Đài tiếng nói nhân dân TPHCM
The Voice of Ho Chi Minh City People
 • XSQNG 14/12 - Kết quả xổ số Quảng Ngãi hôm nay Thứ 7 14/12/2019

  12:59 - 14/12/2019

  XSQNG – Kết quả xổ số kiến thiết Quảng Ngãi được bắt đầu quay thưởng vào lúc 17 giờ 15 phút ngày 14/12/2019

  XSDNO 14/12 - Kết quả xổ số Đắk Nông hôm nay Thứ 7 14/12/2019

  12:59 - 14/12/2019

  XSDNO – Kết quả xổ số kiến thiết Đắk Nông được bắt đầu quay thưởng vào lúc 17 giờ 15 phút ngày 14/12/2019

  XSDNG 14/12 - Kết quả xổ số Đà Nẵng hôm nay Thứ 7 14/12/2019

  12:59 - 14/12/2019

  XSDNG – Kết quả xổ số kiến thiết Đà Nẵng được bắt đầu quay thưởng vào lúc 17 giờ 15 phút ngày 14/12/2019

  XSQNG 7/12 - Kết quả xổ số Quảng Ngãi hôm nay Thứ 7 7/12/2019

  12:59 - 07/12/2019

  XSQNG – Kết quả xổ số kiến thiết Quảng Ngãi được bắt đầu quay thưởng vào lúc 17 giờ 15 phút ngày 7/12/2019

  XSDNO 7/12 - Kết quả xổ số Đắk Nông hôm nay Thứ 7 7/12/2019

  12:59 - 07/12/2019

  XSDNO – Kết quả xổ số kiến thiết Đắk Nông được bắt đầu quay thưởng vào lúc 17 giờ 15 phút ngày 7/12/2019

  XSDNG 7/12 - Kết quả xổ số Đà Nẵng hôm nay Thứ 7 7/12/2019

  12:59 - 07/12/2019

  XSDNG – Kết quả xổ số kiến thiết Đà Nẵng được bắt đầu quay thưởng vào lúc 17 giờ 15 phút ngày 7/12/2019

  XSQNG 30/11 - Kết quả xổ số Quảng Ngãi hôm nay Thứ 7 30/11/2019

  13:00 - 30/11/2019

  XSQNG – Kết quả xổ số kiến thiết Quảng Ngãi được bắt đầu quay thưởng vào lúc 17 giờ 15 phút ngày 30/11/2019

  XSDNO 30/11 - Kết quả xổ số Đắk Nông hôm nay Thứ 7 30/11/2019

  13:00 - 30/11/2019

  XSDNO – Kết quả xổ số kiến thiết Đắk Nông được bắt đầu quay thưởng vào lúc 17 giờ 15 phút ngày 30/11/2019

  XSDNG 30/11 - Kết quả xổ số Đà Nẵng hôm nay Thứ 7 30/11/2019

  13:00 - 30/11/2019

  XSDNG – Kết quả xổ số kiến thiết Đà Nẵng được bắt đầu quay thưởng vào lúc 17 giờ 15 phút ngày 30/11/2019

  XSQNG 23/11 - Kết quả xổ số Quảng Ngãi hôm nay Thứ 7 23/11/2019

  13:00 - 23/11/2019

  XSQNG – Kết quả xổ số kiến thiết Quảng Ngãi được bắt đầu quay thưởng vào lúc 17 giờ 15 phút ngày 23/11/2019