Đài tiếng nói nhân dân TPHCM
The Voice of Ho Chi Minh City People
 • XSTN 4/6 - Kết quả xổ số Tây Ninh hôm nay Thứ 5 4/6/2020

  13:00 - 04/06/2020

  XSTN – Kết quả xổ số kiến thiết Tây Ninh được bắt đầu quay thưởng vào lúc 16 giờ 15 phút ngày 4/6/2020

  XSBTH 4/6 - Kết quả xổ số Bình Thuận hôm nay Thứ 5 4/6/2020

  13:00 - 04/06/2020

  XSBTH – Kết quả xổ số kiến thiết Bình Thuận được bắt đầu quay thưởng vào lúc 16 giờ 15 phút ngày 4/6/2020

  XSAG 4/6 - Kết quả xổ số An Giang hôm nay Thứ 5 4/6/2020

  13:00 - 04/06/2020

  XSAG – Kết quả xổ số kiến thiết An Giang được bắt đầu quay thưởng vào lúc 16 giờ 15 phút ngày 4/6/2020

  XSQT 4/6 - Kết quả xổ số Quảng Trị hôm nay Thứ 5 4/6/2020

  13:00 - 04/06/2020

  XSQT – Kết quả xổ số kiến thiết Quảng Trị được bắt đầu quay thưởng vào lúc 17 giờ 15 phút ngày 4/6/2020

  XSQB 4/6 - Kết quả xổ số Quảng Bình hôm nay Thứ 5 4/6/2020

  13:00 - 04/06/2020

  XSQB – Kết quả xổ số kiến thiết Quảng Bình được bắt đầu quay thưởng vào lúc 17 giờ 15 phút ngày 4/6/2020

  XSBDI 4/6 - Kết quả xổ số Bình Định hôm nay Thứ 5 4/6/2020

  13:00 - 04/06/2020

  XSBDI – Kết quả xổ số kiến thiết Bình Định được bắt đầu quay thưởng vào lúc 17 giờ 15 phút ngày 4/6/2020

  XSTN 28/5 - Kết quả xổ số Tây Ninh hôm nay Thứ 5 28/5/2020

  12:59 - 28/05/2020

  XSTN – Kết quả xổ số kiến thiết Tây Ninh được bắt đầu quay thưởng vào lúc 16 giờ 15 phút ngày 28/5/2020

  XSBTH 28/5 - Kết quả xổ số Bình Thuận hôm nay Thứ 5 28/5/2020

  12:59 - 28/05/2020

  XSBTH – Kết quả xổ số kiến thiết Bình Thuận được bắt đầu quay thưởng vào lúc 16 giờ 15 phút ngày 28/5/2020

  XSAG 28/5 - Kết quả xổ số An Giang hôm nay Thứ 5 28/5/2020

  12:59 - 28/05/2020

  XSAG – Kết quả xổ số kiến thiết An Giang được bắt đầu quay thưởng vào lúc 16 giờ 15 phút ngày 28/5/2020

  XSQT 28/5 - Kết quả xổ số Quảng Trị hôm nay Thứ 5 28/5/2020

  12:59 - 28/05/2020

  XSQT – Kết quả xổ số kiến thiết Quảng Trị được bắt đầu quay thưởng vào lúc 17 giờ 15 phút ngày 28/5/2020