Đài tiếng nói nhân dân TPHCM
The Voice of Ho Chi Minh City People
 • XSLA 18/1 - Kết quả xổ số Long An hôm nay Thứ 7 18/1/2020

  12:58 - 18/01/2020

  XSLA – Kết quả xổ số kiến thiết Long An được bắt đầu quay thưởng vào lúc 16 giờ 15 phút ngày 18/1/2020

  XSHG 18/1 - Kết quả xổ số Hậu Giang hôm nay Thứ 7 18/1/2020

  12:58 - 18/01/2020

  XSHG – Kết quả xổ số kiến thiết Hậu Giang được bắt đầu quay thưởng vào lúc 16 giờ 15 phút ngày 18/1/2020

  XSBP 18/1 - Kết quả xổ số Bình Phước hôm nay Thứ 7 18/1/2020

  12:58 - 18/01/2020

  XSBP – Kết quả xổ số kiến thiết Bình Phước được bắt đầu quay thưởng vào lúc 16 giờ 15 phút ngày 18/1/2020

  XSHCM 18/1 - Kết quả xổ số TP.HCM hôm nay Thứ 7 18/1/2020

  12:58 - 18/01/2020

  XSHCM – Kết quả xổ số kiến thiết TP.HCM được bắt đầu quay thưởng vào lúc 16 giờ 15 phút ngày 18/1/2020

  XSLA 11/1 - Kết quả xổ số Long An hôm nay Thứ 7 11/1/2020

  12:59 - 11/01/2020

  XSLA – Kết quả xổ số kiến thiết Long An được bắt đầu quay thưởng vào lúc 16 giờ 15 phút ngày 11/1/2020

  XSHG 11/1 - Kết quả xổ số Hậu Giang hôm nay Thứ 7 11/1/2020

  12:59 - 11/01/2020

  XSHG – Kết quả xổ số kiến thiết Hậu Giang được bắt đầu quay thưởng vào lúc 16 giờ 15 phút ngày 11/1/2020

  XSBP 11/1 - Kết quả xổ số Bình Phước hôm nay Thứ 7 11/1/2020

  12:59 - 11/01/2020

  XSBP – Kết quả xổ số kiến thiết Bình Phước được bắt đầu quay thưởng vào lúc 16 giờ 15 phút ngày 11/1/2020

  XSHCM 11/1 - Kết quả xổ số TP.HCM hôm nay Thứ 7 11/1/2020

  12:59 - 11/01/2020

  XSHCM – Kết quả xổ số kiến thiết TP.HCM được bắt đầu quay thưởng vào lúc 16 giờ 15 phút ngày 11/1/2020

  XSLA 4/1 - Kết quả xổ số Long An hôm nay Thứ 7 4/1/2020

  12:59 - 04/01/2020

  XSLA – Kết quả xổ số kiến thiết Long An được bắt đầu quay thưởng vào lúc 16 giờ 15 phút ngày 4/1/2020

  XSHG 4/1 - Kết quả xổ số Hậu Giang hôm nay Thứ 7 4/1/2020

  12:59 - 04/01/2020

  XSHG – Kết quả xổ số kiến thiết Hậu Giang được bắt đầu quay thưởng vào lúc 16 giờ 15 phút ngày 4/1/2020