Đài tiếng nói nhân dân TPHCM
The Voice of Ho Chi Minh City People
 • XSMT 28/10 - Kết quả xổ số Miền Trung hôm nay Thứ 2 28/10/2019

  12:59 - 28/10/2019

  XSMT – Kết quả xổ số kiến thiết các tỉnh Miền Trung được bắt đầu quay thưởng vào lúc 17 giờ 15 phút ngày 28/10/2019

  XSMT 27/10 - Kết quả xổ số Miền Trung hôm nay Chủ nhật 27/10/2019

  12:59 - 27/10/2019

  XSMT – Kết quả xổ số kiến thiết các tỉnh Miền Trung được bắt đầu quay thưởng vào lúc 17 giờ 15 phút ngày 27/10/2019

  XSMT 26/10 - Kết quả xổ số Miền Trung hôm nay Thứ 7 26/10/2019

  13:00 - 26/10/2019

  XSMT – Kết quả xổ số kiến thiết các tỉnh Miền Trung được bắt đầu quay thưởng vào lúc 17 giờ 15 phút ngày 26/10/2019

  XSMT 24/10 - Kết quả xổ số Miền Trung hôm nay Thứ 5 24/10/2019

  13:00 - 24/10/2019

  XSMT – Kết quả xổ số kiến thiết các tỉnh Miền Trung được bắt đầu quay thưởng vào lúc 17 giờ 15 phút ngày 24/10/2019

  XSMT 23/10 - Kết quả xổ số Miền Trung hôm nay Thứ 4 23/10/2019

  13:00 - 23/10/2019

  XSMT – Kết quả xổ số kiến thiết các tỉnh Miền Trung được bắt đầu quay thưởng vào lúc 17 giờ 15 phút ngày 23/10/2019

  XSMT 22/10 - Kết quả xổ số Miền Trung hôm nay Thứ 3 22/10/2019

  14:00 - 22/10/2019

  XSMT – Kết quả xổ số kiến thiết các tỉnh Miền Trung được bắt đầu quay thưởng vào lúc 17 giờ 15 phút ngày 22/10/2019

  XSMT 21/10 - Kết quả xổ số Miền Trung hôm nay Thứ 2 21/10/2019

  13:00 - 21/10/2019

  XSMT – Kết quả xổ số kiến thiết các tỉnh Miền Trung được bắt đầu quay thưởng vào lúc 17 giờ 15 phút ngày 21/10/2019

  XSMT 20/10 - Kết quả xổ số Miền Trung hôm nay Chủ nhật 20/10/2019

  13:00 - 20/10/2019

  XSMT – Kết quả xổ số kiến thiết các tỉnh Miền Trung được bắt đầu quay thưởng vào lúc 17 giờ 15 phút ngày 20/10/2019

  XSMT 19/10 - Kết quả xổ số Miền Trung hôm nay Thứ 7 19/10/2019

  13:00 - 19/10/2019

  XSMT – Kết quả xổ số kiến thiết các tỉnh Miền Trung được bắt đầu quay thưởng vào lúc 17 giờ 15 phút ngày 19/10/2019

  XSMT 17/10 - Kết quả xổ số Miền Trung hôm nay Thứ 5 17/10/2019

  13:00 - 17/10/2019

  XSMT – Kết quả xổ số kiến thiết các tỉnh Miền Trung được bắt đầu quay thưởng vào lúc 17 giờ 15 phút ngày 17/10/2019