Đài tiếng nói nhân dân TPHCM
The Voice of Ho Chi Minh City People
 • XSTN 20/2 - Kết quả xổ số Tây Ninh hôm nay Thứ 5 20/2/2020

  12:59 - 20/02/2020

  XSTN – Kết quả xổ số kiến thiết Tây Ninh được bắt đầu quay thưởng vào lúc 16 giờ 15 phút ngày 20/2/2020

  XSBTH 20/2 - Kết quả xổ số Bình Thuận hôm nay Thứ 5 20/2/2020

  12:59 - 20/02/2020

  XSBTH – Kết quả xổ số kiến thiết Bình Thuận được bắt đầu quay thưởng vào lúc 16 giờ 15 phút ngày 20/2/2020

  XSAG 20/2 - Kết quả xổ số An Giang hôm nay Thứ 5 20/2/2020

  12:59 - 20/02/2020

  XSAG – Kết quả xổ số kiến thiết An Giang được bắt đầu quay thưởng vào lúc 16 giờ 15 phút ngày 20/2/2020

  XSQT 20/2 - Kết quả xổ số Quảng Trị hôm nay Thứ 5 20/2/2020

  12:59 - 20/02/2020

  XSQT – Kết quả xổ số kiến thiết Quảng Trị được bắt đầu quay thưởng vào lúc 17 giờ 15 phút ngày 20/2/2020

  XSQB 20/2 - Kết quả xổ số Quảng Bình hôm nay Thứ 5 20/2/2020

  12:59 - 20/02/2020

  XSQB – Kết quả xổ số kiến thiết Quảng Bình được bắt đầu quay thưởng vào lúc 17 giờ 15 phút ngày 20/2/2020

  XSBDI 20/2 - Kết quả xổ số Bình Định hôm nay Thứ 5 20/2/2020

  12:59 - 20/02/2020

  XSBDI – Kết quả xổ số kiến thiết Bình Định được bắt đầu quay thưởng vào lúc 17 giờ 15 phút ngày 20/2/2020

  XSTN 13/2 - Kết quả xổ số Tây Ninh hôm nay Thứ 5 13/2/2020

  12:59 - 13/02/2020

  XSTN – Kết quả xổ số kiến thiết Tây Ninh được bắt đầu quay thưởng vào lúc 16 giờ 15 phút ngày 13/2/2020

  XSBTH 13/2 - Kết quả xổ số Bình Thuận hôm nay Thứ 5 13/2/2020

  12:59 - 13/02/2020

  XSBTH – Kết quả xổ số kiến thiết Bình Thuận được bắt đầu quay thưởng vào lúc 16 giờ 15 phút ngày 13/2/2020

  XSAG 13/2 - Kết quả xổ số An Giang hôm nay Thứ 5 13/2/2020

  12:59 - 13/02/2020

  XSAG – Kết quả xổ số kiến thiết An Giang được bắt đầu quay thưởng vào lúc 16 giờ 15 phút ngày 13/2/2020

  XSQT 13/2 - Kết quả xổ số Quảng Trị hôm nay Thứ 5 13/2/2020

  12:59 - 13/02/2020

  XSQT – Kết quả xổ số kiến thiết Quảng Trị được bắt đầu quay thưởng vào lúc 17 giờ 15 phút ngày 13/2/2020