Đài tiếng nói nhân dân TPHCM
The Voice of Ho Chi Minh City People
 • XSKT 17/11 - Kết quả xổ số Kon Tum hôm nay Chủ nhật 17/11/2019

  12:59 - 17/11/2019

  XSKT – Kết quả xổ số kiến thiết Kon Tum được bắt đầu quay thưởng vào lúc 17 giờ 15 phút ngày 17/11/2019

  XSKH 17/11 - Kết quả xổ số Khánh Hòa hôm nay Chủ nhật 17/11/2019

  12:59 - 17/11/2019

  XSKH – Kết quả xổ số kiến thiết Khánh Hòa được bắt đầu quay thưởng vào lúc 17 giờ 15 phút ngày 17/11/2019

  XSKT 10/11 - Kết quả xổ số Kon Tum hôm nay Chủ nhật 10/11/2019

  13:00 - 10/11/2019

  XSKT – Kết quả xổ số kiến thiết Kon Tum được bắt đầu quay thưởng vào lúc 17 giờ 15 phút ngày 10/11/2019

  XSKH 10/11 - Kết quả xổ số Khánh Hòa hôm nay Chủ nhật 10/11/2019

  13:00 - 10/11/2019

  XSKH – Kết quả xổ số kiến thiết Khánh Hòa được bắt đầu quay thưởng vào lúc 17 giờ 15 phút ngày 10/11/2019

  XSKT 3/11 - Kết quả xổ số Kon Tum hôm nay Chủ nhật 3/11/2019

  12:59 - 03/11/2019

  XSKT – Kết quả xổ số kiến thiết Kon Tum được bắt đầu quay thưởng vào lúc 17 giờ 15 phút ngày 3/11/2019

  XSKH 3/11 - Kết quả xổ số Khánh Hòa hôm nay Chủ nhật 3/11/2019

  12:59 - 03/11/2019

  XSKH – Kết quả xổ số kiến thiết Khánh Hòa được bắt đầu quay thưởng vào lúc 17 giờ 15 phút ngày 3/11/2019

  XSKT 13/10 - Kết quả xổ số Kon Tum hôm nay Chủ nhật 13/10/2019

  13:00 - 13/10/2019

  XSKT – Kết quả xổ số kiến thiết Kon Tum được bắt đầu quay thưởng vào lúc 17 giờ 15 phút ngày 13/10/2019

  XSKH 13/10 - Kết quả xổ số Khánh Hòa hôm nay Chủ nhật 13/10/2019

  13:00 - 13/10/2019

  XSKH – Kết quả xổ số kiến thiết Khánh Hòa được bắt đầu quay thưởng vào lúc 17 giờ 15 phút ngày 13/10/2019

  XSKT 6/10 - Kết quả xổ số Kon Tum hôm nay Chủ nhật 6/10/2019

  13:00 - 06/10/2019

  XSKT – Kết quả xổ số kiến thiết Kon Tum được bắt đầu quay thưởng vào lúc 17 giờ 15 phút ngày 6/10/2019

  XSKH 6/10 - Kết quả xổ số Khánh Hòa hôm nay Chủ nhật 6/10/2019

  13:00 - 06/10/2019

  XSKH – Kết quả xổ số kiến thiết Khánh Hòa được bắt đầu quay thưởng vào lúc 17 giờ 15 phút ngày 6/10/2019