Đài tiếng nói nhân dân TPHCM
The Voice of Ho Chi Minh City People
 • XSPY 3/6 - Kết quả xổ số Phú Yên hôm nay Thứ 2 3/6/2019

  13:00 - 03/06/2019

  XSPY – Kết quả xổ số kiến thiết Phú Yên được bắt đầu quay thưởng vào lúc 17 giờ 15 phút ngày 3/6/2019

  XSPY 27/5 - Kết quả xổ số Phú Yên hôm nay Thứ 2 27/5/2019

  12:59 - 27/05/2019

  XSPY – Kết quả xổ số kiến thiết Phú Yên được bắt đầu quay thưởng vào lúc 17 giờ 15 phút ngày 27/5/2019

  XSPY 10/6 - Kết quả xổ số Phú Yên hôm nay Thứ 2 10/6/2019

  13:00 - 10/06/2019

  XSPY – Kết quả xổ số kiến thiết Phú Yên được bắt đầu quay thưởng vào lúc 17 giờ 15 phút ngày 10/6/2019

  XSTTH 27/5 - Kết quả xổ số Huế hôm nay Thứ 2 27/5/2019

  12:59 - 27/05/2019

  XSTTH – Kết quả xổ số kiến thiết Huế được bắt đầu quay thưởng vào lúc 17 giờ 15 phút ngày 27/5/2019

  XSTTH 20/5 - Kết quả xổ số Huế hôm nay Thứ 2 20/5/2019

  13:00 - 20/05/2019

  XSTTH – Kết quả xổ số kiến thiết Huế được bắt đầu quay thưởng vào lúc 17 giờ 15 phút ngày 20/5/2019

  XSTTH 3/6 - Kết quả xổ số Huế hôm nay Thứ 2 3/6/2019

  13:00 - 03/06/2019

  XSTTH – Kết quả xổ số kiến thiết Huế được bắt đầu quay thưởng vào lúc 17 giờ 15 phút ngày 3/6/2019

  XSTTH 17/6 - Kết quả xổ số Huế hôm nay Thứ 2 17/6/2019

  13:00 - 17/06/2019

  XSTTH – Kết quả xổ số kiến thiết Huế được bắt đầu quay thưởng vào lúc 17 giờ 15 phút ngày 17/6/2019

  XSTTH 10/6 - Kết quả xổ số Huế hôm nay Thứ 2 10/6/2019

  13:00 - 10/06/2019

  XSTTH – Kết quả xổ số kiến thiết Huế được bắt đầu quay thưởng vào lúc 17 giờ 15 phút ngày 10/6/2019

  XSPY 17/6 - Kết quả xổ số Phú Yên hôm nay Thứ 2 17/6/2019

  13:00 - 17/06/2019

  XSPY – Kết quả xổ số kiến thiết Phú Yên được bắt đầu quay thưởng vào lúc 17 giờ 15 phút ngày 17/6/2019

  XSPY 20/5 - Kết quả xổ số Phú Yên hôm nay Thứ 2 20/5/2019

  13:00 - 20/05/2019

  XSPY – Kết quả xổ số kiến thiết Phú Yên được bắt đầu quay thưởng vào lúc 17 giờ 15 phút ngày 20/5/2019