Đài tiếng nói nhân dân TPHCM
The Voice of Ho Chi Minh City People
 • XSDLK 25/6 - Kết quả xổ số Đắk Lắk hôm nay Thứ 3 25/6/2019

  13:00 - 25/06/2019

  XSDLK – Kết quả xổ số kiến thiết Đắk Lắk được bắt đầu quay thưởng vào lúc 17 giờ 15 phút ngày 25/6/2019

  XSDLK 18/6 - Kết quả xổ số Đắk Lắk hôm nay Thứ 3 18/6/2019

  13:00 - 18/06/2019

  XSDLK – Kết quả xổ số kiến thiết Đắk Lắk được bắt đầu quay thưởng vào lúc 17 giờ 15 phút ngày 18/6/2019.

  XSDLK 9/7 - Kết quả xổ số Đắk Lắk hôm nay Thứ 3 9/7/2019

  13:00 - 09/07/2019

  XSDLK – Kết quả xổ số kiến thiết Đắk Lắk được bắt đầu quay thưởng vào lúc 17 giờ 15 phút ngày 9/7/2019

  XSDLK 2/7 - Kết quả xổ số Đắk Lắk hôm nay Thứ 3 2/7/2019

  13:00 - 02/07/2019

  XSDLK – Kết quả xổ số kiến thiết Đắk Lắk được bắt đầu quay thưởng vào lúc 17 giờ 15 phút ngày 2/7/2019

  XSQNA 2/7 - Kết quả xổ số Quảng Nam hôm nay Thứ 3 2/7/2019

  13:00 - 02/07/2019

  XSQNA – Kết quả xổ số kiến thiết Quảng Nam được bắt đầu quay thưởng vào lúc 17 giờ 15 phút ngày 2/7/2019

  XSQNA 18/6 - Kết quả xổ số Quảng Nam hôm nay Thứ 3 18/6/2019

  13:00 - 18/06/2019

  XSQNA – Kết quả xổ số kiến thiết Quảng Nam được bắt đầu quay thưởng vào lúc 17 giờ 15 phút ngày 18/6/2019.

  XSQNA 25/6 - Kết quả xổ số Quảng Nam hôm nay Thứ 3 25/6/2019

  13:00 - 25/06/2019

  XSQNA – Kết quả xổ số kiến thiết Quảng Nam được bắt đầu quay thưởng vào lúc 17 giờ 15 phút ngày 25/6/2019

  XSQNA 9/7 - Kết quả xổ số Quảng Nam hôm nay Thứ 3 9/7/2019

  13:00 - 09/07/2019

  XSQNA – Kết quả xổ số kiến thiết Quảng Nam được bắt đầu quay thưởng vào lúc 17 giờ 15 phút ngày 9/7/2019

  XSDLK 16/7 - Kết quả xổ số Đắk Lắk hôm nay Thứ 3 16/7/2019

  13:00 - 16/07/2019

  XSDLK – Kết quả xổ số kiến thiết Đắk Lắk được bắt đầu quay thưởng vào lúc 17 giờ 15 phút ngày 16/7/2019

  XSQNA 16/7 - Kết quả xổ số Quảng Nam hôm nay Thứ 3 16/7/2019

  13:00 - 16/07/2019

  XSQNA – Kết quả xổ số kiến thiết Quảng Nam được bắt đầu quay thưởng vào lúc 17 giờ 15 phút ngày 16/7/2019