Đài tiếng nói nhân dân TPHCM
The Voice of Ho Chi Minh City People
 • XSST 4/12 - Kết quả xổ số Sóc Trăng hôm nay Thứ 4 4/12/2019

  12:59 - 04/12/2019

  XSST – Kết quả xổ số kiến thiết Sóc Trăng được bắt đầu quay thưởng vào lúc 16 giờ 15 phút ngày 4/12/2019

  XSDN 4/12 - Kết quả xổ số Đồng Nai hôm nay Thứ 4 4/12/2019

  12:59 - 04/12/2019

  XSDN – Kết quả xổ số kiến thiết Đồng Nai được bắt đầu quay thưởng vào lúc 16 giờ 15 phút ngày 4/12/2019

  XSCT 4/12 - Kết quả xổ số Cần Thơ hôm nay Thứ 4 4/12/2019

  12:59 - 04/12/2019

  XSCT – Kết quả xổ số kiến thiết Cần Thơ được bắt đầu quay thưởng vào lúc 16 giờ 15 phút ngày 4/12/2019

  XSKH 4/12 - Kết quả xổ số Khánh Hòa hôm nay Thứ 4 4/12/2019

  12:59 - 04/12/2019

  XSKH – Kết quả xổ số kiến thiết Khánh Hòa được bắt đầu quay thưởng vào lúc 17 giờ 15 phút ngày 4/12/2019

  XSDNG 4/12 - Kết quả xổ số Đà Nẵng hôm nay Thứ 4 4/12/2019

  12:59 - 04/12/2019

  XSDNG – Kết quả xổ số kiến thiết Đà Nẵng được bắt đầu quay thưởng vào lúc 17 giờ 15 phút ngày 4/12/2019

  XSST 27/11 - Kết quả xổ số Sóc Trăng hôm nay Thứ 4 27/11/2019

  13:00 - 27/11/2019

  XSST – Kết quả xổ số kiến thiết Sóc Trăng được bắt đầu quay thưởng vào lúc 16 giờ 15 phút ngày 27/11/2019

  XSDN 27/11 - Kết quả xổ số Đồng Nai hôm nay Thứ 4 27/11/2019

  13:00 - 27/11/2019

  XSDN – Kết quả xổ số kiến thiết Đồng Nai được bắt đầu quay thưởng vào lúc 16 giờ 15 phút ngày 27/11/2019

  XSCT 27/11 - Kết quả xổ số Cần Thơ hôm nay Thứ 4 27/11/2019

  13:00 - 27/11/2019

  XSCT – Kết quả xổ số kiến thiết Cần Thơ được bắt đầu quay thưởng vào lúc 16 giờ 15 phút ngày 27/11/2019

  XSKH 27/11 - Kết quả xổ số Khánh Hòa hôm nay Thứ 4 27/11/2019

  13:00 - 27/11/2019

  XSKH – Kết quả xổ số kiến thiết Khánh Hòa được bắt đầu quay thưởng vào lúc 17 giờ 15 phút ngày 27/11/2019

  XSDNG 27/11 - Kết quả xổ số Đà Nẵng hôm nay Thứ 4 27/11/2019

  13:00 - 27/11/2019

  XSDNG – Kết quả xổ số kiến thiết Đà Nẵng được bắt đầu quay thưởng vào lúc 17 giờ 15 phút ngày 27/11/2019