Đài tiếng nói nhân dân TPHCM
The Voice of Ho Chi Minh City People
 • XSTTH 25/5 - Kết quả xổ số Huế hôm nay Thứ 2 25/5/2020

  12:59 - 25/05/2020

  XSTTH – Kết quả xổ số kiến thiết Huế được bắt đầu quay thưởng vào lúc 17 giờ 15 phút ngày 25/5/2020

  XSPY 25/5 - Kết quả xổ số Phú Yên hôm nay Thứ 2 25/5/2020

  12:59 - 25/05/2020

  XSPY – Kết quả xổ số kiến thiết Phú Yên được bắt đầu quay thưởng vào lúc 17 giờ 15 phút ngày 25/5/2020

  XSTTH 18/5 - Kết quả xổ số Huế hôm nay Thứ 2 18/5/2020

  12:59 - 18/05/2020

  XSTTH – Kết quả xổ số kiến thiết Huế được bắt đầu quay thưởng vào lúc 17 giờ 15 phút ngày 18/5/2020

  XSPY 18/5 - Kết quả xổ số Phú Yên hôm nay Thứ 2 18/5/2020

  12:59 - 18/05/2020

  XSPY – Kết quả xổ số kiến thiết Phú Yên được bắt đầu quay thưởng vào lúc 17 giờ 15 phút ngày 18/5/2020

  XSTTH 11/5 - Kết quả xổ số Huế hôm nay Thứ 2 11/5/2020

  12:59 - 11/05/2020

  XSTTH – Kết quả xổ số kiến thiết Huế được bắt đầu quay thưởng vào lúc 17 giờ 15 phút ngày 11/5/2020

  XSPY 11/5 - Kết quả xổ số Phú Yên hôm nay Thứ 2 11/5/2020

  12:59 - 11/05/2020

  XSPY – Kết quả xổ số kiến thiết Phú Yên được bắt đầu quay thưởng vào lúc 17 giờ 15 phút ngày 11/5/2020

  XSTTH 4/5 - Kết quả xổ số Huế hôm nay Thứ 2 4/5/2020

  12:59 - 04/05/2020

  XSTTH – Kết quả xổ số kiến thiết Huế được bắt đầu quay thưởng vào lúc 17 giờ 15 phút ngày 4/5/2020

  XSPY 4/5 - Kết quả xổ số Phú Yên hôm nay Thứ 2 4/5/2020

  12:59 - 04/05/2020

  XSPY – Kết quả xổ số kiến thiết Phú Yên được bắt đầu quay thưởng vào lúc 17 giờ 15 phút ngày 4/5/2020

  XSTTH 27/4 - Kết quả xổ số Huế hôm nay Thứ 2 27/4/2020

  12:59 - 27/04/2020

  XSTTH – Kết quả xổ số kiến thiết Huế được bắt đầu quay thưởng vào lúc 17 giờ 15 phút ngày 27/4/2020

  XSPY 27/4 - Kết quả xổ số Phú Yên hôm nay Thứ 2 27/4/2020

  12:59 - 27/04/2020

  XSPY – Kết quả xổ số kiến thiết Phú Yên được bắt đầu quay thưởng vào lúc 17 giờ 15 phút ngày 27/4/2020