Đài tiếng nói nhân dân TPHCM
The Voice of Ho Chi Minh City People
 • XSTN 10/10 - Kết quả xổ số Tây Ninh hôm nay Thứ 5 10/10/2019

  13:00 - 10/10/2019

  XSTN – Kết quả xổ số kiến thiết Tây Ninh được bắt đầu quay thưởng vào lúc 16 giờ 15 phút ngày 10/10/2019

  XSBTH 10/10 - Kết quả xổ số Bình Thuận hôm nay Thứ 5 10/10/2019

  13:00 - 10/10/2019

  XSBTH – Kết quả xổ số kiến thiết Bình Thuận được bắt đầu quay thưởng vào lúc 16 giờ 15 phút ngày 10/10/2019

  XSAG 10/10 - Kết quả xổ số An Giang hôm nay Thứ 5 10/10/2019

  13:00 - 10/10/2019

  XSAG – Kết quả xổ số kiến thiết An Giang được bắt đầu quay thưởng vào lúc 16 giờ 15 phút ngày 10/10/2019

  XSQT 10/10 - Kết quả xổ số Quảng Trị hôm nay Thứ 5 10/10/2019

  13:00 - 10/10/2019

  XSQT – Kết quả xổ số kiến thiết Quảng Trị được bắt đầu quay thưởng vào lúc 17 giờ 15 phút ngày 10/10/2019

  XSQB 10/10 - Kết quả xổ số Quảng Bình hôm nay Thứ 5 10/10/2019

  13:00 - 10/10/2019

  XSQB – Kết quả xổ số kiến thiết Quảng Bình được bắt đầu quay thưởng vào lúc 17 giờ 15 phút ngày 10/10/2019

  XSBDI 10/10 - Kết quả xổ số Bình Định hôm nay Thứ 5 10/10/2019

  13:00 - 10/10/2019

  XSBDI – Kết quả xổ số kiến thiết Bình Định được bắt đầu quay thưởng vào lúc 17 giờ 15 phút ngày 10/10/2019

  XSTN 3/10 - Kết quả xổ số Tây Ninh hôm nay Thứ 5 3/10/2019

  13:00 - 03/10/2019

  XSTN – Kết quả xổ số kiến thiết Tây Ninh được bắt đầu quay thưởng vào lúc 16 giờ 15 phút ngày 3/10/2019

  XSBTH 3/10 - Kết quả xổ số Bình Thuận hôm nay Thứ 5 3/10/2019

  13:00 - 03/10/2019

  XSBTH – Kết quả xổ số kiến thiết Bình Thuận được bắt đầu quay thưởng vào lúc 16 giờ 15 phút ngày 3/10/2019

  XSAG 3/10 - Kết quả xổ số An Giang hôm nay Thứ 5 3/10/2019

  13:00 - 03/10/2019

  XSAG – Kết quả xổ số kiến thiết An Giang được bắt đầu quay thưởng vào lúc 16 giờ 15 phút ngày 3/10/2019

  XSQT 3/10 - Kết quả xổ số Quảng Trị hôm nay Thứ 5 3/10/2019

  13:00 - 03/10/2019

  XSQT – Kết quả xổ số kiến thiết Quảng Trị được bắt đầu quay thưởng vào lúc 17 giờ 15 phút ngày 3/10/2019