Đài tiếng nói nhân dân TPHCM
The Voice of Ho Chi Minh City People
 • XSQNG 23/5 - Kết quả xổ số Quảng Ngãi hôm nay Thứ 7 23/5/2020

  12:59 - 23/05/2020

  XSQNG – Kết quả xổ số kiến thiết Quảng Ngãi được bắt đầu quay thưởng vào lúc 17 giờ 15 phút ngày 23/5/2020

  XSDNO 23/5 - Kết quả xổ số Đắk Nông hôm nay Thứ 7 23/5/2020

  12:59 - 23/05/2020

  XSDNO – Kết quả xổ số kiến thiết Đắk Nông được bắt đầu quay thưởng vào lúc 17 giờ 15 phút ngày 23/5/2020

  XSDNG 23/5 - Kết quả xổ số Đà Nẵng hôm nay Thứ 7 23/5/2020

  12:59 - 23/05/2020

  XSDNG – Kết quả xổ số kiến thiết Đà Nẵng được bắt đầu quay thưởng vào lúc 17 giờ 15 phút ngày 23/5/2020

  XSQNG 16/5 - Kết quả xổ số Quảng Ngãi hôm nay Thứ 7 16/5/2020

  12:59 - 16/05/2020

  XSQNG – Kết quả xổ số kiến thiết Quảng Ngãi được bắt đầu quay thưởng vào lúc 17 giờ 15 phút ngày 16/5/2020

  XSDNO 16/5 - Kết quả xổ số Đắk Nông hôm nay Thứ 7 16/5/2020

  12:59 - 16/05/2020

  XSDNO – Kết quả xổ số kiến thiết Đắk Nông được bắt đầu quay thưởng vào lúc 17 giờ 15 phút ngày 16/5/2020

  XSDNG 16/5 - Kết quả xổ số Đà Nẵng hôm nay Thứ 7 16/5/2020

  12:59 - 16/05/2020

  XSDNG – Kết quả xổ số kiến thiết Đà Nẵng được bắt đầu quay thưởng vào lúc 17 giờ 15 phút ngày 16/5/2020

  XSQNG 9/5 - Kết quả xổ số Quảng Ngãi hôm nay Thứ 7 9/5/2020

  12:59 - 09/05/2020

  XSQNG – Kết quả xổ số kiến thiết Quảng Ngãi được bắt đầu quay thưởng vào lúc 17 giờ 15 phút ngày 9/5/2020

  XSDNO 9/5 - Kết quả xổ số Đắk Nông hôm nay Thứ 7 9/5/2020

  12:59 - 09/05/2020

  XSDNO – Kết quả xổ số kiến thiết Đắk Nông được bắt đầu quay thưởng vào lúc 17 giờ 15 phút ngày 9/5/2020

  XSDNG 9/5 - Kết quả xổ số Đà Nẵng hôm nay Thứ 7 9/5/2020

  12:59 - 09/05/2020

  XSDNG – Kết quả xổ số kiến thiết Đà Nẵng được bắt đầu quay thưởng vào lúc 17 giờ 15 phút ngày 9/5/2020

  XSQNG 2/5 - Kết quả xổ số Quảng Ngãi hôm nay Thứ 7 2/5/2020

  12:59 - 02/05/2020

  XSQNG – Kết quả xổ số kiến thiết Quảng Ngãi được bắt đầu quay thưởng vào lúc 17 giờ 15 phút ngày 2/5/2020