Đài tiếng nói nhân dân TPHCM
The Voice of Ho Chi Minh City People
 • XSLA 28/3 - Kết quả xổ số Long An hôm nay Thứ 7 28/3/2020

  12:59 - 28/03/2020

  XSLA – Kết quả xổ số kiến thiết Long An được bắt đầu quay thưởng vào lúc 16 giờ 15 phút ngày 28/3/2020

  XSHG 28/3 - Kết quả xổ số Hậu Giang hôm nay Thứ 7 28/3/2020

  12:59 - 28/03/2020

  XSHG – Kết quả xổ số kiến thiết Hậu Giang được bắt đầu quay thưởng vào lúc 16 giờ 15 phút ngày 28/3/2020

  XSBP 28/3 - Kết quả xổ số Bình Phước hôm nay Thứ 7 28/3/2020

  12:59 - 28/03/2020

  XSBP – Kết quả xổ số kiến thiết Bình Phước được bắt đầu quay thưởng vào lúc 16 giờ 15 phút ngày 28/3/2020

  XSHCM 28/3 - Kết quả xổ số TP.HCM hôm nay Thứ 7 28/3/2020

  12:59 - 28/03/2020

  XSHCM – Kết quả xổ số kiến thiết TP.HCM được bắt đầu quay thưởng vào lúc 16 giờ 15 phút ngày 28/3/2020

  XSLA 21/3 - Kết quả xổ số Long An hôm nay Thứ 7 21/3/2020

  12:59 - 21/03/2020

  XSLA – Kết quả xổ số kiến thiết Long An được bắt đầu quay thưởng vào lúc 16 giờ 15 phút ngày 21/3/2020

  XSHG 21/3 - Kết quả xổ số Hậu Giang hôm nay Thứ 7 21/3/2020

  12:59 - 21/03/2020

  XSHG – Kết quả xổ số kiến thiết Hậu Giang được bắt đầu quay thưởng vào lúc 16 giờ 15 phút ngày 21/3/2020

  XSBP 21/3 - Kết quả xổ số Bình Phước hôm nay Thứ 7 21/3/2020

  12:59 - 21/03/2020

  XSBP – Kết quả xổ số kiến thiết Bình Phước được bắt đầu quay thưởng vào lúc 16 giờ 15 phút ngày 21/3/2020

  XSHCM 21/3 - Kết quả xổ số TP.HCM hôm nay Thứ 7 21/3/2020

  12:59 - 21/03/2020

  XSHCM – Kết quả xổ số kiến thiết TP.HCM được bắt đầu quay thưởng vào lúc 16 giờ 15 phút ngày 21/3/2020

  XSLA 14/3 - Kết quả xổ số Long An hôm nay Thứ 7 14/3/2020

  12:59 - 14/03/2020

  XSLA – Kết quả xổ số kiến thiết Long An được bắt đầu quay thưởng vào lúc 16 giờ 15 phút ngày 14/3/2020

  XSHG 14/3 - Kết quả xổ số Hậu Giang hôm nay Thứ 7 14/3/2020

  12:59 - 14/03/2020

  XSHG – Kết quả xổ số kiến thiết Hậu Giang được bắt đầu quay thưởng vào lúc 16 giờ 15 phút ngày 14/3/2020