Đài tiếng nói nhân dân TPHCM
The Voice of Ho Chi Minh City People
 • XSTTH 11/11 - Kết quả xổ số Huế hôm nay Thứ 2 11/11/2019

  13:00 - 11/11/2019

  XSTTH – Kết quả xổ số kiến thiết Huế được bắt đầu quay thưởng vào lúc 17 giờ 15 phút ngày 11/11/2019

  XSPY 11/11 - Kết quả xổ số Phú Yên hôm nay Thứ 2 11/11/2019

  13:00 - 11/11/2019

  XSPY – Kết quả xổ số kiến thiết Phú Yên được bắt đầu quay thưởng vào lúc 17 giờ 15 phút ngày 11/11/2019

  XSTTH 4/11 - Kết quả xổ số Huế hôm nay Thứ 2 4/11/2019

  12:59 - 04/11/2019

  XSTTH – Kết quả xổ số kiến thiết Huế được bắt đầu quay thưởng vào lúc 17 giờ 15 phút ngày 4/11/2019

  XSPY 4/11 - Kết quả xổ số Phú Yên hôm nay Thứ 2 4/11/2019

  12:59 - 04/11/2019

  XSPY – Kết quả xổ số kiến thiết Phú Yên được bắt đầu quay thưởng vào lúc 17 giờ 15 phút ngày 4/11/2019

  XSTTH 14/10 - Kết quả xổ số Huế hôm nay Thứ 2 14/10/2019

  13:00 - 14/10/2019

  XSTTH – Kết quả xổ số kiến thiết Huế được bắt đầu quay thưởng vào lúc 17 giờ 15 phút ngày 14/10/2019

  XSPY 14/10 - Kết quả xổ số Phú Yên hôm nay Thứ 2 14/10/2019

  13:00 - 14/10/2019

  XSPY – Kết quả xổ số kiến thiết Phú Yên được bắt đầu quay thưởng vào lúc 17 giờ 15 phút ngày 14/10/2019

  XSTTH 7/10 - Kết quả xổ số Huế hôm nay Thứ 2 7/10/2019

  13:00 - 07/10/2019

  XSTTH – Kết quả xổ số kiến thiết Huế được bắt đầu quay thưởng vào lúc 17 giờ 15 phút ngày 7/10/2019

  XSPY 7/10 - Kết quả xổ số Phú Yên hôm nay Thứ 2 7/10/2019

  13:00 - 07/10/2019

  XSPY – Kết quả xổ số kiến thiết Phú Yên được bắt đầu quay thưởng vào lúc 17 giờ 15 phút ngày 7/10/2019

  XSTTH 30/9 - Kết quả xổ số Huế hôm nay Thứ 2 30/9/2019

  13:00 - 30/09/2019

  XSTTH – Kết quả xổ số kiến thiết Huế được bắt đầu quay thưởng vào lúc 17 giờ 15 phút ngày 30/9/2019

  XSPY 30/9 - Kết quả xổ số Phú Yên hôm nay Thứ 2 30/9/2019

  13:00 - 30/09/2019

  XSPY – Kết quả xổ số kiến thiết Phú Yên được bắt đầu quay thưởng vào lúc 17 giờ 15 phút ngày 30/9/2019