Đài tiếng nói nhân dân TPHCM
The Voice of Ho Chi Minh City People
 • XSQT 6/6 - Kết quả xổ số Quảng Trị hôm nay Thứ 5 6/6/2019

  13:00 - 06/06/2019

  XSQT – Kết quả xổ số kiến thiết Quảng Trị được bắt đầu quay thưởng vào lúc 17 giờ 15 phút ngày 6/6/2019

  XSAG 13/6 - Kết quả xổ số An Giang hôm nay Thứ 5 13/6/2019

  13:00 - 13/06/2019

  XSAG – Kết quả xổ số kiến thiết An Giang được bắt đầu quay thưởng vào lúc 16 giờ 15 phút ngày 13/6/2019

  XSAG 6/6 - Kết quả xổ số An Giang hôm nay Thứ 5 6/6/2019

  13:00 - 06/06/2019

  XSAG – Kết quả xổ số kiến thiết An Giang được bắt đầu quay thưởng vào lúc 16 giờ 15 phút ngày 6/6/2019

  XSBTH 6/6 - Kết quả xổ số Bình Thuận hôm nay Thứ 5 6/6/2019

  13:00 - 06/06/2019

  XSBTH – Kết quả xổ số kiến thiết Bình Thuận được bắt đầu quay thưởng vào lúc 16 giờ 15 phút ngày 6/6/2019

  XSQT 13/6 - Kết quả xổ số Quảng Trị hôm nay Thứ 5 13/6/2019

  13:00 - 13/06/2019

  XSQT – Kết quả xổ số kiến thiết Quảng Trị được bắt đầu quay thưởng vào lúc 17 giờ 15 phút ngày 13/6/2019

  XSTN 6/6 - Kết quả xổ số Tây Ninh hôm nay Thứ 5 6/6/2019

  13:00 - 06/06/2019

  XSTN – Kết quả xổ số kiến thiết Tây Ninh được bắt đầu quay thưởng vào lúc 16 giờ 15 phút ngày 6/6/2019

  XSBTH 13/6 - Kết quả xổ số Bình Thuận hôm nay Thứ 5 13/6/2019

  13:00 - 13/06/2019

  XSBTH – Kết quả xổ số kiến thiết Bình Thuận được bắt đầu quay thưởng vào lúc 16 giờ 15 phút ngày 13/6/2019

  XSQB 13/6 - Kết quả xổ số Quảng Bình hôm nay Thứ 5 13/6/2019

  13:00 - 13/06/2019

  XSQB – Kết quả xổ số kiến thiết Quảng Bình được bắt đầu quay thưởng vào lúc 17 giờ 15 phút ngày 13/6/2019

  XSBDI 13/6 - Kết quả xổ số Bình Định hôm nay Thứ 5 13/6/2019

  13:00 - 13/06/2019

  XSBDI – Kết quả xổ số kiến thiết Bình Định được bắt đầu quay thưởng vào lúc 17 giờ 15 phút ngày 13/6/2019

  XSTN 13/6 - Kết quả xổ số Tây Ninh hôm nay Thứ 5 13/6/2019

  13:00 - 13/06/2019

  XSTN – Kết quả xổ số kiến thiết Tây Ninh được bắt đầu quay thưởng vào lúc 16 giờ 15 phút ngày 13/6/2019