Đài tiếng nói nhân dân TPHCM
The Voice of Ho Chi Minh City People
 • XSTTH 27/1 - Kết quả xổ số Huế hôm nay Thứ 2 27/1/2020

  12:59 - 27/01/2020

  XSTTH – Kết quả xổ số kiến thiết Huế được bắt đầu quay thưởng vào lúc 17 giờ 15 phút ngày 27/1/2020

  XSPY 27/1 - Kết quả xổ số Phú Yên hôm nay Thứ 2 27/1/2020

  12:59 - 27/01/2020

  XSPY – Kết quả xổ số kiến thiết Phú Yên được bắt đầu quay thưởng vào lúc 17 giờ 15 phút ngày 27/1/2020

  XSTTH 20/1 - Kết quả xổ số Huế hôm nay Thứ 2 20/1/2020

  12:59 - 20/01/2020

  XSTTH – Kết quả xổ số kiến thiết Huế được bắt đầu quay thưởng vào lúc 17 giờ 15 phút ngày 20/1/2020

  XSPY 20/1 - Kết quả xổ số Phú Yên hôm nay Thứ 2 20/1/2020

  12:59 - 20/01/2020

  XSPY – Kết quả xổ số kiến thiết Phú Yên được bắt đầu quay thưởng vào lúc 17 giờ 15 phút ngày 20/1/2020

  XSTTH 13/1 - Kết quả xổ số Huế hôm nay Thứ 2 13/1/2020

  12:59 - 13/01/2020

  XSTTH – Kết quả xổ số kiến thiết Huế được bắt đầu quay thưởng vào lúc 17 giờ 15 phút ngày 13/1/2020

  XSPY 13/1 - Kết quả xổ số Phú Yên hôm nay Thứ 2 13/1/2020

  12:59 - 13/01/2020

  XSPY – Kết quả xổ số kiến thiết Phú Yên được bắt đầu quay thưởng vào lúc 17 giờ 15 phút ngày 13/1/2020

  XSTTH 6/1 - Kết quả xổ số Huế hôm nay Thứ 2 6/1/2020

  12:59 - 06/01/2020

  XSTTH – Kết quả xổ số kiến thiết Huế được bắt đầu quay thưởng vào lúc 17 giờ 15 phút ngày 6/1/2020

  XSPY 6/1 - Kết quả xổ số Phú Yên hôm nay Thứ 2 6/1/2020

  12:59 - 06/01/2020

  XSPY – Kết quả xổ số kiến thiết Phú Yên được bắt đầu quay thưởng vào lúc 17 giờ 15 phút ngày 6/1/2020

  XSTTH 30/12 - Kết quả xổ số Huế hôm nay Thứ 2 30/12/2019

  12:59 - 30/12/2019

  XSTTH – Kết quả xổ số kiến thiết Huế được bắt đầu quay thưởng vào lúc 17 giờ 15 phút ngày 30/12/2019

  XSPY 30/12 - Kết quả xổ số Phú Yên hôm nay Thứ 2 30/12/2019

  12:59 - 30/12/2019

  XSPY – Kết quả xổ số kiến thiết Phú Yên được bắt đầu quay thưởng vào lúc 17 giờ 15 phút ngày 30/12/2019