Đài tiếng nói nhân dân TPHCM
The Voice of Ho Chi Minh City People
 • XSQNG 12/10 - Kết quả xổ số Quảng Ngãi hôm nay Thứ 7 12/10/2019

  13:00 - 12/10/2019

  XSQNG – Kết quả xổ số kiến thiết Quảng Ngãi được bắt đầu quay thưởng vào lúc 17 giờ 15 phút ngày 12/10/2019

  XSDNO 12/10 - Kết quả xổ số Đắk Nông hôm nay Thứ 7 12/10/2019

  13:00 - 12/10/2019

  XSDNO – Kết quả xổ số kiến thiết Đắk Nông được bắt đầu quay thưởng vào lúc 17 giờ 15 phút ngày 12/10/2019

  XSDNG 12/10 - Kết quả xổ số Đà Nẵng hôm nay Thứ 7 12/10/2019

  13:00 - 12/10/2019

  XSDNG – Kết quả xổ số kiến thiết Đà Nẵng được bắt đầu quay thưởng vào lúc 17 giờ 15 phút ngày 12/10/2019

  XSQNG 5/10 - Kết quả xổ số Quảng Ngãi hôm nay Thứ 7 5/10/2019

  13:00 - 05/10/2019

  XSQNG – Kết quả xổ số kiến thiết Quảng Ngãi được bắt đầu quay thưởng vào lúc 17 giờ 15 phút ngày 5/10/2019

  XSDNO 5/10 - Kết quả xổ số Đắk Nông hôm nay Thứ 7 5/10/2019

  13:00 - 05/10/2019

  XSDNO – Kết quả xổ số kiến thiết Đắk Nông được bắt đầu quay thưởng vào lúc 17 giờ 15 phút ngày 5/10/2019

  XSDNG 5/10 - Kết quả xổ số Đà Nẵng hôm nay Thứ 7 5/10/2019

  13:00 - 05/10/2019

  XSDNG – Kết quả xổ số kiến thiết Đà Nẵng được bắt đầu quay thưởng vào lúc 17 giờ 15 phút ngày 5/10/2019

  XSQNG 28/9 - Kết quả xổ số Quảng Ngãi hôm nay Thứ 7 28/9/2019

  13:00 - 28/09/2019

  XSQNG – Kết quả xổ số kiến thiết Quảng Ngãi được bắt đầu quay thưởng vào lúc 17 giờ 15 phút ngày 28/9/2019

  XSDNO 28/9 - Kết quả xổ số Đắk Nông hôm nay Thứ 7 28/9/2019

  13:00 - 28/09/2019

  XSDNO – Kết quả xổ số kiến thiết Đắk Nông được bắt đầu quay thưởng vào lúc 17 giờ 15 phút ngày 28/9/2019

  XSDNG 28/9 - Kết quả xổ số Đà Nẵng hôm nay Thứ 7 28/9/2019

  13:00 - 28/09/2019

  XSDNG – Kết quả xổ số kiến thiết Đà Nẵng được bắt đầu quay thưởng vào lúc 17 giờ 15 phút ngày 28/9/2019

  XSQNG 21/9 - Kết quả xổ số Quảng Ngãi hôm nay Thứ 7 21/9/2019

  13:00 - 21/09/2019

  XSQNG – Kết quả xổ số kiến thiết Quảng Ngãi được bắt đầu quay thưởng vào lúc 17 giờ 15 phút ngày 21/9/2019