Đài tiếng nói nhân dân TPHCM
The Voice of Ho Chi Minh City People
 • XSLA 12/10 - Kết quả xổ số Long An hôm nay Thứ 7 12/10/2019

  13:00 - 12/10/2019

  XSLA – Kết quả xổ số kiến thiết Long An được bắt đầu quay thưởng vào lúc 16 giờ 15 phút ngày 12/10/2019

  XSHG 12/10 - Kết quả xổ số Hậu Giang hôm nay Thứ 7 12/10/2019

  13:00 - 12/10/2019

  XSHG – Kết quả xổ số kiến thiết Hậu Giang được bắt đầu quay thưởng vào lúc 16 giờ 15 phút ngày 12/10/2019

  XSBP 12/10 - Kết quả xổ số Bình Phước hôm nay Thứ 7 12/10/2019

  13:00 - 12/10/2019

  XSBP – Kết quả xổ số kiến thiết Bình Phước được bắt đầu quay thưởng vào lúc 16 giờ 15 phút ngày 12/10/2019

  XSHCM 12/10 - Kết quả xổ số TP.HCM hôm nay Thứ 7 12/10/2019

  13:00 - 12/10/2019

  XSHCM – Kết quả xổ số kiến thiết TP.HCM được bắt đầu quay thưởng vào lúc 16 giờ 15 phút ngày 12/10/2019

  XSLA 5/10 - Kết quả xổ số Long An hôm nay Thứ 7 5/10/2019

  13:00 - 05/10/2019

  XSLA – Kết quả xổ số kiến thiết Long An được bắt đầu quay thưởng vào lúc 16 giờ 15 phút ngày 5/10/2019

  XSHG 5/10 - Kết quả xổ số Hậu Giang hôm nay Thứ 7 5/10/2019

  13:00 - 05/10/2019

  XSHG – Kết quả xổ số kiến thiết Hậu Giang được bắt đầu quay thưởng vào lúc 16 giờ 15 phút ngày 5/10/2019

  XSBP 5/10 - Kết quả xổ số Bình Phước hôm nay Thứ 7 5/10/2019

  13:00 - 05/10/2019

  XSBP – Kết quả xổ số kiến thiết Bình Phước được bắt đầu quay thưởng vào lúc 16 giờ 15 phút ngày 5/10/2019

  XSHCM 5/10 - Kết quả xổ số TP.HCM hôm nay Thứ 7 5/10/2019

  13:00 - 05/10/2019

  XSHCM – Kết quả xổ số kiến thiết TP.HCM được bắt đầu quay thưởng vào lúc 16 giờ 15 phút ngày 5/10/2019

  XSLA 28/9 - Kết quả xổ số Long An hôm nay Thứ 7 28/9/2019

  13:00 - 28/09/2019

  XSLA – Kết quả xổ số kiến thiết Long An được bắt đầu quay thưởng vào lúc 16 giờ 15 phút ngày 28/9/2019

  XSHG 28/9 - Kết quả xổ số Hậu Giang hôm nay Thứ 7 28/9/2019

  13:00 - 28/09/2019

  XSHG – Kết quả xổ số kiến thiết Hậu Giang được bắt đầu quay thưởng vào lúc 16 giờ 15 phút ngày 28/9/2019