Đài tiếng nói nhân dân TPHCM
The Voice of Ho Chi Minh City People
 • XSDN 22/5 - Kết quả xổ số Đồng Nai hôm nay Thứ 4 22/5/2019

  13:00 - 22/05/2019

  XSDN – Kết quả xổ số kiến thiết Đồng Nai được bắt đầu quay thưởng vào lúc 16 giờ 15 phút ngày 22/5/2019

  XSDNG 22/5 - Kết quả xổ số Đà Nẵng hôm nay Thứ 4 22/5/2019

  13:00 - 22/05/2019

  XSDNG – Kết quả xổ số kiến thiết Đà Nẵng được bắt đầu quay thưởng vào lúc 17 giờ 15 phút ngày 22/5/2019

  XSKH 22/5 - Kết quả xổ số Khánh Hòa hôm nay Thứ 4 22/5/2019

  13:00 - 22/05/2019

  XSKH – Kết quả xổ số kiến thiết Khánh Hòa được bắt đầu quay thưởng vào lúc 17 giờ 15 phút ngày 22/5/2019

  XSST 22/5 - Kết quả xổ số Sóc Trăng hôm nay Thứ 4 22/5/2019

  13:00 - 22/05/2019

  XSST – Kết quả xổ số kiến thiết Sóc Trăng được bắt đầu quay thưởng vào lúc 16 giờ 15 phút ngày 22/5/2019

  XSDN 15/5 - Kết quả xổ số Đồng Nai hôm nay Thứ 4 15/5/2019

  13:00 - 15/05/2019

  XSDN – Kết quả xổ số kiến thiết Đồng Nai được bắt đầu quay thưởng vào lúc 16 giờ 15 phút ngày 15/5/2019.

  XSST 15/5 - Kết quả xổ số Sóc Trăng hôm nay Thứ 4 15/5/2019

  13:00 - 15/05/2019

  XSST – Kết quả xổ số kiến thiết Sóc Trăng được bắt đầu quay thưởng vào lúc 16 giờ 15 phút ngày 15/5/2019.

  XSCT 22/5 - Kết quả xổ số Cần Thơ hôm nay Thứ 4 22/5/2019

  13:00 - 22/05/2019

  XSCT – Kết quả xổ số kiến thiết Cần Thơ được bắt đầu quay thưởng vào lúc 16 giờ 15 phút ngày 22/5/2019

  XSKH 15/5 - Kết quả xổ số Khánh Hòa hôm nay Thứ 4 15/5/2019

  13:00 - 15/05/2019

  XSKH – Kết quả xổ số kiến thiết Khánh Hòa được bắt đầu quay thưởng vào lúc 17 giờ 15 phút ngày 15/5/2019.

  XSCT 15/5 - Kết quả xổ số Cần Thơ hôm nay Thứ 4 15/5/2019

  13:00 - 15/05/2019

  XSCT – Kết quả xổ số kiến thiết Cần Thơ được bắt đầu quay thưởng vào lúc 16 giờ 15 phút ngày 15/5/2019.

  XSDNG 15/5 - Kết quả xổ số Đà Nẵng hôm nay Thứ 4 15/5/2019

  13:00 - 15/05/2019

  XSDNG – Kết quả xổ số kiến thiết Đà Nẵng được bắt đầu quay thưởng vào lúc 17 giờ 15 phút ngày 15/5/2019.