Đài tiếng nói nhân dân TPHCM
The Voice of Ho Chi Minh City People
 • XSNT 13/12 - Kết quả xổ số Ninh Thuận hôm nay Thứ 6 13/12/2019

  12:59 - 13/12/2019

  XSNT – Kết quả xổ số kiến thiết Ninh Thuận được bắt đầu quay thưởng vào lúc 17 giờ 15 phút ngày 13/12/2019

  XSGL 13/12 - Kết quả xổ số Gia Lai hôm nay Thứ 6 13/12/2019

  12:59 - 13/12/2019

  XSGL – Kết quả xổ số kiến thiết Gia Lai được bắt đầu quay thưởng vào lúc 17 giờ 15 phút ngày 13/12/2019

  XSNT 6/12 - Kết quả xổ số Ninh Thuận hôm nay Thứ 6 6/12/2019

  12:59 - 06/12/2019

  XSNT – Kết quả xổ số kiến thiết Ninh Thuận được bắt đầu quay thưởng vào lúc 17 giờ 15 phút ngày 6/12/2019

  XSGL 6/12 - Kết quả xổ số Gia Lai hôm nay Thứ 6 6/12/2019

  12:59 - 06/12/2019

  XSGL – Kết quả xổ số kiến thiết Gia Lai được bắt đầu quay thưởng vào lúc 17 giờ 15 phút ngày 6/12/2019

  XSNT 29/11 - Kết quả xổ số Ninh Thuận hôm nay Thứ 6 29/11/2019

  13:00 - 29/11/2019

  XSNT – Kết quả xổ số kiến thiết Ninh Thuận được bắt đầu quay thưởng vào lúc 17 giờ 15 phút ngày 29/11/2019

  XSGL 29/11 - Kết quả xổ số Gia Lai hôm nay Thứ 6 29/11/2019

  13:00 - 29/11/2019

  XSGL – Kết quả xổ số kiến thiết Gia Lai được bắt đầu quay thưởng vào lúc 17 giờ 15 phút ngày 29/11/2019

  XSNT 22/11 - Kết quả xổ số Ninh Thuận hôm nay Thứ 6 22/11/2019

  13:00 - 22/11/2019

  XSNT – Kết quả xổ số kiến thiết Ninh Thuận được bắt đầu quay thưởng vào lúc 17 giờ 15 phút ngày 22/11/2019

  XSGL 22/11 - Kết quả xổ số Gia Lai hôm nay Thứ 6 22/11/2019

  13:00 - 22/11/2019

  XSGL – Kết quả xổ số kiến thiết Gia Lai được bắt đầu quay thưởng vào lúc 17 giờ 15 phút ngày 22/11/2019

  XSNT 15/11 - Kết quả xổ số Ninh Thuận hôm nay Thứ 6 15/11/2019

  12:59 - 15/11/2019

  XSNT – Kết quả xổ số kiến thiết Ninh Thuận được bắt đầu quay thưởng vào lúc 17 giờ 15 phút ngày 15/11/2019

  XSGL 15/11 - Kết quả xổ số Gia Lai hôm nay Thứ 6 15/11/2019

  12:59 - 15/11/2019

  XSGL – Kết quả xổ số kiến thiết Gia Lai được bắt đầu quay thưởng vào lúc 17 giờ 15 phút ngày 15/11/2019