

  12:59 - 02/11/2019

  XSHCM – Kết quả xổ số kiến thiết TP.HCM được bắt đầu quay thưởng vào lúc 16 giờ 15 phút ngày 2/11/2019

  XSLA 12/10 - Kết quả xổ số Long An hôm nay Thứ 7 12/10/2019

  13:00 - 12/10/2019

  XSLA – Kết quả xổ số kiến thiết Long An được bắt đầu quay thưởng vào lúc 16 giờ 15 phút ngày 12/10/2019

  XSHG 12/10 - Kết quả xổ số Hậu Giang hôm nay Thứ 7 12/10/2019

  13:00 - 12/10/2019

  XSHG – Kết quả xổ số kiến thiết Hậu Giang được bắt đầu quay thưởng vào lúc 16 giờ 15 phút ngày 12/10/2019