Đài tiếng nói nhân dân TPHCM
The Voice of Ho Chi Minh City People
 • XSNT 11/10 - Kết quả xổ số Ninh Thuận hôm nay Thứ 6 11/10/2019

  13:00 - 11/10/2019

  XSNT – Kết quả xổ số kiến thiết Ninh Thuận được bắt đầu quay thưởng vào lúc 17 giờ 15 phút ngày 11/10/2019

  XSGL 11/10 - Kết quả xổ số Gia Lai hôm nay Thứ 6 11/10/2019

  13:00 - 11/10/2019

  XSGL – Kết quả xổ số kiến thiết Gia Lai được bắt đầu quay thưởng vào lúc 17 giờ 15 phút ngày 11/10/2019

  XSNT 4/10 - Kết quả xổ số Ninh Thuận hôm nay Thứ 6 4/10/2019

  13:00 - 04/10/2019

  XSNT – Kết quả xổ số kiến thiết Ninh Thuận được bắt đầu quay thưởng vào lúc 17 giờ 15 phút ngày 4/10/2019

  XSGL 4/10 - Kết quả xổ số Gia Lai hôm nay Thứ 6 4/10/2019

  13:00 - 04/10/2019

  XSGL – Kết quả xổ số kiến thiết Gia Lai được bắt đầu quay thưởng vào lúc 17 giờ 15 phút ngày 4/10/2019

  XSNT 27/9 - Kết quả xổ số Ninh Thuận hôm nay Thứ 6 27/9/2019

  13:00 - 27/09/2019

  XSNT – Kết quả xổ số kiến thiết Ninh Thuận được bắt đầu quay thưởng vào lúc 17 giờ 15 phút ngày 27/9/2019

  XSGL 27/9 - Kết quả xổ số Gia Lai hôm nay Thứ 6 27/9/2019

  13:00 - 27/09/2019

  XSGL – Kết quả xổ số kiến thiết Gia Lai được bắt đầu quay thưởng vào lúc 17 giờ 15 phút ngày 27/9/2019

  XSNT 20/9 - Kết quả xổ số Ninh Thuận hôm nay Thứ 6 20/9/2019

  13:00 - 20/09/2019

  XSNT – Kết quả xổ số kiến thiết Ninh Thuận được bắt đầu quay thưởng vào lúc 17 giờ 15 phút ngày 20/9/2019

  XSGL 20/9 - Kết quả xổ số Gia Lai hôm nay Thứ 6 20/9/2019

  13:00 - 20/09/2019

  XSGL – Kết quả xổ số kiến thiết Gia Lai được bắt đầu quay thưởng vào lúc 17 giờ 15 phút ngày 20/9/2019

  XSNT 13/9 - Kết quả xổ số Ninh Thuận hôm nay Thứ 6 13/9/2019

  13:00 - 13/09/2019

  XSNT – Kết quả xổ số kiến thiết Ninh Thuận được bắt đầu quay thưởng vào lúc 17 giờ 15 phút ngày 13/9/2019.

  XSGL 13/9 - Kết quả xổ số Gia Lai hôm nay Thứ 6 13/9/2019

  13:00 - 13/09/2019

  XSGL – Kết quả xổ số kiến thiết Gia Lai được bắt đầu quay thưởng vào lúc 17 giờ 15 phút ngày 13/9/2019.